Giới từ по ở cách 4 trong tiếng Nga

1.Dùng để chỉ sự phân chia một cái gì đó để mỗi người nhận từ hai đơn vị trở lên :

Дайте всем по три карандаша и по пять тетрадей.
“Hãy phân cho mỗi người 3 chiếc bút chì và 5 cuốn vở.”

Каждый получил по два яблока.
“Mỗi người được nhận 2 quả táo.”

Chú thích : khi sự phân chia vật thể không theo tỷ lệ mỗi người một đơn vị, có thể dùng cả cách 3 với những số từ có tận cùng bằng : пять, шесть, семь :
дайте всем по пяти, шести...тетрадей.
“Hãy phân cho mỗi người 5,6 cuốn tập.”

Nhưng không được nói : По трём, по четырём

Khi chỉ sự phân chia vật thể cho mỗi người được một đơn vị người ta dùng cách 3 :
Каждый получил по яблоку. “Mỗi người được một quả táo.”

2.Dùng để chỉ giá cả :

Прошу четыре билета по двадцадь копеек. “Cho tôi 4 vé giá 20 copech mỗi vé.”
Nhưng : Один билет за двадцадь копеек. “Một vé giá 20 copech.”

3.Dùng để chỉ thời hạn :

Получил отпуск по десятое июля. “Được nghỉ phép đến hết ngày 10 tháng 7”
Отчёт по пятое августа. “Báo cáo cho tới ngày 5 tháng 8.”

4.Dùng đ chỉ giới hạn nào đó.

Вошёл в воду по шею. “Xuống nước ngập đến cổ.”
Работы по горло. “Công việc ngập đầu”.
Занят по горло. “Bận tối mặt tối mũi.”
Влюблён по уши. “Yêu mê mệt.”
Трава была почти по пояс на заливном месте. “Chỗ nước cỏ mọc ngập tới ngang thắt lưng.”

Пошёл по воду, по грибы, по ягоды. “Đi gánh nước, hái nấm, hái quả rừng.”
Tức là : Пошёл за водой, за грибами, за ягодами. “Đi gánh nước, hái nấm, hái quả rừng.”

5.Trong ngôn ngữ dân gian được dùng để chỉ mục đích (thay cho giới từ зa với cách 5)

Спустя леио по малину не ходят. “Bất cứ việc gì cũng cần làm đúng lúc.”

Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: