Cách 4

Những trường hợp sử dụng cơ bản của cách 4

1.Kết hợp với động từ cập vật để chỉ đối tượng mà hành động hướng tới :

Обычно я читаю газету по утром. “Tôi thường đọc báo vào buổi sáng.”
Мой друг получил письмо из деревни. “Người bạn nhận được thư từ quê gửi lên.”

Một số động từ thường gặp đòi hỏi cách 4:

Благодарить -поблагодарить “cám ơn”, поздравлять – поздравить “chúc mừng”, вспоминать – вспомнить “hồi tưởng, nhớ lại”

Благодарю вас...“Cảm ơn anh, chị” nhưng đối với những từ благодарен, благодарны “cảm ơn” thì dùng cách 3 : я благодарен вам .“tôi cám ơn các anh”
Поздравляю вас , тебя, друзей “Chúc mừng anh, chị ..”

Бойцы вспоминают минувшие дни. И битвы, где вместе убились они.
“những người lính hồi tưởng lại những ngày đã qua và những trận đánh họ cùng tham gia.”

2.Kết hợp với động từ :
  • Để chỉ hành động bao trùm lên một thời gian nhất định, một khoảng không gian nhất định :
Всю зиму стояла тёплая погода. “Thời tiết ấm áp suốt mùa đông.”
Всю дорогу мальчики шли молча. “suốt dọc đường các chú bé bước đi im lặng.”
  • Để chỉ giá cả :
Книга стоит 20 рублей. “cuốn sách giá 20 rub.”
Коробка спичек стоит 5 рублей .“bao diêm giá 5 rub.”

Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: