Số từ trong tiếng Nga

1. Trong tiếng Nga người ta phân biệt số từ số lượng один, два, три (1,2,3..), số thứ tự первый “thứ nhất”, второй “thứ hai”.., và số từ tập hợp двое “hai”, трое “ba”, четверо «bốn»…

2. Số từ tập hợp được dùng :

Với danh từ giống đực và giống trung chỉ người : трое студентов “3 anh sinh viên”, пятеро рабочих “5 người công nhân” …nhưng không được nói двое волков “2 con chó sói”
  • Số từ tập hợp chỉ người có thể dùng độc lập trong các câu không cần danh từ chỉ người :
Трое стояли на углу. “3 người đứng ở góc”
Семеро одного не ждут . “7 người không chờ 1 người”.
  • Trong các tập hợp với những danh từ chỉ dùng ở dạng số nhiều : трое ножниц “3 cái kéo”, четверо брюк “4 cái quần”
  • Với các danh từ như : дети “trẻ em”, ребята “trẻ con”, люди “người” : двое детей “2 đứa trẻ”, трое ребят “3 đứa trẻ”
3. Trong tiếng Nga số từ cũng có biến cách :

Số từ số lượng khi biến cách có những nét đặc biệt làm chúng khác biệt với những loại từ khác. Số từ thứ tự biến cách như tính từ ở cả dạng số ít và số nhiều. Số từ tập hợp ở các cách gián tiếp biến đổi như tính từ ở dạng số nhiều.


4. Số từ trong tiếng Nga ở tất cả các cách trừ cách 1 với cách 4 (cách 4 giống cách 1) phù hợp với danh từ mà nó bổ nghĩa :


Он поехал на экскурсию с двумя товарищами.
“Anh ta đi tham quan với 2 người bạn.”
Он рассказал мне о трёх своих товарищах.
“Anh ta kể cho tôi nghe về 3 người bạn của mình.”
Khi đi với số từ ở dạng cách 1 (kể cả два “số 2”) người ta dùng danh từ ở dạng cách 2 : два товарища “2 người bạn”, пять товарищей “5 người bạn”


5. Số từ số lượng không biến đổi theo giống và số, trừ один “1”_giống đực, одно_giống trung, одна_giống cái, два“2”_giống đực và giống trung, две «2»_giống cái, оба“cả hai”_giống đực và giống trung, обе“cả hai”_giống cái, полтора “một rưỡi”_giống đực, полторы “một rưỡi”_giống cái : два мальчика “2 cậu bé”, две девочки “2 cô bé”, полтора часа “một tiếng rưỡi”


6. Những số từ dùng ở dạng số nhiều : тысяча “một nghìn”, миллионы “hàng triệu”, тысячи “hàng nghìn”, миллиарды “hàng tỷ”. Những danh từ này biến đổi như danh từ.

Tư liệu tham khảo: " Cách chia động từ tiếng Nga _L.I.Pirogova"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: