Cách sử dụng thời hiện tại

Thời hiện tại được dùng để chỉ :

1. Hành động được thực hiện vào thời điểm nói :

Куда вы идёте ? – Я иду домой.
“Anh đi đâu đấy? –Tôi đi về nhà.”
Что делает ваш брат ? – Пишет письмо.
“Em trai anh đang làm gì vậy ? – Viết thư.”

2. Hành động thường gặp, lặp đi lặp lại :

Уже год я занимаюсь русским языком.
“Tôi học tiếng Nga một năm nay.”
Что вы делаете в свободные дни ? – Хожу в театр, посещаю музей, выставки.
“Anh làm gì vào những ngày nghỉ ?-Đi xem hát, thăm viện bảo tàng, xem triển lãm.”

3. Hành động biểu thị :
  • Bản chất thường xuyên của chủ thể, tính chất hoặc trạng thái đặc thù của nó :
Птицы летают. “Chim bay.”
Змеи ползают. “Rắn bò.”
Золото не ржавеет. “Vàng không rỉ.”
  • Khả năng đặc thù cho một người nào đó :
Он хорошо говорит по-русский. “Anh ta nói tiếng Nga rất tốt.”
Мальчик выразительно читает стихи. “Cậu bé đọc thơ rất diễn cảm.”
Я не умею кататься. “Tôi không biết trượt băng.”


Tư liệu tham khảo:
" Cách chia động từ tiếng Nga _L.I.Pirogova"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: