Những giới từ chỉ dùng ở cách 2

Ý nghĩa
Giới từ
Ví dụ
1. Chỉ nơi chốn
из,с, около,от
,до,недалеко
от, у, вокруг,
мимо

- Дети сели вокруг стола. "Trẻ em ngồi quanh bàn."
- Скорый поезд промчался мимо станции. "Chuyến tàu tốc hành chạy lướt qua ga."
- От дома до школы два квартала."Từ nhà đến trường là 2 đoạn đường phố.Э
- Семья на лето выезжала из города. "Cả gia đình rời khỏi thành phố để đi nghỉ hè."
- мальчик взял книгу со стола. "Cậu bé cầm cuốn sách trên bàn"
- Дом находится около дома." Nhà ở gần trường."
- Этот магазин находится недалеко от дома. "Cửa hàng không xa nhà là mấy."
- Моя машина у Нины . "Xe của tôi ở chỗ Nhina."

2. Chỉ thời gian
во время, до, после, с...до
- После урока я пойду к другу. " Sau giờ học tôi sẽ đến chỗ người bạn."
- Мы с нами разговаривали во время обеда. "Chúng tôi nói chuyện với nhau vào bữa trưa."
- Он работает с утра до вечера. "Anh ta làm việc từ sáng đến tối."

3. Chỉ nguyên nhân
из-за
- Из-за дождя отложили экскурсию."Cuộc tham quan bị hoãn lại vì mưa."
- Из-за тебя я опоздал. "Vì anh mà tôi muộn."

4. Chỉ mục đích và chức năng của vật thể
для
- Мы остановились в пути для отдыха. "Chúng tôi dừng lại giữа đường để nghỉ."
- Эта посуда для молока. "Chai này dùng để đựng sữa."

5. Chỉ sự thiếu, vắng cái gì hoặc ai đó
без
- Зима простояла без морозов. " Mùa đông không băng giá."
- Я провёл ночь без сна. "Cả đêm tôi không ngủ."

6. Chỉ sự sở hữu
у
- У меня 2 тетради. "Tôi có 2 cuốn sách."

Tư liệu tham khảo: " Программа по русскому языку как иностранному _Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: