1.Động từ nhóm 1:

+ Hàng à bỏ ます いて

 VD: かますà かいて
  きますàきいて

+ Hàng à bỏ ます thêm いで

 VD: いそますà いそいで
  
+ Hàng ,, à bỏ ますthêm って

 VD: かます à かって
  まます à まって
  かえます à かえって

+ Hàng ,, à bỏ ますthêm
んで

VD: あそます à あそんで
  のます à のんで
  します à しんで

+ Hàng à bỏ ますthêm

VD: かします à かして
はなします à はなして

Riêng động từ いきます à いって

2.Động từ nhóm 2:

Bỏ ます thêm て
VD : たべます à たべて
  おしえます à おしえて

3.Động từ nhóm 3:

きます à きて
 します à して
べんきょうします à べんきょうして
Soạn giả: Cô Lan
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: