CÁC LOẠI CÂU CƠ BẢN
  • Câu tường thuật
  • Câu hỏi
  • Câu mệnh lệnh
  • Câu cảm thán
1.Câu tường thuật :
  • Trật tự từ bình thường : S + V + các thành phần khác
Der Mann ist unser Lehrer.
  • Đảo ngược trật tự: Các thành phần khác + V+S
Vor zweit Tage reiste ich nach Indien

2. Câu hỏi :
  • W Frage : W+ V+ S?
Wo wohnst du?
  • Câu hỏi bình thường : V+ S + Các thành phần khác.
Bist du Student?

3.Câu mệnh lệnh
  • V+ S( hoặc được lược bỏ ) + Các thành phần khác
Geh nach Hause
Setzen Sie sich

4. Câu cảm thán
  • Là câu bộc lộ cảm xúc , thường không có cấu trúc cụ thể
Wie lieb von dir!

Voll süß!

Tư liệu tham khảo: Ngữ pháp tiếng Đức của nhà xuất bản thời đại

Soạn giả: Vip.pro.05
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
Các bài viết liên quan: