Mẫu ngữ pháp A は B です

Ý nghĩa : A là B - là mẫu cơ bản đầu tiên trong tiếng Nhật.

Cách dùng :

1. Được dùng khi muốn tự giới thiệu " mình là ai, nghề nghiệp là gì, bao nhiêu tuổi, là người nước nào,...".

れい:a) わたしは An です。 
  ( Tôi tên là An )

  b) わたしは がくせいです。
   ( Tôi là sinh viên )

c) わたしは 18さい(じゅうはっさ )です。
   ( Tôi 18 tuổi )

d) わたしはベトナムじんです。
   ( Tôi là người Việt Nam )

2. Hoặc khi muốn giới thiệu thông tin cơ bản về ai đó :

a) こちらは Binhさん です。
(Đây là bạn Bình )

  Binhさんは だいがくせい す。
( Bạn Bình là sinh viên đại học )

  Binhさんは 20さい(はたち/にじゅっさい) です。
( Bạn Bình 20 tuổi )

  Binhさんは 中国人(ちゅう くじん) です。
( Bạn Bình là người Trung Quốc )

3. Chú ý :

1) Khi tự giới thiệu về bản thân mình hay giới thiệu thông tin về ai đó, ta chỉ nên nói/viết chủ ngữ ở lần đầu tiên ,không nên lặp lại わたしは hay ~さんは ở những câu tiếp theo, chủ ngữ sẽ được lược bỏ đi ở những câu sau. Nếu cứ lặp lại chủ ngữ đã nói trước đó thì bài giới thiệu của mình sẽ không hay và đôi khi sẽ sinh ra nhàm chán với người nghe.

Ví dụ : わたしは An です。
  がくせい です。
  18さい です。
  ベトナム人 です。

2) Trong tiếng Nhật, khi gọi tên ai đó, ta sẽ gắn kèm từ xưng hô là " san ". Ví dụ Bìnhさん , Châuさん,
Chiさん,Thọさん, Dungさん,..


Tư liệu tham khảo : " sách Minna no nihongo I "

Soạn giả : vip.pro.07
Bản quyền thuộc về Diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: