Cách sử dụng Almost và Most

+ Almost là trạng từ, có nghĩa: gần như, hầu như.

+ Còn most là tính từ, với nghĩa: nhiều nhất, lớn nhất về số lượng, phần lớn nhất của một vật...Most không hoàn toàn đồng nghĩa với almost.


Hãy so sánh cả hai trong cùng một câu.

+ While we were in Denver, we shopped at a vietnamese store almost every day and bought most snack foods.

=> Khi ở Denver, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều mua sắm tại một cửa hiệu Việt Nam và mua phần lớn thức ăn nhẹ.

Most cũng là một trạng từ có nghĩa: hơn cả, nhất, hầu như...Trong đàm thoại bình dân, không quan trọng, thì most được xem là "hình thức giản lược của almost" và đóng vai trạng từ trước các đại từ như: all, anyone, anybody, everyone và everybody; trước các tính từ: all, every và any; trước các trạng từ: everywhere và anywhere.

+ She goes to the library most every day

=> Hầu như mỗi ngày cô ấy đều đến thư viện.

Cách dùng most như là một trạng từ như trên được xem là không đúng tiêu chuẩn và không thông dụng trong văn viết trang trọng.

Tư liệu tham khảo: " Dictionary of English Usage "

Soạn giả: Vip.pro.02
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: