Động từ thể hoàn thành Cовершенный вид

Động từ thể hoàn thành chỉ hành động như một sự kiện trọn vẹn, hành động đã kết thúc, đã được tiền hành đến cùng (trong quá khứ hoặc tương lai) và luôn gắn liền với kết quả.

Cách dùng :

1. Dùng để truyền đạt những sự kiện cụ thể, đơn nhất - hành động xảy ra một lần, có thể vào một thời điểm và kết thúc:

Я прочитал эту книгу. (Tôi đã đọc xong cuốn sách đó.) _ quá khứ

Новый театр построят за один месяц. (Người ta sẽ xây xong nhà hát mới sau một tháng.)_tương lai

Он толкнул стул. ( Anh ấy đẩy chiếc ghế.)(đẩy 1 lần)_ quá khứ

2. Dùng để truyền đạt những hành động cụ thể đã lặp đi lặp lại nhiều lần như tổng số các sự kiện cụ thể. trong trường hợp này nguyên nhân, mục đích, kết quả của hành động hoặc được nêu rõ, hoặc được xác định qua văn cảnh, hoặc khiến người đọc phải nêu câu hỏi:

Он несколько раз прочитал эту повесть.

(Anh ấy đã đọc xong truyện này vài lần - câu nói này đòi hỏi yếu tố làm rõ nghĩa và khiến người đọc phải nêu ra câu hỏi "vì sao?", "để làm gì?")

Он несколько раз прочитал эту повесть, потому что она ему понравилась.
(Anh ấy đã đọc xong truyện này vài lần vì anh ấy yêu thích nó.)

Он несколько раз прочитал эту повесть, чтобы лучше её понимать.
(Anh ấy đã đọc truyện này vài lần để hiểu rõ tác phẩm hơn.)

3. Dùng để biểu đạt lời khuyên bảo, yêu cầu, mệnh lệnh :

Прочитайте роман Пушкина "Евгений Онегин". (Hãy đọc hết tiểu thuyết Epghenhi Onhegin của Pushkin.)

Скажите, где вы были вчера. (Hãy nói xem chiều hôm qua cậu đã ở đâu.)

4. Dùng với từ phủ định để biểu đạt sự phòng ngừa không để một hành động nào đó xảy ra:

Не забудьте билеты. (Đừng có quên vé đó.)

Не опоздайте в театр. (Đừng đến nhà hát trễ nha
.)


Tư liệu tham khảo: " Cách chia động từ tiếng Nga & Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga"

Soạn gi: Vip.pro.06

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ng


Các bài viết liên quan: