1. Lợi ích gì khi là thành viên của diễn đàn ngoại ngữ ?

+ Khi bạn học ngoại ngữ, có những điểm ngữ pháp, từ vựng...không hiểu, thành viên sẽ được các Vip.pro trả lời.

+ Được trao đổi, thảo luận khách quan các vấn đề liên quan đến ngoại ngữ cùng với giáo viên & người học ngoại ngữ nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt:

Kho tư liệu trong mục " kiến thức tiếng Anh" & " kiến thức ngoại ngữ khác" được các học giả ngoại ngữ biên soạn từ các tài liệu uy tín một cách chi tiết, rõ ràng.

Hiện nay ban quản trị chúng tôi vẫn đang xây dựng mục này, dự kiến hoàn tất vào 5/5/2013. Ban quản trị hoan nghênh thành viên có ý muốn đóng góp vào kho tư liệu này.

2. Nguồn kinh phí ở đâu để duy trì diễn đàn ngoại ngữ ?

+ Chính các thành viên là nguồn hỗ trợ kinh phí cho sự duy trì diễn đàn.

+ Các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ cũng như những người yêu thích diễn đàn hỗ trợ.

3. Có bao nhiêu người tham gia quản trị diễn đàn ?

+ Tổng cộng là 30 người, trong đó có 20 Vip.pro cùng 10 quản trị viên về kỹ thuật, đồ họa, chương trình..

4. Thời gian xây dựng diễn đàn?

Tổng cộng 16 tháng và 8 quản trị viên đã làm trong suốt thời gian đó ( 8/2011 -> 12/2012 ).

5. Mục tiêu của diễn đàn ?

Là nơi chia sẻ của cộng đồng học ngoại ngữ.

6. Vip.pro họ là ai ?

Họ là những tình nguyện viên đam mê ngoại ngữ và đã được đào tạo ngoại ngữ từ các trường đại học uy tín.Ý kiến đóng góp:

Gửi về địa chỉ email " ct.diendanngoaingu@gmail.com "

Các bài viết liên quan: