Tìm trong

Tìm theo

Tùy chọn thêm

Tám trừ Một bằng mấy? (trả lời bằng số)

Tìm nhóm Tag

Có 85 tag được tìm kiếm nhiều nhất

a an the some adopt hay adept be supposed to bổ ngữ chỉ khả năng (2) cau ket hop (는/ㄴ)답시고- (이)랍시고 cau truc cu phap (는/ㄴ)다 나요 -(느/으)냐나요 cau truc cu phap (으)ㄹ 바에야-(으)ㄹ 바에는 cau truc cu phap (으)ㄹ 테면 cau truc cu phap (으)로 해서 cau truc cu phap 도 –(으)려니와 cách dùng abolish cách dùng accompany và go with và come with cách dùng cấu trúc: “ 先 。。。然后。。。” cách dùng cấu trúc: “ 眼看 ” và “ 一下子 ” cách dùng delighted và delightful cách dùng quite và rather cách dùng trợ từ ”着,了,过“ cách dùng từ đa nghĩa 样儿, 义务, 滋味儿 cách dùng unless và as long as cách dùng động từ 吹, 搭, 待 cách dùng 。。。以上 và 。。。。以下 cách dùng 一旦 cách dùng 从。。。起 cách dùng 全 所有的 cách dùng 终于 cách dùng 要是..... cách sử dụng: 连。。。带。。 cách sử dụng cấu trúc: “ 以为 “ cách sử dụng 于是 cách sử dụng 即使, 尽管 , 虽然 cách sử dụng 好像 cách sử dụng 按时 cách sử dụng 越来越。。。, 越。。。越。。。 cách sử dụng 骄傲 và 自豪 câu phức tổng hợp trong tiếng anh cấu trúc (으)ㄴ끝에 trong tiếng hàn dai tu nhan xung/tính tu so huu voi danh dong tu except for exercise: connecting ideas-part 6 giáo trình căn bản tiếng hàn giáo trình panorama de la langue francaise headmaster or principal lead to result in lớp giao vien tieng duc morality và morale ngữ pháp 그러므로. ngu phap 그러므로 ngữ pháp 그지없다/ 한이 없다. ngu phap 그지없다/ 한이 없다 phân biệt accuse và charge phân biệt break và brake phân biệt capital và capitol phân biệt comment và commentary phân biệt finally và at last phân biệt high và tall phân biệt illegible và unreadable phân biệt persecute và prosecute phân biệt precede và proceed phân biệt resign and retire phân biệt victim và casualty phương pháp học tiếng pháp online hiệu quả qua khu cua to-infinitive saigonvina salad or lettuce sách luyện ngữ âm tiếng hàn sách tiếng hàn dành cho người việt sách tiếng hàn dành cho trẻ em 1 sách tự học tiếng quảng đông cấp tốc sự khác nhau giữa 次 và 遍 the gerund as subject thành ngữ: 不约而同 => không hẹn mà gặp tiếng hoa: tòa án 法院 to admit of sth; to admit to sth/doing sth trau dồi và mở rộng tiếng anh theo chủ điểm tro tu bo ngu 도 tro tu bo tro 마다 trở mặt như trở bàn tay -- 反复无常 tục ngữ "trứng trọi đá" 달걀로 바위 치기 tự học tiếng nhật trong miêu tả và hỏi thăm using adjective clauses to modify pronouns vi to lien ket 다가 vi to lien ket 든지 vần cuốn lưỡi trong tiếng hoa: 儿化词 whether...or(not) động từ nhóm 2 trong tiếng nga 无能为力 - vô năng vi lực 班门弄斧 --- múa rìu qua mắt thợ
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng