Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: vip.program

Trang 1 của 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

 1. Văn hóa ứng xử khi đến thăm nhà bạn ở nước Anh

  Văn hóa khi đến thăm nhà ở Anh.
  Khi được người Anh mời đến nhà, bạn nên mang theo một món quà như: chai rượu, bó hoa, socola, hay một món quà nhỏ... cho dù chủ nhà không mong bạn tặng cho họ. Tặng...
 2. Trả lời
  0
  Xem
  107

  Tìm hiểu văn hóa giao thông nước Anh

  Giao thông nước Anh
  Mạng lưới giao thông tại đất nước này có thể đưa bạn đi từ những thành phố lớn nhất cho đến những ngôi làng xa xôi. Bạn có thể đi lại bằng tàu hỏa, xe buýt, taxi hoặc xe đạp trên...
 3. Trả lời
  0
  Xem
  97

  Get sth off; Get sb off

  Tìm hiểu cách dùng Get sth off với Get sb off

  Get sth off :
  1. To send sth by post/mail: gửi cái gì đó bằng bưu điện hoặc bằng email.
  Ex: I must get these letters off tonight (tôi phải...
 4. Trả lời
  0
  Xem
  83

  Văn hoá Anh qua thời tiết và khí hậu

  Khí hậu ở Anh
  Khí hậu ở Anh rất đa dạng, từ tuyết rơi đến nắng ấm rực rỡ. Hơn nữa, trời lại rất hiếm khi quá nóng hay quá lạnh, được gọi là khí hậu ôn đới (mùa đông: không dưới 0 độ C, mùa hè:...
 5. Chủ đề: Open và Turn on

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  159

  Open và Turn on

  Phân biệt sự khác nhau giữa Open và Turn on

  Open: di chuyển hay điều chỉnh vật thể tạo không gian để truy cập, tiếp cận, xem.

  Ex: Please open the window / the door.
  (Xin hãy mở cửa sổ / cửa ra...
 6. Chủ đề: Thought or idea

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  6,669

  Thought or idea

  Thought (n): /θɔːt / or idea (n): /aɪˈdɪə/

  Thought có nghĩa: tư tưởng, ý nghĩ, tư duy, phản ánh những khái niệm ban đầu trong tư duy.

  Almost as if he had read her thought, he returned to his...
 7. Chủ đề: Theory or hypothesis

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,514

  Theory or hypothesis

  Theory (n): /ˈθɪəri/ or hypothesis (n): /haɪˈpɒθəsɪs/

  Theory có nghĩa: lý thuyết, nguyên lý, học thuyết…là tập hợp những suy nghĩ và lập luận nhằm giải thích một sự kiện, một hiện tượng.
  ...
 8. Trả lời
  0
  Xem
  1,307

  There or their or they're

  Their /ðeə(r) /, there (adv): /ðeə(r)/ or they're /ðeə(r)/

  Dù phát âm giống nhau, nhưng có chức năng khác nhau trong câu.

  1. Their là hình thức sở hữu tương ứng với đại từ they. Their có...
 9. Chủ đề: Than or then

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,389

  Than or then

  Than (pre): /ðən/ or then (adv): /ðen /

  Nhiều người viết tiếng Anh lẫn lộn giữa hai từ này là do cách phát âm khá giống nhau.

  Than được dùng như một liên từ trong các hình thức so sánh với...
 10. Chủ đề: Text or article

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,360

  Text or article

  Text (n): /tekst/ or article (n): /ˈɑːtɪkl /

  1. Text có nghĩa: bản văn, tức là phần viết chính tả của một cuốn sách, một tạp chí, một trang giấy hay in để phân biệt với những phần khác.

  This is...
 11. Trả lời
  0
  Xem
  1,433

  Terror, horror, panic or fright

  Terror (n): /ˈterə(r) /, horror (n): /ˈhɒrə(r)/, panic (n): /ˈpænɪk / or fright (n): /fraɪt/

  Đều là những từ ám chỉ sự sợ hãi cực độ khi đối diện với nguy hiểm hay tội phạm.

  1. Terror có...
 12. Trả lời
  0
  Xem
  2,570

  Terrible, terribly or terrific

  Terrible (adj): /ˈterəbl /, terribly (adv): /ˈterəbli/ or terrific (adj): /təˈrɪfɪk/

  1. Terrible có nghĩa: khủng khiếp, ghê gớm, thậm tệ.

  Trong đàm thoại hàng ngày ta dùng terrible khi diễn tả...
 13. Chủ đề: Renown or renowned

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,194

  Renown or renowned

  Renown (n): /rɪˈnaʊn / or renowned (adj): /rɪˈnaʊnd/

  Việc dùng lầm giữa hai từ này là chức năng. Renown là danh từ có nghĩa: danh tiếng, tiếng tăm; còn renowned là tính từ có nghĩa: lừng danh, nối...
 14. Trả lời
  0
  Xem
  3,138

  Tendency, trend or direction

  Tendency (n): /ˈtendənsi/ , trend (n): /trend/ or direction (n): /dəˈrekʃn/

  Là những từ nói về khuynh hướng, sở thích hoặc đường lối, phương cách của hành động hay phong trào.

  1. Tendency có...
 15. Chủ đề: Remove or move

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,480

  Remove or move

  Remove (v): /rɪˈmuːv/ or move (v): /muːv/

  Hai động từ này có nghĩa di chuyển, dời chỗ. Remove thiên về ý “ take away “ ( lấy đi, đem đi) hoặc bãi nhiệm ai đó ra khỏi một chức vụ.

  The statue was...
 16. Chủ đề: Tenant or tenet

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,255

  Tenant or tenet

  Tenant (n): /ˈtenənt/ or tenet (n): /ˈtenɪt/

  Là hai từ có chung từ gốc La tinh: to hold.

  Tenet có nghĩa: giáo lý, học thuyết của một tôn giáo, ám chỉ những gì mà tín đồ một tôn giáo tin tưởng....
 17. Trả lời
  0
  Xem
  1,216

  Temporary, transient or transitory

  Temporary (adj): /ˈtemprəri/, transient (adj): /ˈtrænziənt / or transitory (adj): /ˈtrænsətri/

  Cả ba đều dùng để mô tả những gì chỉ có tính chất tạm bợ, tạm thời, nhất thời.

  1. Temporary ám chỉ...
 18. Chủ đề: Tempt or seduce

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,252

  Tempt or seduce

  Tempt (v): /tempt/ or seduce (v): /sɪˈdjuːs/

  Cả hai từ đều có nghĩa: quyến rũ, lôi kéo.

  Tempt ngụ ý xúi dục, lôi kéo làm việc gì với nghĩa xấu, phạm pháp, sai trái.


  They wanted to tempt an...
 19. Trả lời
  0
  Xem
  1,441

  Technique or technology

  Technique (n): /tekˈniːk/ or technology (n): /tekˈnɒlədʒi /

  1. Technique có nghĩa: kỹ xảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật, tức phương pháp hay phương cách để làm cái gì. Technique là kĩ năng, kỹ...
 20. Chủ đề: Tear or rend or rip

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,334

  Tear or rend or rip

  Tear (v): /teə(r)/ , rend (v): /rend/ or rip (v): /rɪp/

  Là những từ có nghĩa: xé, xé rách.

  1. Tear là động từ bất quy tắc (tear-tore-torn) thông dụng với nghĩa: tách ra, xé, bằng cách dùng tay...
 21. Trả lời
  0
  Xem
  3,265

  Teach, educate, coach or train

  Teach (v): /tiːtʃ/, educate (v): /ˈedʒukeɪt /, coach (n): /kəʊtʃ / or train ( n): /treɪn/

  Là những từ liên quan đến huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, hướng dẫn.

  1. Teach là động từ bất quy tắc...
 22. Trả lời
  0
  Xem
  1,320

  Tasteless or distasteful

  Tasteless (adj): /ˈteɪstləs/ or distasteful (adj): /dɪsˈteɪstfl/

  Ta dễ lầm tưởng distasteful là từ trái nghĩa với tasteful, nhưng không phải.


  Distasteful có nghĩa: đáng ghét, khó chịu, không...
 23. Trả lời
  0
  Xem
  2,878

  Tasteful, tasty or delicious

  Tasteful (adj): /ˈteɪstfl /, tasty (adj): /ˈteɪsti/ or delicious (adj): /dɪˈlɪʃəs/

  1. Tasteful có nghĩa: trang nhã, có óc thẩm mỹ, ta dùng khi nói nhận xét của mình về những thứ như đồ đạc trang...
 24. Trả lời
  0
  Xem
  1,438

  Taste, flavour or savour

  Taste (n): /teɪst/, flavour (n): /ˈfleɪvə(r)/ or savour (v): /ˈseɪvə(r)/

  Là những từ đề cập đến chất lượng cảm nhận được do vị giác của chúng ta.

  1. Taste là từ phổ biến với nghĩa: mùi vị, vị...
 25. Trả lời
  0
  Xem
  1,694

  Discussion, conversation, chat or gossip

  Discussion (n): /dɪˈskʌʃn/, conversation (n): /ˌkɒnvəˈseɪʃn/, chat (v): /tʃæt/ or gossip (n): /ˈɡɒsɪp/

  1. Discussion có nghĩa: sự thảo luận, tranh luận, thường diễn ra nghiêm túc và những người...
 26. Trả lời
  0
  Xem
  1,468

  Talent, ability or faculty

  Talent (n): /ˈtælənt/, ability (n): /əˈbɪləti/ or faculty (n: /ˈfæklti/

  Là những từ nói về tài năng, năng lực.

  Ability và talent là từ dùng phổ biến. Ability là chỉ khả năng do trời phú hoặc do...
 27. Trả lời
  0
  Xem
  1,368

  Taken aback or taken back

  Taken aback or taken back

  Cần chú ý đến cách sử dụng hai cụm từ này vì rất dễ lầm lẫn do cách viết tương tự nhau.

  Taken aback là sửng sốt, giật mình, ngạc nhiên.

  She was taken aback by his...
 28. Chủ đề: Remember or remind

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  15,082

  Remember or remind

  Remember (v): /rɪˈmembə(r)/ or remind (v): /rɪˈmaɪnd /

  1. Động từ remember có nghĩa: nhớ, nhớ lại, hồi tưởng. Nếu ta “remember” một người hay một sự kiện nào trong quá khứ tức là trí óc ta vẫn còn...
 29. Chủ đề: Taboo or inhibit

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,219

  Taboo or inhibit

  Taboo (n): /təˈbuː/ or inhibit (v): /ɪnˈhɪbɪt/

  Taboo có thể đóng vai trò làm tính từ, danh từ hoặc động từ với nghĩa: sự cấm kị, ngăn cấm, sự kiêng kị về điều gì...vì lý do tín ngưỡng, phong tục ...
 30. Chủ đề: Take or last

  bởi vip.program
  Trả lời
  0
  Xem
  1,524

  Take or last

  Take (v): /teɪk/ or last /lɑːst/

  1. Take hàm nghĩa: mất một thời gian bao lâu. Take được dùng với từ ngữ nói về thời gian.

  How long will it take ?
  (Sẽ mất bao lâu cho công việc đó ?)


  The...
Kết quả 1 đến 30 của 100
Trang 1 của 4 1 2 3 4
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng