Diễn đàn: Kiến thức ngoại ngữ: Kho tài liệu học ngoại ngữ online

Diễn đàn con Bài viết cuối

 1. Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật trực tuyến.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 3

  Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp kiến thức văn phạm tiếng Nhật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp các loại từ vựng trong tiếng Nhật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Tổng hợp kiến thức luyện thi năng lực tiếng Nhật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 2. Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp trực tuyến.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10
  • Bài viết: 12

  Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp kiến thức văn phạm tiếng Pháp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 11

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp kiến thức luyện thi chứng chỉ tiếng Pháp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp các loại từ vựng tiếng Pháp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 3. Tổng hợp kiến thức tiếng Nga trực tuyến.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 91
  • Bài viết: 91

  Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp từ vựng tiếng Nga được biên soạn bởi các học giả uy tín.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  2. Tìm hiểu các loại thành ngữ trong tiếng Nga.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 4

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp các điển văn phạm tiếng Nga.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 86

   Bài viết cuối:

 4. Tổng hợp kiến thức tiếng Hàn trực tuyến

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 352
  • Bài viết: 353
  1. Tổng hợp kiến thức văn phạm tiếng Hàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 250
   • Bài viết: 250
  2. Tổng hợp các loại thành ngữ trong tiếng Hàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 50

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp kiến thức luyện thi năng lực tiếng Hàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  4. Tổng hợp các loại từ vựng tiếng Hàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 51

   Bài viết cuối:

 5. Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa trực tuyến.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,011
  • Bài viết: 1,011

  Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp các điểm văn phạm tiếng Hoa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 510
   • Bài viết: 510

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp các loại thành ngữ trong tiếng Hoa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 156
   • Bài viết: 156

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp các loại từ vựng tiếng Hoa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 345
   • Bài viết: 345

   Bài viết cuối:

 6. Tổng hợp kiến thức tiếng Đức trực tuyến.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 6

  Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp các loại thành ngữ tiếng Đức.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp các loại từ vựng tiếng Đức.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp kiến thức văn phạm tiếng Đức.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

 7. Tổng hợp từ vựng, thành ngữ, ngữ pháp..

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng