Trang 7 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 181 đến 210 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx6 Negro, negress, colored & black

  Negro(n): / ˈniːɡrəʊ / , negress (n): /ˈniːɡres/ , colored & black (adj): / blæk/ Là những từ đề cập đến người da đen, nhất là ở Mỹ. Ở đây ta...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 12:00 PM
  colored & black, negress, negro
  • Trả lời: 0
  • Xem: 740
  05-21-2013, 12:00 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Need not or must not; Negligent or negligible

  Need not or must not; Negligent (adj): / ˈneɡlɪdʒənt / or negligible (adj): / ˈneɡlɪdʒəbl / 1.Must not và hình thức giản lược mustn't được dùng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 11:19 AM
  need not or must not; negligent or negligible
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  05-21-2013, 11:19 AM Đến bài cuối
 3. xx3 Need or necessity

  Need (v): / niːd/ or necessity (n): /nəˈsesəti/ Cả hai đều đề cập đến sự cần thiết, một sự thiếu thốn hoặc đòi hỏi cần phải được đáp ứng. 1....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 11:05 AM
  need or necessity
  • Trả lời: 0
  • Xem: 764
  05-21-2013, 11:05 AM Đến bài cuối
 4. xx5 Necessary & never

  Necessary (adj): /ˈnesəsəri/ & never (adv): / ˈnevə(r) / 1. Necessary có nghĩa: cần thiết, thiết yếu. It is necessary for him to understand the...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 10:50 AM
  necessary & never
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,428
  05-21-2013, 10:50 AM Đến bài cuối
 5. xx1 Nearest or next

  Nearest (adj): / nɪə(r)/ or next (adj): / nekst/ Nearest là cái gần nhất và next là cái tiếp theo, kế đến. Nếu không nhận xét kĩ hai từ này rất...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 05:04 PM
  nearest or next
  • Trả lời: 0
  • Xem: 650
  05-20-2013, 05:04 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Near & nearby & close

  Near (adj): /nɪə(r)/ , nearby (adj): /ˌnɪəˈbaɪ/ & close (v): / kləʊz/ 1. Near và close có nghĩa: gần. Near, near to và close to dùng để diễn tả...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 04:51 PM
  near & nearby & close
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,066
  05-20-2013, 04:51 PM Đến bài cuối
 7. xx5 Aboriginal or endemic

  Aboriginal (adj): /ˌæbəˈrɪdʒənl/ or endemic (adj): / enˈdemɪk/ 1. Aboriginal khi là tính từ thì có nghĩa: thổ dân, bản xứ, nguyên thủy. Là danh...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 04:21 PM
  aboriginal or endemic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 793
  05-20-2013, 04:21 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Native or indigenous

  Native (adj): / ˈneɪtɪv/ or indigenous (adj): /ɪnˈdɪdʒənəs/ 1. Native ám chỉ đến nơi chốn, nơi một người sinh ra và lớn lên. Native có nghĩa: địa...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 03:53 PM
  native or indigenous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 767
  05-20-2013, 03:53 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Nationalistic or patriotic

  Nationalistic (adj): / ˌnæʃnəˈlɪstɪk/ or patriotic (adj): /ˌpeɪtriˈɒtɪk/ 1. Nationalistic có nghĩa: ủng hộ, hậu thuẫn mạnh mẽ chủ nghĩa dân tộc....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 12:02 PM
  nationalistic or patriotic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 580
  05-20-2013, 12:02 PM Đến bài cuối
 10. xx1 National or nationalist

  National (adj): /ˈnæʃnəl / or nationalist (n): /ˈnæʃnəlɪst/ 1. National có nghĩa: quốc gia, dân tộc, dùng để mô tả những gì thuộc về quốc gia hoặc...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 11:12 AM
  national or nationalist
  • Trả lời: 0
  • Xem: 616
  05-20-2013, 11:12 AM Đến bài cuối
 11. xx4 Namely or viz, that is or id est

  Namely (adv(: /ˈneɪmli / or viz (adv): /vɪz /, that is or id est Tất cả các từ trên đều dùng để cung cấp thêm thông tin những gì mà ta vừa đề cập....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 10:54 AM
  namely or viz, that is or id est
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,735
  05-20-2013, 10:54 AM Đến bài cuối
 12. xx11 Naked or nude

  Naked (adj): / ˈneɪkɪd/ or nude (adj): / njuːd/ Hai từ này đều có nghĩa: trần truồng, khỏa thân. Nude thiên về khỏa thân nghệ thuật, thậm chí...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 10:38 AM
  naked or nude
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,654
  05-20-2013, 10:38 AM Đến bài cuối
 13. xx6 Mutual, common & reciprocal

  Mutual (adj): /ˈmjuːtʃuəl/ , common (adj): /ˈkɒmən/ & reciprocal (adj): / rɪˈsɪprəkl / Những tranh cãi về việc sử dụng common và mutual đã bắt...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 10:27 AM
  common & reciprocal, mutual
  • Trả lời: 0
  • Xem: 847
  05-20-2013, 10:27 AM Đến bài cuối
 14. xx11 Music or musical

  Music (n): / ˈmjuːzɪk/ or musical (adj): / ˈmjuːzɪkl / Cả hai đều nói đến âm nhạc. Musical có nghĩa: thuộc về hay liên quan đến âm nhạc, như ta...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 10:05 AM
  music or musical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 658
  05-20-2013, 10:05 AM Đến bài cuối
 15. xx1 More or most

  More / mɔːr/ or most / məʊst/ More và most đều có thể dùng làm đại từ, tính từ và trạng từ. 1. More được dùng khi đề cập đến một số lượng lớn...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 09:53 AM
  more or most
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,428
  05-20-2013, 09:53 AM Đến bài cuối
 16. xx1 Moneys or monies

  Moneys (n): /ˈmʌni/ or monies (n): /ˈmʌni / Cả hai là danh từ số nhiều của money (tiền bạc). Trong hầu hết cách dùng thông dụng, money là danh...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 09:20 AM
  moneys or monies
  • Trả lời: 0
  • Xem: 829
  05-20-2013, 09:20 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Intellect & intelligence

  Intellect (n): / ˈɪntəlekt / & intelligence (n): / ɪnˈtelɪdʒəns/ Là những từ đề cập đến khả năng, chất lượng về mặt tinh thần, trí tuệ. ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 09:05 AM
  intellect & intelligence
  • Trả lời: 0
  • Xem: 657
  05-20-2013, 09:05 AM Đến bài cuối
 18. xx3 Mind or minority

  Mind (n): /maɪnd/ or minority (n): /maɪˈnɒrəti / 1. Mind có thể dùng làm danh từ và động từ. Khi là danh từ thì mind thông dụng với nghĩa: tâm...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 08:54 AM
  mind or minority
  • Trả lời: 0
  • Xem: 621
  05-20-2013, 08:54 AM Đến bài cuối
 19. xx3 Middle ages & middle age & middle-aged

  Middle ages, middle age & middle-aged Middle ages có nghĩa: Thời Trung cổ, dùng để chỉ một giai đoạn sau lịch sử Châu Âu. Middle ages thường dùng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-20-2013 08:39 AM
  middle ages & middle age & middle-aged
  • Trả lời: 0
  • Xem: 720
  05-20-2013, 08:39 AM Đến bài cuối
 20. xx4 Memoirs or memories

  Memoirs (n): /ˈmemwɑː(r) / or memories (n): / ˈmeməri/ Memoirs là danh từ số nhiều có nghĩa: hồi kí; tức lời tự thuật của một ai đó viết lại những...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 11:18 PM
  memoirs or memories
  • Trả lời: 0
  • Xem: 680
  05-19-2013, 11:18 PM Đến bài cuối
 21. xx1 Measure or measurement

  Measure (v): / ˈmeʒər/ or measurement (n): / ˈmeʒəmənt / Measure thông dụng trong chức năng động từ để chỉ hành động đo lường, đánh giá. ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 11:08 PM
  measure or measurement
  • Trả lời: 0
  • Xem: 671
  05-19-2013, 11:08 PM Đến bài cuối
 22. xx4 Meaning, sense, significance or purport

  Meaning (n): / ˈmiːnɪŋ/, sense (n): / sens/ , significance (n): / sɪɡˈnɪfɪkəns/ or purport (v): / pəˈpɔːt / Đều là những từ đề cập đến những gì...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 11:00 PM
  meaning, sense, significance or purport
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,606
  05-19-2013, 11:00 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Meaning, intention or opinion

  Meaning (n): / ˈmiːnɪŋ /, intention (n): /ɪnˈtenʃn / or opinion (n): /əˈpɪnjən/ Meaning có nghĩa: nghĩa, ý nghĩa của một từ, một cụm từ, một động...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 10:43 PM
  intention or opinion, meaning
  • Trả lời: 0
  • Xem: 709
  05-19-2013, 10:43 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Mean or means

  Mean (v): /miːn / or means (n): /miːnz/ 1. Mean là động từ bất quy tắc (mean-meant-meant). Mean khi là động từ thì có nghĩa: ý định, đặt kế...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 10:29 PM
  mean or means
  • Trả lời: 0
  • Xem: 842
  05-19-2013, 10:29 PM Đến bài cuối
 25. xx6 May be, maybe or perhaps

  May be, maybe (adv): / ˈmeɪbi / or perhaps (adv): /pəˈhæps/ 1. Maybe có nghĩa như perhaps : có lẽ, có thể. Hai từ này dùng để diễn tả một việc...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 05:51 PM
  may be, maybe or perhaps
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,543
  05-19-2013, 05:51 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Matter, problem or trouble

  Matter (n): / ˈmætə(r) /, problem (n): / ˈprɒbləm/ or trouble (n): / ˈtrʌbl / Matter có nghĩa: vấn đề, sự kiện. Trong cách dùng thông dụng hàng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 05:39 PM
  matter, problem or trouble
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,011
  05-19-2013, 05:39 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Mathematics, maths or math

  Mathematics (n): /ˌmæθəˈmætɪks /, maths (n): / mæθs/ or math (n): /mæθ / Cả ba dùng để chỉ môn toán học, tức bộ môn khoa học về các con số, về số...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 05:26 PM
  mathematics, maths or math
  • Trả lời: 0
  • Xem: 813
  05-19-2013, 05:26 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Masterful or masterly

  Masterful (adj): / ˈmɑːstəfl / or masterly (adj): / ˈmɑːstəli / Hai tính từ này có nghĩa khác nhau. Masterful hàm nghĩa: hách, oai vệ. He...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 05:13 PM
  masterful or masterly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 638
  05-19-2013, 05:13 PM Đến bài cuối
 29. xx4 Marshal or marshall

  Marshal (n): / ˈmɑːʃl/ or marshall (n): /ˈmɑːʃl/ Marshal là danh từ và động từ. Là danh từ, marshal có nghĩa: thống chế, thống tướng, tức cấp bậc...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 05:06 PM
  marshal or marshall
  • Trả lời: 0
  • Xem: 638
  05-19-2013, 05:06 PM Đến bài cuối
 30. xx3 Marry or get married

  Marry (v): /ˈmæri/ or get married Marry có nghĩa: kết hôn, cưới vợ, lấy chồng. Chúng ta ít dùng marry mà không có bổ ngữ, thay vào đó ta dùng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 04:51 PM
  marry or get married
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,232
  05-19-2013, 04:51 PM Đến bài cuối

Trang 7 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng