Trang 25 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 721 đến 750 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx1 Cách dùng Few và Litte:

  Few/ fjuː/ và Little/ ˈlɪtl/: một vài, một ít. 1. Few, little và cả a few, a little (một vài, một số người hay vật, một lượng nhỏ cái gì…) đều...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-28-2013 10:33 AM
  cach dung few và litte:, cách dùng few và litte
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,105
  02-28-2013, 10:33 AM Đến bài cuối
 2. xx1 Cách dùng Far và A long way:

  Far/ fɑː(r)/ và A long way. 1. Far rất thông dụng trong câu hỏi hay câu phủ định. Chúng ta dùng "how far" đặt ở đầu câu khi muốn hỏi về quảng...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-27-2013 04:22 PM
  cach dung far và a long way:, cách dùng far và a long way
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,543
  02-27-2013, 04:22 PM Đến bài cuối
 3. xx4 Cách dùng Fair và Fare:

  Fair/ feə(r)/ và Fare/ feə(r)/ là hai từ đồng âm dị nghĩa. 1. Fair có thể là tính từ hay danh từ. Ta nói rằng, một thái độ hay một quyết định là...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-27-2013 03:43 PM
  cach dung fair và fare:, cách dùng fair và fare
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,718
  02-27-2013, 03:43 PM Đến bài cuối
 4. xx6 Cách dùng Explode và Blow up:

  Explode/ɪkˈspləʊd/ và Blow up/bləʊ ʌp/ là hai động từ nói đến việc gây nổ. Explode là làm cho nổ tung. Ta thường thấy động từ này xuất hiện nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-27-2013 03:17 PM
  cach dung explode và blow up., cách dùng explode và blow up
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,283
  02-27-2013, 03:17 PM Đến bài cuối
 5. xx11 Phân biệt Reign và Rein

  Reign /reɪn/ or Rein /reɪn/ là hai từ đồng âm khác nghĩa. 1. Reign: vừa là danh từ, vừa là động từ, có nghĩa là triều đại hoặc trị vì. E.g. The...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 04:17 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt reign và rein
  • Trả lời: 0
  • Xem: 659
  02-26-2013, 04:17 PM Đến bài cuối
 6. xx7 Phân biệt Magnet và Magnate

  Magnet /ˈmæɡnət/ và Magnate /ˈmæɡneɪt/ rất dễ nhầm lẫn khi viết. 1. Magnet: nam châm, người hay vật có sức hấp dẫn, lôi cuốn mạnh mẽ. E.g.1....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 03:28 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt magnet và magnate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 644
  02-26-2013, 03:28 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Phân biệt Exhausting và Exhaustive

  Exhausting /ɪɡˈzɔːstɪŋ/ và Exhaustive /ɪɡˈzɔːstɪv/ đều là hai tính từ, tuy chỉ khác nhau về phần hậu tố, nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau. 1....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 01:30 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt exhausting và exhaustive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 784
  02-26-2013, 01:30 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Phân biệt loose và lose

  Loose /luːs/ và Lose /luːz/ có cách đọc chỉ khác nhau âm gió, là hai từ không liên quan gì nhau, người dùng dễ nhầm lẫn khi dùng. 1. Loose: không...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 01:06 PM
  dien dan ngoaoi ngu, phân biệt loose và lose
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,472
  02-26-2013, 01:06 PM Đến bài cuối
 9. xx4 Cách dùng What if và What for

  What if ... ? và What ... for? là hai từ để hỏi dùng trong câu hỏi. 1. What if: giả sử, nếu ... thì sao? việc gì sẽ xảy ra nếu ... ? E.g. What...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 10:18 AM
  cách dùng what if và what ... for?, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 19,074
  02-26-2013, 10:18 AM Đến bài cuối
 10. xx7 Cách dùng social và sociable

  Social/ˈsəʊʃl/ và Sociable/ˈsəʊʃəbl/ đều là hai tính từ, nhưng cách dùng trong câu khác nhau. 1. Social: đóng vai trò là thuộc ngữ trong câu, chỉ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-26-2013 10:03 AM
  cách dùng social và sociable, diendanngoaingu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,888
  02-26-2013, 10:03 AM Đến bài cuối
 11. xx1 Phân biệt Lay và Lie

  Lay -laid - laid : đặt , để Lie - lay- lain : nằm , nói dối 1. Lay-laid-laid: đặt, để, trải(cái gì,ai) lên một bề mặt, hoặc một vị trí nào đó. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-25-2013 04:33 PM
  diendanngoaingu, phân biệt lay và lie
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,427
  02-25-2013, 04:33 PM Đến bài cuối
 12. xx4 Cách dùng Ever so và Ever such

  Ever so và Ever such đều có nghĩa là hết sức, cực kì. Nhưng vị trí trong câu khác nhau. 1. Ever so: được đặt trước một tính từ, nhấn mạnh cấp độ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-25-2013 03:29 PM
  cách dùng ever so và ever such, diendanngoaingu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,061
  02-25-2013, 03:29 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Cách dùng Delighted và Delightful

  Delighted /dɪˈlaɪtɪd/ và Delightful /dɪˈlaɪtfl/ đều là hai tính từ có nghĩa tương tự là thích thú, thú vị, hài lòng. 1. Delighted có nghĩa là...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-25-2013 02:31 PM
  cách dùng delighted và delightful, diendanngoaingu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,407
  02-25-2013, 02:31 PM Đến bài cuối
 14. xx14 Phân biệt Sometime và Sometimes

  Sometime /ˈsʌmtaɪm/ và Sometimes /sʌmtaɪmz/: là hai trạng từ có cách chỉ khác nhau một kí tự "s" nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. 1. Sometime: là...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-22-2013 03:52 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt sometime và sometimes
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,602
  01-22-2013, 03:52 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Phân biệt Quite and Quiet

  Quite /kwaɪt /, Quiet /kwaɪt / là hai tính từ có cách viết thường dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. 1. Quite: có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-22-2013 03:04 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt quite and quiet
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,347
  01-22-2013, 03:04 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Cách dùng Nervous, Anxious

  Nervous /nɜ ː vəs/, Anxious /æŋkʃəs/ là hai tính từ rất dễ gây nhầm lẫn khi dùng, đều có nghĩa là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi. 1. Nervous: thuộc...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-22-2013 02:12 PM
  anxious, cách dùng nervous, diendanngoaingu.net
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,244
  01-22-2013, 02:12 PM Đến bài cuối
 17. xx1 phân biệt Actually và Really

  Actually / ˈæktʃuəli/ và Really / ri ː əli/ là hai trạng từ được sủ dụng để nhấn mạnh một khẳng định nào đó, đều có nghĩa là thực sự. 1. Actually:...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-22-2013 12:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,689
  01-22-2013, 12:59 PM Đến bài cuối
 18. Phân biệt Oversee và Overlook

  Oversee / əʊvəsi/ và Overlook / əʊvəlʊk/ 1. Oversee: giám sát, trông nom một việc gì đó. E.g:He was hired to oversee this project. => Ông...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-21-2013 04:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,055
  01-21-2013, 04:34 PM Đến bài cuối
 19. xx1 phân biệt Later và Latter

  Later / lætə/ và Latter/ lætə/: hai từ dễ gây nhầm lẫn cho người học. 1. Later: Meaning 1: at a time in the future; after the time you are...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-21-2013 03:39 PM
  diendanngoaingu.vn, phân biệt later và latter
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,857
  01-21-2013, 03:39 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Phân biệt Finally và At last

  Finally và At last là hai trạng từ cùng có nghĩa là cuối cùng, rốt cuộc là, nhưng khác cách dùng. 1. Finally: dùng để giới thiệu phần cuối, yếu tố...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-21-2013 02:52 PM
  phân biệt finally và at last
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,790
  01-21-2013, 02:52 PM Đến bài cuối
 21. xx4 cách dùng Envious và Enviable

  Envious /ˈ'enviəs / và Enviable / 'enviəbl / : là hai tính từ đều có nghĩa là lòng ham muốn , khát khao có được, mong muốn đạt được. 1. Envious...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 01-21-2013 10:38 AM
  cách dùng envious và enviable, diendanngoaingu.vn
  • Trả lời: 0
  • Xem: 831
  01-21-2013, 10:38 AM Đến bài cuối
 22. xx1 Cách dùng English:

  Đây là từ dễ dùng lầm lẫn. English có thể dùng làm tính từ hoặc danh từ. 1. Là tính từ, English ám chỉ đến những gì thuộc về hay liên quan tới...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 01-18-2013 04:24 PM
  cach dung english:, cách dùng english
  • Trả lời: 0
  • Xem: 922
  01-18-2013, 04:24 PM Đến bài cuối
 23. Cách dùng End và Finish:

  Ở đây ta chỉ xét hai từ này trong chức năng động từ. 1. Động từ end và finish có nghĩa tương tự nhau: chấm dứt, kết thúc, làm xong. Trong nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 01-18-2013 03:35 PM
  cach dung end và finish:, cách dùng end và finish
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,650
  01-18-2013, 03:35 PM Đến bài cuối
 24. xx13 Phân biệt " Waist và Waste "

  Waist /weɪst/ và Waste /weɪst/ Là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa. 1. Danh từ waist có nghĩa: eo, chỗ thắt lưng. Ex: His sister has a...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-16-2013 11:07 AM
  phân biệt " waist và waste "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,161
  01-16-2013, 11:07 AM Đến bài cuối
 25. xx1 Cách dùng Else

  Else /els/: Khác nữa, thêm vào hoặc ngoài ra + Else thông dụng với các từ sau: Somebody, someone, something, somewhere - Anybody, anyone,...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-16-2013 10:57 AM
  cách dùng else
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,280
  01-16-2013, 10:57 AM Đến bài cuối
 26. xx1 Phân biệt " Elegy và Eulogy "

  Elegy /ˈelədʒi/ và Eulogy /ˈjuːlədʒi/ 1. Elegy có nghĩa: Khúc bi ai, khúc bi thương, tức bài thơ hoặc bài ca ta thán, biểu lộ sự đau buồn nhất là...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-16-2013 10:25 AM
  phân biệt " elegy và eulogy "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 814
  01-16-2013, 10:25 AM Đến bài cuối
 27. xx1 Phân biệt " Either và Neither "

  Either /ˈaɪðə(r)/ và Neither /ˈnaɪðə(r)/. 1. Either: Một trong hai, cái này hay cái kia. Khi là đại từ động từ theo sau Either thường là số ít....

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-16-2013 10:10 AM
  phân biệt " either và neither "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,584
  01-16-2013, 10:10 AM Đến bài cuối
 28. xx6 Phân biệt effective và efficient

  Effective và Efficient Cả hai đều là tính từ. Effective: có hiệu quả, tức mang lại kết quả như dự kiến. Ex: These pills really are...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-15-2013 03:17 PM
  phan biet effective va efficient, phân biệt effective va efficient
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,931
  01-15-2013, 03:17 PM Đến bài cuối
 29. xx1 Phân biệt Economics và Economy

  Economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ và Economy /ɪˈkɒnəmi/ cả hai đều là danh từ. 1. Economics có nghĩa: kinh tế học, tức nghành khoa học nghiên cứu về các...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-15-2013 02:37 PM
  phan biet economics va economy, phân biệt economics và economy
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8,142
  01-15-2013, 02:37 PM Đến bài cuối
 30. xx13 Phân biệt Economic và Economical

  Economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ và Economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ Là hai tính từ nhưng Economic liên quan đến nền kinh tế hay kinh tế chính trị, công nghiệp và ...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 01-15-2013 11:38 AM
  diễn đàn ngoại ngữ, phân biệt economic và economical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,504
  01-15-2013, 11:38 AM Đến bài cuối

Trang 25 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng