Trang 24 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 691 đến 720 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx4 Phân biệt Principal & Principle

  Principal / ˈprɪnsəpl / & Principle /ˈprɪnsəpl / là hai tính từ đồng âm , nhưng khác nghĩa. 1. Principle: + Một nguyên tắc đạo đức hoặc một sự...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 04:12 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt principal & principle
  • Trả lời: 0
  • Xem: 889
  03-07-2013, 04:12 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Cách dùng Moral, Morality và Morale :

  Moral/ ˈmɒrəl/, morality/ məˈræləti/ và morale/ məˈrɑːl/: 1. Moral có thể là tính từ hoặc danh từ. + Là tính từ, moral có nghĩa: liên quan...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-07-2013 04:07 PM
  cach dung moral, cách dùng moral, morality và morale, morality và morale :
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,016
  03-07-2013, 04:07 PM Đến bài cuối
 3. xx3 Cách dùng Middle, Centre và Midst:

  Middle/ ˈmɪdl/, centre/ ˈsentə(r)/ và midst/ mɪdst/ : Là những từ chỉ một điểm, một vật có khoảng cách bằng nhau đến hai hay nhiều vật khác (ước...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-07-2013 03:41 PM
  cach dung middle, cách dùng middle, centre và midst, centre và midst:
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,791
  03-07-2013, 03:41 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Phân biệt View & Point of View

  1. View : dùng trong những ngữ cảnh sau: + Quan điểm, thái độ cá nhân về điều gì đó. E.g.1. His views on the subject were well known. => Những...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 03:37 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt view & point of view
  • Trả lời: 0
  • Xem: 934
  03-07-2013, 03:37 PM Đến bài cuối
 5. xx3 Cách dùng Media và Medium:

  Media/ ˈmiːdiə/ và medium/ ˈmiːdiəm/: 1. Media là danh từ có nghĩa: phương tiện truyền thông đại chúng (như báo in, đài phát thanh, truyền...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-07-2013 02:59 PM
  cach dung media và medium:, cách dùng media và medium
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,416
  03-07-2013, 02:59 PM Đến bài cuối
 6. xx13 Phân biệt Persecute và Prosecute

  1. Persecute /ˈpɜːsɪkjuːt/: Làm khổ, quấy rối, ngược đãi, hành hạ. E.g.1. Throughout history, people have been persecuted for their religious...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 02:24 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt persecute và prosecute
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,694
  03-07-2013, 02:24 PM Đến bài cuối
 7. xx8 Phân biệt North và Northern

  Khi sử dụng các danh từ chỉ hướng, cần phân biệt rõ cách dùng khi thêm đuôi "ern'. 1. North: hướng Bắc, phía Bắc. E.g.1. Cold winds coming from...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 01:29 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt north và northern
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,198
  03-07-2013, 01:29 PM Đến bài cuối
 8. xx9 Phân biệt Last và Lastly

  Last /lɑːst / or Lastly / ˈlɑːstli / là hai từ rất khó phân biệt khi sử dụng, vì có cách dùng gần giống nhau. 1. Last: Dùng khi nói tới sự vật,sự...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 11:41 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt last và lastly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,994
  03-07-2013, 11:41 AM Đến bài cuối
 9. xx3 Cách dùng Journey và Trip

  Journey / ˈdʒɜːni / và Trip /trɪp/ đều là hai danh từ với nghĩa là: chuyến đi, cuộc hành trình, nhưng cách sử dụng khác nhau. 1. Journey: +...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 10:47 AM
  cách dùng journey và trip, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,142
  03-07-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 10. xx3 Phân biệt Entitle và Title

  1. Entitle /ɪnˈtaɪtl/: + có quyền được hưởng từ ai điều gì (entitle somebody to something). E.g.1. You will be entitled to your pension when...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-07-2013 09:55 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt entitle và title
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,366
  03-07-2013, 09:55 AM Đến bài cuối
 11. xx10 Phân biệt Salute and Greet

  Salute / səˈluːt / và Greet /ɡriːt/ là hai động từ đều có nghĩa là "chào hỏi, chào đón, chào", tuy nhiên được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-04-2013 04:36 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt salute và greet
  • Trả lời: 0
  • Xem: 890
  03-04-2013, 04:36 PM Đến bài cuối
 12. xx5 Cách dùng Metre và Meter:

  Metre/ ˈmiːtə(r)/ và meter/ ˈmiːtə(r)/:Là hai danh từ chỉ đơn vị đo chiều dài là mét (tương đương với 39,37 inch theo đơn vị inch sử dụng ở Anh, Mỹ...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-04-2013 04:23 PM
  cach dung metre và meter:, cách dùng metre và meter
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,545
  03-04-2013, 04:23 PM Đến bài cuối
 13. xx11 Cách dùng Meantime và Meanwhile:

  Meantime/ ˈmiːntaɪm/ và Meanwhile/ ˈmiːnwaɪl/: Cả hai từ đều có thể là danh từ hay trạng từ. Cách dùng thông dụng là meantime thường được dùng...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-04-2013 04:11 PM
  cach dung meantime và meanwhile:, cách dùng meantime và meanwhile
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16,210
  03-04-2013, 04:11 PM Đến bài cuối
 14. xx3 Cách dùng Forward và Forwards:

  Forward/ ˈfɔːwəd/ và Forwards/ ˈfɔːwəd/: Forward là tính từ với nghĩa thông dụng: về phía trước, ở phía trước. Khi là tính từ, forward chỉ được...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-04-2013 04:05 PM
  cach dung forward và forwards:, cách dùng forward và forwards
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,824
  03-04-2013, 04:05 PM Đến bài cuối
 15. xx4 Cách dùng First two và Two first:

  First two/ fɜːst tuː/ và Two first/ tuː fɜːst/: Việc sử dụng một số thứ tự (ordinal number) đi cùng với một số đếm (cardinal number) từng gây...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-04-2013 03:59 PM
  cach dung first two và two first:, cách dùng first two và two first
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,031
  03-04-2013, 03:59 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Cách dùng First và Foremost:

  First/ fɜːst/ và Foremost/ ˈfɔːməʊst/ : Cụm từ với nghĩa “ trước hết và quan trọng nhất, đầu tiên và chủ yếu” này từng bị nhiều người chỉ trích,...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-04-2013 03:48 PM
  cach dung first và foremost:, cách dùng first và foremost
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,357
  03-04-2013, 03:48 PM Đến bài cuối
 17. xx9 Phân biệt High và Tall

  High / haɪ / và Tall / tɔːl / là hai tính từ đều có nghĩa là: cao, độ cao. Tuy nhiên, cách dùng khác nhau hoàn toàn, cần phân biệt. 1. High: có...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-04-2013 02:07 PM
  diendanngoaingu, phân biệt high và tall
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,379
  03-04-2013, 02:07 PM Đến bài cuối
 18. xx9 Phân biệt Habit và Custom

  Habit /ˈhæbɪt / và Custom / ˈkʌstəm / là hai danh từ đều có nghĩa: thói quen, tập quán. Tuy nhiên, sử dụng với ý nghĩa, ngữ cảnh khác nhau. 1....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-04-2013 11:13 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt habit và custom
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,443
  03-04-2013, 11:13 AM Đến bài cuối
 19. xx9 Phân biệt Doubtful and Dubious and Suspicious

  Doubtful /ˈdaʊtfl/ or Dubious /ˈdjuːbiəs/ or Suspicious /səˈspɪʃəs/ là ba tính từ có nghĩa khá giống nhau, cần phân biệt khi sử dụng. 1. Doubtful:...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-04-2013 10:31 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt doubtful and dubious and suspicious
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,221
  03-04-2013, 10:31 AM Đến bài cuối
 20. xx14 Cách dùng Specially và Especially

  Specially / ˈspeʃəli/ và Especially /ɪˈspeʃəli / đều là hai trạng từ, khi đứng trước tính từ thì có nghĩa giống nhau: đặc biệt, nhưng khi không đứng...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-01-2013 04:06 PM
  cách dùng specially và especially, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,207
  03-01-2013, 04:06 PM Đến bài cuối
 21. xx7 Phân biệt Chord và Cord

  Chord / kɔːd/ và Cord / kɔːd/ đồng âm nhưng khác nghĩa, dễ gây nhầm lẫn khi dùng. 1. Chord: dây âm thanh, dây đàn, dây sắc, âm sắc. E.g. He...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-01-2013 03:06 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt chord và cord
  • Trả lời: 0
  • Xem: 602
  03-01-2013, 03:06 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Phân biệt Price và Prize

  Price /praɪs/ và Prize /praɪz/ là hai từ phát âm gần giống nhau, nhưng sử dụng khác nhau. 1. Price: giá phải trả cho những thứ ai đó muốn đạt...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-01-2013 11:50 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt price và prize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,302
  03-01-2013, 11:50 AM Đến bài cuối
 23. xx4 Phân biệt Ware và Wear

  Ware /weə(r)/ và Wear /weə(r)/ là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa. 1. Ware: dùng với nghĩa là động từ thì có nghĩa là: coi chừng, cẩn thận. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-01-2013 11:21 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt ware và wear
  • Trả lời: 0
  • Xem: 699
  03-01-2013, 11:21 AM Đến bài cuối
 24. xx1 Phân biệt Pare và Pair

  Pare /peə(r)/ và Pair /peə(r)/ là hai từ đồng âm khác nghĩa. 1. Pare: có nghĩa là sắp đặt lại một cái gì đó ở lớp ngoài, phía ngoài, đặc biệt là...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-28-2013 04:05 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt pare và pair
  • Trả lời: 0
  • Xem: 865
  02-28-2013, 04:05 PM Đến bài cuối
 25. xx3 Phân biệt Sow và Sew

  Sow / səʊ/ và Sew / səʊ/ có cùng cách phát âm nhưng nghĩa khác xa nhau. 1. Sow: gieo, trồng. E.g.1. Sow the seeds in rows. => Gieo hạt giống...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-28-2013 03:14 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt sow và sew
  • Trả lời: 0
  • Xem: 653
  02-28-2013, 03:14 PM Đến bài cuối
 26. xx9 Phân biệt Steak và Stake

  Steak /steɪk/ và Stake /steɪk/ là hai từ đồng âm khác nghĩa. 1. Steak: lát cá hay lát thịt dày để nướng. E.g. How would you like your steak...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-28-2013 02:49 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt steak và stake
  • Trả lời: 0
  • Xem: 695
  02-28-2013, 02:49 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Phân biệt Childish và Childlike

  Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ và Childlike / ˈtʃaɪldlaɪk/ là hai tính từ có ý nghĩa khác nhau. 1. Childish: cư xử một cách ngớ ngẩn, ngu ngốc. E.g....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-28-2013 11:55 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt childish và childlike
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,977
  02-28-2013, 11:55 AM Đến bài cuối
 28. xx8 Phân biệt Bare và Bear

  Bare /beə(r)/ and Bear /beə(r)/ là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa. 1. Bare: có rất nhiều nghĩa. + Trần truồng, trần, trọc. E.g. She...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 02-28-2013 11:23 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt bare và bear
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,259
  02-28-2013, 11:23 AM Đến bài cuối
 29. xx6 Cách dùng Film, picture, cinema và movie:

  Film/ fɪlm/, picture/ ˈpɪktʃə(r)/, cinema/ ˈsɪnəmə/ và movie/ ˈmuːvi/: 1. Film là phim, bộ phim (ngoài các nghĩa khác như cuộn phim dùng cho...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-28-2013 11:03 AM
  cach dung film, cách dùng film, cinema và movie, cinema và movie:, picture
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,536
  02-28-2013, 11:03 AM Đến bài cuối
 30. xx4 Cách dùng Fictional và Fictitious:

  Fictional/ ˈfɪkʃənl/ và Fictitious/ fɪkˈtɪʃəs/: 1. Tính từ fictional có nghĩa: hư cấu. Một câu chuyện, một nhân vật hay đồ vật được hư cấu...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 02-28-2013 10:40 AM
  cach dung fictional và fictitious:, cách dùng fictional và fictitious
  • Trả lời: 0
  • Xem: 743
  02-28-2013, 10:40 AM Đến bài cuối

Trang 24 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng