Trang 23 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 661 đến 690 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx1 Phân biệt Former và Late

  Former /ˈfɔːmə(r)/ và Late /leɪt/ là hai tính từ đều hàm ý về người, sự vật, sự việc đã qua, nhưng về thời gian có khác nhau. 1. Former: Trước,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 10:56 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt former và late
  • Trả lời: 0
  • Xem: 833
  03-15-2013, 10:56 AM Đến bài cuối
 2. xx3 Phân biệt Guardian và Guard

  1. Guardian /ˈɡɑːdiən/: Người giám hộ. E.g. Geldof has plenty of money to care for Tiger Lilly himself as her legal guardian. => Geldof có nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 10:32 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt guardian và guard
  • Trả lời: 0
  • Xem: 761
  03-15-2013, 10:32 AM Đến bài cuối
 3. xx1 Phân biệt Literal và Literary và Literate

  1. Literal /ˈlɪtərəl/: Thuộc về chữ, mang nghĩa đen, nghĩa gốc của từ. E.g. She was older than I was, not only in the literal sense. => Cô ấy già...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 09:57 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt literal và literary và literate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 791
  03-15-2013, 09:57 AM Đến bài cuối
 4. xx9 Phân biệt Subway và Underground

  1. Subway /ˈsʌbweɪ/: Là danh từ hàm ý đường ngầm, hệ thống đường ngầm trong thành phố, đặc biệt khi nói về hệ thống tàu điện ngầm thì nó được sử dụng...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-13-2013 11:37 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt subway và underground
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,003
  03-13-2013, 11:37 AM Đến bài cuối
 5. xx9 Phân biệt Title và Headline

  Khi dùng từ hàm ý tới tiêu đề, chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Title /ˈtaɪtl/ và Headline /ˈhedlaɪn/. 1. Title: Là danh từ hàm ý tới tiêu đề của...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-13-2013 11:12 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt title và headline
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,620
  03-13-2013, 11:12 AM Đến bài cuối
 6. xx11 Phân biệt Victim và Casualty

  Victim /ˈvɪktɪm/ và Casualty /ˈkæʒuəlti/ là hai danh từ đều hàm ý là nạn nhân, nhưng sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. 1. Victim: Hàm ý là...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-13-2013 10:47 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt victim và casualty
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,980
  03-13-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 7. xx8 Cách dùng Visual và Visible

  Visual / ˈvɪʒuəl/ và Visible /ˈvɪzəbl/ đều là hai tính từ đều hàm ý về khả năng nhìn của con người, nhưng chú ý cách sử dụng trong câu. 1. Visual:...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-13-2013 10:17 AM
  cách dùng visual và visible, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 831
  03-13-2013, 10:17 AM Đến bài cuối
 8. xx1 Phân biệt Widow và Widower

  Widow /ˈwɪdəʊ/ và Widower /ˈwɪdəʊə(r)/ là hai danh từ cần chú ý rất dễ nhầm lẫn khi dùng. 1. Widow: Quả phụ, người phụ nữ mất chồng nhưng vẫn chưa...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-13-2013 09:39 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt widow và widower
  • Trả lời: 0
  • Xem: 677
  03-13-2013, 09:39 AM Đến bài cuối
 9. xx14 Phân biệt Asscent và Assent

  Ascent /əˈsent/ và Assent /əˈsent/ là hai từ đồng ông nhưng dị nghĩa dễ bị lẫn lộn. 1. Ascent: Là danh từ, chỉ hành động đi lên, hay con đường,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 04:10 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt asscent và assent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 830
  03-12-2013, 04:10 PM Đến bài cuối
 10. xx13 Phân biệt Concerto và Concert

  Concerto /kənˈtʃɜːtəʊ/ và Concert /ˈkɒnsət/ là hai danh từ danh từ có cách viết gần giống nhau, nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. 1. Concerto: Bản...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 02:38 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt concerto và concert
  • Trả lời: 0
  • Xem: 676
  03-12-2013, 02:38 PM Đến bài cuối
 11. xx13 Phân biệt Comment và Commentary

  Comment /ˈkɒment/ và Commentary /ˈkɒməntri/ là hai danh từ có nghĩa khác nhau, cần phân biệt. 1. Comment: Lời bình luận, sự bình luận. E.g. It...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 02:28 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt comment và commentary
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,432
  03-12-2013, 02:28 PM Đến bài cuối
 12. xx13 Phân biệt Breath và Breathe

  Breath /breθ/ và Breathe /briːð/ khi dùng cần phân biệt, vì từ loại của chúng. 1. Breath: Là danh từ có nghĩa là hơi thở, sự thở. E.g. I could...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 02:07 PM
  diendanngoaingu, phân biệt breath và breathe
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,747
  03-12-2013, 02:07 PM Đến bài cuối
 13. xx13 Phân biệt Bare và Barely

  Bare / beə(r)/ và Barely / ˈbeəli/ là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. 1. Bare: Là tính từ có nghĩa: trần truồng, không được bao bọc. E.g....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 01:47 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt bare và barely
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,295
  03-12-2013, 01:47 PM Đến bài cuối
 14. xx13 Phân biệt Like và As

  Like /laɪk/ và As /æz/ là hai liên từ có cùng nghĩa: như, giống như. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau. 1. Like: + giống với ai, hoặc điều...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 11:32 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt like và as
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,410
  03-12-2013, 11:32 AM Đến bài cuối
 15. xx13 Phân biệt Aloud và Loudly

  Aloud và Loudly là hai từ cần chú ý khi dùng. 1. Aloud /əˈlaʊd/: Có nghĩa là: nói lớn lên, nói to lên đủ cho ai đó nghe. E.g. She reads aloud...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 11:06 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt aloud và loudly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,566
  03-12-2013, 11:06 AM Đến bài cuối
 16. xx13 Phân biệt Accuse và Charge

  Accuse /əˈkjuːz/ và Charge /tʃɑːdʒ/ là hai từ có nghĩa giống nhau, nhưng cần chú ý khi dùng. 1. Accuse: Bị ai đó buộc tội, kết tội, tố cáo. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 10:48 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt accuse và charge
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,712
  03-12-2013, 10:48 AM Đến bài cuối
 17. xx13 Phân biệt About và About to

  About và About to /əˈbaʊt / là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau, cần phân biệt. 1. About: Có nghĩa là "về ai, sự vật gì, sự việc gì" mà đề cập...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 09:59 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt about và about to
  • Trả lời: 0
  • Xem: 812
  03-12-2013, 09:59 AM Đến bài cuối
 18. xx13 Phân biệt Able và Capable

  Able /ˈeɪbl/và Capable /ˈkeɪpəbl/ là hai từ đều có nghĩa là: có khả năng, có thể, tuy nhiên ít nhiều có điểm khác nhau. 1. Able: thông dụng trong...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-12-2013 09:48 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt able và capable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,627
  03-12-2013, 09:48 AM Đến bài cuối
 19. Cách dùng Neither...nor:

  Neither...nor/ ˈnaɪðə(r) nɔː(r)/: Trong văn viết và trong văn nói trang trọng, cấu trúc "neither...nor" với nghĩa không và cũng không, dùng để liên...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-11-2013 04:02 PM
  cach dung neither...nor:, cách dùng neither...nor
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12,555
  03-11-2013, 04:02 PM Đến bài cuối
 20. Cách dùng Neither và Neither of:

  Neither/ ˈnaɪðə(r)/ và neither of/ ˈnaɪðə(r) əv/:Ta dùng neither và neither of để hình thành một câu phủ định về hai người hoặc hai vật. Neither có...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-11-2013 03:20 PM
  cach dung neither và neither of:, cách dùng neither và neither of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,250
  03-11-2013, 03:20 PM Đến bài cuối
 21. xx8 Cách dùng Go off và Go on

  1. Go off: có thể dùng trong những ngữ cảnh sau: + Rời khỏi một địa điểm, để làm một việc gì đó. E.g. She went off to get a drink. => Bầ ấy...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-11-2013 03:02 PM
  cách dùng go off và go on, diendanngoaingu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16,152
  03-11-2013, 03:02 PM Đến bài cuối
 22. xx9 Phân biệt Apply to và Apply for

  Apply /əˈplaɪ/ có những nghĩa khác nhau khi kết hợp với những giới từ khác nhau. 1. Apply to: liên quan tới ai, cái gì. E.g. What I am saying...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-11-2013 02:12 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt apply to và apply for
  • Trả lời: 0
  • Xem: 22,133
  03-11-2013, 02:12 PM Đến bài cuối
 23. xx3 Phân biệt Wage và Salary

  Wage /weɪdʒ/ và Salary /ˈsæləri / là hai danh từ đều có nghĩa là: lương, tiền lương. 1. Wage: tiền lương theo tuần cho một công việc hoặc dịch vụ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-11-2013 01:42 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt wage và salary
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,647
  03-11-2013, 01:42 PM Đến bài cuối
 24. xx10 Phân biệt Strange and Unusual

  Strange /streɪndʒ/ và Unusual /ʌnˈjuːʒuəl / là hai tính từ này rất khó phân biệt về nghĩa. 1. Unusual: + Không bình thường, khác với thông...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 04:10 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt strange and unusual
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,181
  03-08-2013, 04:10 PM Đến bài cuối
 25. xx3 Phân biệt Outdoor và Outdoors

  Outdoor / ˈaʊtdɔː(r)/ và Outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/: chỉ thêm một kí tự "s" nhưng lạo từ đã thay đổi, cần hiểu đúng nghĩa khi dùng trong câu. 1....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 03:13 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt outdoor và outdoors
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,729
  03-08-2013, 03:13 PM Đến bài cuối
 26. xx3 Phân biệt Hire và Rent

  Hire / ˈhaɪə(r) / và Rent / rent / là hai từ đồng nghĩa là: thuê, mướn cái gì, hoặc ai đó, nhưng thời gian khác nhau. 1. Hire: có nghĩa là thuê ai...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 02:55 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt hire và rent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,410
  03-08-2013, 02:55 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Phân biệt Desert và Dessert

  Desert /ˈdezət/ và Dessert /dɪˈzɜːt/ là hai từ rất dễ gây nhầm lẫn cho người dùng. 1. Desert:/ˈdezət/ nếu là danh từ, có nghĩa là hoang mạc, sa...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 02:33 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt desert và dessert
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,811
  03-08-2013, 02:33 PM Đến bài cuối
 28. xx13 Phân biệt Resign and Retire

  Resign /rɪˈzaɪn / & Retire /rɪˈtaɪə(r)/ là hai động từ đồng nghĩa, nhưng sử dụng trong hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. 1. Resign: nghỉ hưu, nhưng...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 11:25 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt resign and retire
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,907
  03-08-2013, 11:25 AM Đến bài cuối
 29. xx8 Phân biệt Really & Realize

  1. Realize /ˈriːəlaɪz/: + Nhận thức hay hiểu được một việc cụ thể hay một tình huống cụ thể. E.g.1. I didn't realize (that) you were so...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 11:10 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt really & realize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 890
  03-08-2013, 11:10 AM Đến bài cuối
 30. xx9 Phân biệt Recently & Newly & lately

  Recently /ˈriːsntli / & Lately /ˈleɪtli / & Newly /ˈnjuːli / là 3 trạng từ đồng nghĩa là: gần đây, mới đây, cách đây một thời gian gần. Tuy nhiên,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-08-2013 09:30 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt recently & newly & lately
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,343
  03-08-2013, 09:30 AM Đến bài cuối

Trang 23 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng