Trang 22 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 631 đến 660 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx3 Phân biệt Precede và Proceed:

  Precede/prɪˈsiːd/ và Proceed/ prəˈsiːd/: 1. Động từ precede có nghĩa: đi trước, đứng trước, đến trước. Precede là một từ quan trọng. The...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-25-2013 04:32 PM
  phan biet precede và proceed:, phân biệt precede và proceed
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,354
  03-25-2013, 04:32 PM Đến bài cuối
 2. xx4 Phân biệt Politics, policy, politic, political:

  Politics/ ˈpɒlətɪks/, policy/ ˈpɒləsi/, politic/ ˈpɒlətɪk/ và political/ pəˈlɪtɪkl/: 1. Politics là danh từ có nghĩa : chính trị, hoạt động chính...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-25-2013 04:15 PM
  phan biet politics, phân biệt politics, policy, politic, political, political:
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,803
  03-25-2013, 04:15 PM Đến bài cuối
 3. xx6 Phân biệt Presently và at present:

  Presently/ ˈprezntli/ và At present /ət ˈpreznt/: Trạng từ presently có cách dùng khác nhau giữa người Anh và người Mỹ. 1. Presently...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 03-25-2013 04:01 PM
  phan biet presently và at present:, phân biệt presently và at present
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,591
  03-25-2013, 04:01 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Phân biệt Passed và Past

  Passed và Past là hai tính từ rất dễ bị dùng lẫn lộn, nhất là với Past trong vai trò là tính từ. Cả hai từ này đều có nghĩa là đã qua, nhưng cần lưu...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 02:28 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt passed và past
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,171
  03-19-2013, 02:28 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Phân biệt Pace và Plod và Trudge

  Pace /peɪs/ Plod /plɒd/ Trudge / trʌdʒ/ Đây đều là những động từ nói đến hành động bước đi. 1. Pace: đi từng bước thong thả, đều đặn. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 02:05 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt pace và plod và trudge
  • Trả lời: 0
  • Xem: 667
  03-19-2013, 02:05 PM Đến bài cuối
 6. xx14 Phân biệt Ingenious và Ingenuous

  Ingenious /ɪnˈdʒiːniəs/ và Ingenuous /ɪnˈdʒenjuəs/ là hai từ rất dễ nhầm khi sử dụng. 1. Ingenious: Có nghĩa là tài tình, thông minh, mưu trí,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 11:52 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt ingenious và ingenuous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 980
  03-19-2013, 11:52 AM Đến bài cuối
 7. xx1 Phân biệt Industrious và Industrial

  Industrious /ɪnˈdʌstriəs/ và Industrial / ɪnˈdʌstriəl/ là hai tính từ có nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau. 1. Industrious: Có nghĩa là cần cù, chịu...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 11:36 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt industrious và industrial
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,345
  03-19-2013, 11:36 AM Đến bài cuối
 8. xx3 Cách dùng Person và Individual và Party

  Person /ˈpɜːsn/ và Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ và Party / ˈpɑːti/ là ba danh từ đều nói về người, cá nhân. 1. Person: Là từ dùng chung, tổng quát,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 11:26 AM
  cách dùng person và individual và party, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,139
  03-19-2013, 11:26 AM Đến bài cuối
 9. xx4 Phân biệt Show and Indicate

  Show /ʃəʊn/ và Indicate /ˈɪndɪkeɪt/ đều là hai động từ hàm ý về hành động biểu lộ, chỉ rõ, trình bày,... Tuy nhiên, khi đi với chủ ngữ là người thì...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 11:14 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt show and indicate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,067
  03-19-2013, 11:14 AM Đến bài cuối
 10. xx9 Cách dùng Important and Substantial

  Important /ɪmˈpɔːtnt/ and Substantial /səbˈstænʃl/ and Considerable / kənˈsɪdərəbl/ đều là ba tính từ chỉ mức quan trọng, đáng kể. 1. Important:...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 11:00 AM
  cách dùng important and substantial, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,419
  03-19-2013, 11:00 AM Đến bài cuối
 11. xx4 Phân biệt Imply and Infer

  Imply /ɪmˈplaɪ/ và Infer /ɪnˈfɜː(r)/ là hai động từ hay bị dùng thay thế cho nhau, dùng như vậy là sai ngữ pháp. 1. Imply: Có nghĩa là ngụ ý, ám...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 10:44 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt imply and infer
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,042
  03-19-2013, 10:44 AM Đến bài cuối
 12. xx4 Phân biệt Illegible và Unreadable

  Illegible /ɪˈledʒəbl/ và Unreadable /ʌnˈriːdəbl/ là hai tính từ dễ nhầm lẫn khi dùng trong câu. 1. Illegible: Có nghĩa là khó đọc, không thể đọc...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 10:33 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt illegible và unreadable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,310
  03-19-2013, 10:33 AM Đến bài cuối
 13. xx4 Phân biệt Happen và Take place và Occur

  Happen /ˈhæpən/ or Happen /ˈhæpən/ or Happen /ˈhæpən/ là ba động từ đồng nghĩa là: xảy ra, diễn ra, nhưng cần phân biệt cách dùng trong câu. 1. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 10:13 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt happen và take place và occur
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14,089
  03-19-2013, 10:13 AM Đến bài cuối
 14. xx4 Cách dùng Forget và Leave

  Forget /fəˈɡet/ và Leave /liːv/ là hai từ đồng nghĩa, nhưng chú ý cách dùng. 1. Forget: Là động từ có nghĩa là quên. E.g.1. I've forgotten his...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-19-2013 09:47 AM
  cách dùng forget và leave, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,126
  03-19-2013, 09:47 AM Đến bài cuối
 15. xx10 Phân biệt Fit và Suit

  Fit và Suit là hai động từ đều có nghĩa là vừa vặn, ăn khớp, nhưng cách dùng khác nhau. 1. Fit: Ám chỉ kích thước, số đo, hình dáng. E.g. These...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 04:23 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt fit và suit
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,153
  03-18-2013, 04:23 PM Đến bài cuối
 16. xx8 Phân biệt Allude và Elude

  Allude / əˈluːd/ và Elude /iˈluːd/ là hai động từ có nghĩa khác nhau, tránh nhầm lẫn. 1. Allude: Ám chỉ nói bóng, nói gió, nói tới ai, hoặc việc...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 03:00 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt allude và elude
  • Trả lời: 0
  • Xem: 884
  03-18-2013, 03:00 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Phân biệt Speech và Address

  Speech /spiːtʃ/ và Address /əˈdres/ là hai danh từ đều hàm ý là bài diễn văn, nhưng cách dùng khác nhau, lưu ý ở đây chúng ta chỉ đề cập tới phần ngữ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 02:28 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt speech và address
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,041
  03-18-2013, 02:28 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Phân biệt Acknowledge và Admit và Confess

  Acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ và Admit /ədˈmɪt/ và Confess /kənˈfes/ là những động từ có nghĩa là: đồng ý, chấp nhận sự thật của cái gì, điều gì. 1....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 02:02 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt acknowledge và admit và confess
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,927
  03-18-2013, 02:02 PM Đến bài cuối
 19. xx12 Cách dùng Achievement or Exploit or Feat

  Achievement /əˈtʃiːvmənt/ or Exploit / ɪkˈsplɔɪt/ or Feat / fiːt/ là những danh từ hàm ý những thành công đáng ghi nhớ. 1. Achievement: Là hàm ý...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 01:44 PM
  cách dùng achievement or exploit or feat, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 807
  03-18-2013, 01:44 PM Đến bài cuối
 20. xx8 Cách dùng Accompany và Go with và Come with

  Accompany / əˈkʌmpəni/ or Go with or Come with đều hàm ý là tháp tùng ai, đi với ai (để làm bạn đường, để đỡ đần hoặc hộ tống...). Tuy nhiên, cách...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 01:30 PM
  cách dùng accompany và go with và come with, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,098
  03-18-2013, 01:30 PM Đến bài cuối
 21. xx9 Phân biệt Accidental và casual

  Accidental / ˌæksɪˈdentl/ và Casual /ˈkæʒuəl/ đều là những tính từ mô tả những gì xảy ra ngoài những sự việc bình thường. 1. Accidental: Có nghĩa...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 11:46 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt accidental và casual
  • Trả lời: 0
  • Xem: 807
  03-18-2013, 11:46 AM Đến bài cuối
 22. xx9 Phân biệt Accede và Exceed

  Accede / əkˈsiːd/ và Exceed / ɪkˈsiːd/ là hai động từ thường bị dùng lẫn lộn do cách phát âm tương tự nhau. 1. Accede: Động từ hàm ý nhậm chức,...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 11:13 AM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt accede và exceed
  • Trả lời: 0
  • Xem: 772
  03-18-2013, 11:13 AM Đến bài cuối
 23. xx9 Cách dùng Absent-minded or Abstracted or Oblivious

  Absent-minded / ˈæbsənt/ or Abstracted / æbˈstræktɪd/ or Oblivious /əˈblɪviəs/ là ba tính từ đều là ba tính từ nói về sự đãng trí, không chú ý đến. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 10:53 AM
  cách dùng absent-minded or abstracted or oblivious, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 772
  03-18-2013, 10:53 AM Đến bài cuối
 24. xx9 Cách dùng Abolish và Eradicate và Stamp out

  Abolish /əˈbɒlɪʃ/ or Eradicate /əˈbɒlɪʃ/ or Stamp out /stæmp aʊt/ là ba động từ đồng nghĩa là: bãi bỏ, hủy bỏ, triệt tiêu. Tuy nhiên, về mức độ khác...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-18-2013 10:19 AM
  cách dùng abolish và eradicate và stamp out, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,126
  03-18-2013, 10:19 AM Đến bài cuối
 25. xx9 Phân biệt Inside và Inside of

  1. Inside /ˌɪnˈsaɪd/: Là giới từ có nghĩa là bên trong, vào trong(ai, cái gì), thường đứng riêng lẻ. E.g. Go inside the house. => Hãy đi vào...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 04:10 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt inside và inside of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,541
  03-15-2013, 04:10 PM Đến bài cuối
 26. xx9 Phân biệt Gain và Earn và Win

  Gain /ɡeɪn/ và Earn /ɜːn/ và Win / wɪn/ là những động từ đều có nghĩa là giành được, lấy được, đạt được. 1. Gain: Dùng chỉ việc đạt được những khả...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 03:29 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt gain và earn và win
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,485
  03-15-2013, 03:29 PM Đến bài cuối
 27. xx9 Phân biệt From và Since

  From / frəm/ và Since /sɪns/ đều có nghĩa là: khi, từ khi. Nhưng cách dùng khác nhau. 1. From: Có thể dùng chỉ thời gian và nơi chốn. E.g.1. ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 03:06 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt from và since
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,217
  03-15-2013, 03:06 PM Đến bài cuối
 28. xx9 Phân biệt Chance và By chance và By Luck

  1. Chance: Nếu một việc gì có thể sẽ xảy ra, ta nói "there's a chance" (có cơ hội), cho việc đó xảy ra. E.g.1. There's a chance that Democrats...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 02:46 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt chance và by chance và by luck
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,018
  03-15-2013, 02:46 PM Đến bài cuối
 29. xx9 Phân biệt Anyway và Any Way

  1. Anyway = Anyhow: dù sao, dù thế nào đi nữa, ít nhất. Dùng Anyway hàm ý bổ sung thêm một điểm cần lưu ý cho những gì vừa đề cập trước đó. E.g....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 01:54 PM
  dien dan ngoai ngu, phân biệt anyway và any way
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,928
  03-15-2013, 01:54 PM Đến bài cuối
 30. xx8 Cách dùng Flat và Flatly

  Flat /flæt/ và Flatly /ˈflætli/ là hai từ hay nhầm lẫn khi dùng, cần chú ý. 1. Flat: Là danh từ, hàm ý chỉ căn hộ hay một phòng rộng trong một tòa...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-15-2013 11:56 AM
  cách dùng flat và flatly, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,092
  03-15-2013, 11:56 AM Đến bài cuối

Trang 22 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng