Trang 18 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 511 đến 540 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx6 Can't help or couldn't help

  Can't help or couldn't help Cụm từ can't help/couldn't help doing something hàm nghĩa: không thể ngăn chặn, không thể tránh được cái gì, điều gì....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-24-2013 11:21 PM
  can't help or couldn't help
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,600
  04-24-2013, 11:21 PM Đến bài cuối
 2. xx11 Callous or callus

  Callous (adj): /ˈkæləs/ or callus (n): /ˈkæləs Hai từ này phát âm giống nhau. Callus dùng để chỉ những chỗ da chai, những nơi da giày và cứng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-24-2013 11:05 PM
  callous or callus
  • Trả lời: 0
  • Xem: 565
  04-24-2013, 11:05 PM Đến bài cuối
 3. xx4 Called or named

  Called (adj): /kɔːld/ or named (n): /neɪm/ Ta dùng called và named khi đưa ra tên gọi của một người hay một vật nào đó. Called thông dụng trong...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-24-2013 10:53 PM
  called or named
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,486
  04-24-2013, 10:53 PM Đến bài cuối
 4. xx13 Cache or cachet

  Cache (n): /kæʃ/ or cachet (n): /ˈkæʃeɪ/ Danh từ và động từ cache-phát âm giống cash (tiền mặt)- có nguồn gốc từ động từ tiếng Pháp cacher có...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-24-2013 10:39 PM
  cache or cachet
  • Trả lời: 0
  • Xem: 650
  04-24-2013, 10:39 PM Đến bài cuối
 5. xx1 active and pasive - câu chủ động & câu bị động

  active and pasive - câu chủ động & câu bị động (Phần 1) 1.Tìm hiểu về ý nghĩa của câu active and pasive Active (chủ động): Bell invented the...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-24-2013 03:09 PM
  active and pasive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,107
  04-24-2013, 03:09 PM Đến bài cuối
 6. xx3 Bus or coach

  Bus (n): /bʌs/ or coach (n): /kəʊtʃ / Bus là loại xe buýt chở khách loại lớn, thông dụng trong các tuyến đường thành phố và các vùng phụ cận, ở...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 12:00 PM
  bus or coach
  • Trả lời: 0
  • Xem: 757
  04-24-2013, 12:00 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Burgle or burglarize

  Burgle (v): /ˈbɜːɡl / or burglarize Ở Anh, người ta dùng burgle nếu bạn bị ăn trộm "you are burgled" hoặc nếu nhà bạn bị kẻ trộm cạy cửa "your...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 11:46 AM
  burgle or burglarize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 590
  04-24-2013, 11:46 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Bundle or bunch

  Bundle (n): /ˈbʌndl/ or bunch (n): /bʌntʃ / Hai từ này ám chỉ tới một số đồ vật được cột chung hay được gói chung lại với nhau. Bundle có...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 11:30 AM
  bundle or bunch
  • Trả lời: 0
  • Xem: 646
  04-24-2013, 11:30 AM Đến bài cuối
 9. xx9 Bring up, raise & educate

  Bring /brɪŋ / up, raise (v): /ʃaɪn/ & educate (v): /ˈedʒukeɪt/ 1. Bring up lá nuôi nấng, dạy dỗ. Khi ta dùng bring up một đứa trẻ, tức là ta nuôi...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 11:18 AM
  bring up, raise & educate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,467
  04-24-2013, 11:18 AM Đến bài cuối
 10. xx8 Brief or debrief

  Brief (V,n): /briːf / or debrief (v): /ˌdiːˈbriːf / Ta xét đến ngữ nghĩa hai từ này trong chức năng động từ. Debrief trước đây chỉ thông dụng...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 10:56 AM
  brief or debrief
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,504
  04-24-2013, 10:56 AM Đến bài cuối
 11. xx8 Bright, brilliant, radiant & shining

  Bright (adj): /braɪt/ , brilliant (adj): /ˈbrɪliənt / , radiant (adj): /ˈreɪdiənt/ & shining (adj): /ʃaɪn/ 1. Bright hàm nghĩa tổng quát: chiếu...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 10:51 AM
  bright, brilliant, radiant & shining
  • Trả lời: 0
  • Xem: 826
  04-24-2013, 10:51 AM Đến bài cuối
 12. xx3 Breast, bust & bosom

  Breast (n): /brest/ , bust (v): /bʌst/ & bosom (n); /ˈbʊzəm/ Breastngoài nghĩa là ngực trên cơ thể, nó còn chỉ cặp nhũ hoa của phái nữ, nơi tạo ra...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 09:57 AM
  breast, bust & bosom
  • Trả lời: 0
  • Xem: 641
  04-24-2013, 09:57 AM Đến bài cuối
 13. xx4 Break, crush, shatter & smash

  Break (v): /breɪk /, crush (v): /krʌʃ/, shatter (v): /ˈʃætər/ & smash (v): /smæʃ/ Cả bốn từ đều diễn tả hành động đập vỡ, phá vỡ. Break có...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 09:41 AM
  break, crush, shatter & smash
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,100
  04-24-2013, 09:41 AM Đến bài cuối
 14. xx5 Brave, courageous, fearless, valiant & gallant

  Brave (adj): /breɪv/, courageous (adj): /kəˈreɪdʒəs/, fearless (adj): /ˈfɪələs/, valiant (adj): /ˈvæliənt/ & gallant (adj): /ˈɡælənt/ Các từ trên...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 09:17 AM
  brave, courageous, fearless, valiant & gallant
  • Trả lời: 0
  • Xem: 725
  04-24-2013, 09:17 AM Đến bài cuối
 15. xx13 Bother, annoy, disturb &plague

  Bother (v): / ˈbɑːðər/ , annoy (n): /əˈnɔɪ/, disturb (v): / dɪˈstɜːb /&plague (v): / pleɪɡ/ Là những động từ đề cập đến việc gây phiền phức, rắc...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-24-2013 08:55 AM
  annoy, bother, disturb &plague
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,205
  04-24-2013, 08:55 AM Đến bài cuối
 16. xx3 Border, boundary & frontier

  Border (n): /ˈbɔːrdər/, boundary (n): /ˈbaʊndri / & frontier (n): /frʌnˈtɪr/ 1. Khi nói về biên giới-tức đường phân chia lãnh thổ giữa các nước,...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 01:07 PM
  border, boundary & frontier
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,899
  04-23-2013, 01:07 PM Đến bài cuối
 17. xx13 Bonnet or hood

  Bonnet (n): /ˈbɒnɪt / or hood (n): /hʊd / Cả hai đều có nghĩa: nắp đậy động cơ của xe hơi, ca-pô. Bonnet được dùng ở Anh, còn hood thông dụng ở...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 12:39 PM
  bonnet or hood
  • Trả lời: 0
  • Xem: 620
  04-23-2013, 12:39 PM Đến bài cuối
 18. xx5 Carcass, corpse, body & cadaver

  Body (n): /ˈbɒdi/, carcass (n): /ˈkɑːkəs/, corpse (n): /kɔːps/ & cadaver (n): /kəˈdævər/ Cả bốn từ đều nói vè cơ thể người và động vật. 1. ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 12:29 PM
  body & cadaver, carcass, corpse
  • Trả lời: 0
  • Xem: 644
  04-23-2013, 12:29 PM Đến bài cuối
 19. Boast or brag

  Boast (v): /bəʊst or brag (v): /bræɡ/ Cả hai đều hàm nghĩa: khoe khoang quá đáng, khoác lác. nổ. 1. Boast thường ngụ ý tới một khả năng đặc...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 11:59 AM
  boast or brag
  • Trả lời: 0
  • Xem: 622
  04-23-2013, 11:59 AM Đến bài cuối
 20. xx4 Blond or blonde

  Blond (adj) or blonde (n): /blɒnd/ 1. Blonde là danh từ, chỉ một cô gái, một người phụ nữ da trắng, tóc vành hoe. Nhưng blonde đóng vai trò là một...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 11:38 AM
  blond or blonde
  • Trả lời: 0
  • Xem: 623
  04-23-2013, 11:38 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Large, great & big

  Large (adj): /lɑːdʒ/, great (adj): /ɡreɪt & big (adj): /bɪɡ / Đều nói về kích thước, có nghĩa là: to, lớn. Cả ba đều có thể dùng trước những danh...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 11:23 AM
  great & big, large
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,612
  04-23-2013, 11:23 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Check or bill

  Check (v): /tʃek/ or bill (n): /bɪl/ Ở Anh, khi ta đi nhà hàng, ăn xong, người hầu bàn đem hóa đơn lại thanh toán, thì ta gọi đó là hóa đơn thanh...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 10:57 AM
  check or bill
  • Trả lời: 0
  • Xem: 688
  04-23-2013, 10:57 AM Đến bài cuối
 23. Bias or prejudice

  Bias (n): /ˈbaɪəs / or prejudice (n): /ˈpredʒudɪs/ Cả hai đều nói về thành kiến, dự kiến, xu hướng...ám chỉ đến một khuynh hướng mạnh hoặc một...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 10:37 AM
  bias or prejudice
  • Trả lời: 0
  • Xem: 655
  04-23-2013, 10:37 AM Đến bài cuối
 24. xx13 Beneath or underneath

  Beneath (pre): /bɪˈniːθ/ or underneath (pre): /ˌʌndəˈniːθ/ 1. Beneath có thể đóng vai giới từ hay trạng từ với nghĩa: thấp hơn, dưới. We could...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 10:10 AM
  beneath or underneath
  • Trả lời: 0
  • Xem: 746
  04-23-2013, 10:10 AM Đến bài cuối
 25. Below or under

  Below (pre): /bɪˈləʊ / or under (pre): /ˈʌndər/ Cả hai là những giới từ và trạng từ có nghĩa: thấp hơn, dưới. 1. Below để chỉ một vật không...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 09:53 AM
  below or under
  • Trả lời: 0
  • Xem: 732
  04-23-2013, 09:53 AM Đến bài cuối
 26. Behind & in front of

  Behind: /bɪˈhaɪnd / & in front of Là những giới từ và trạng từ chỉ nơi chốn, vị trí tương quan giữa người và vật. Behind là sau, phía sau. ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 09:30 AM
  behind & in front of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 769
  04-23-2013, 09:30 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Begin or initiate

  Begin (v): /bɪˈɡɪn / or initiate (v): /ɪˈnɪʃieɪt/ 1. Begin có nghĩa:bắt đấu, xuất phát, khởi hành. Her mother started...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 09:16 AM
  begin or initiate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 706
  04-23-2013, 09:16 AM Đến bài cuối
 28. xx13 Start or commence

  Start (v): /stɑːt / or commence (v): /kəˈmens/ Cà hai động từ đều cò nghĩa: bắt đầu, xuất phát, khởi hành. 1. Commence không khác biệt ngữ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 01:19 AM
  start or commence
  • Trả lời: 0
  • Xem: 883
  04-23-2013, 01:19 AM Đến bài cuối
 29. behaviour, conduct & deportment

  behaviour (n): /bɪˈheɪvjər/, conduct (v): /kənˈdʌkt/ & deportment (n): /dɪˈpɔːtmənt/ Là những danh từ nói về thái độ, cách ứng xử, tức hành động...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-23-2013 12:46 AM
  behaviour, conduct & deportment
  • Trả lời: 0
  • Xem: 961
  04-23-2013, 12:46 AM Đến bài cuối
 30. xx7 Handsome, good-looking, attractive & gorgeous

  Handsome (adj): /ˈhænsəm/, good-looking (adj), attractive (adj): /əˈtræktɪv/ & gorgeous (adj): /ˈɡɔːdʒəs/ 1. Handsome thường để mô tả đàn ông (đẹp...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 11:51 PM
  attractive & gorgeous, good-looking, handsome
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,561
  04-22-2013, 11:51 PM Đến bài cuối

Trang 18 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng