Trang 12 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 331 đến 360 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx6 Front. in front of & opposite

  Front (n): /frʌnt/ , in front of & opposite (adj): /ˈɒpəzɪt/ 1. Front là phần hoặc phía nhìn ra đằng trước, tức phần quan trọng nhất của cái gì. ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 11:11 PM
  front. in front of & opposite
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,398
  05-10-2013, 11:11 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Fun or funny

  Fun (n): /fʌn/ or funny (adj): /ˈfʌni/ Là hai từ liên quan đến sự thích thú, vui thích, trò vui, và thỉnh thoảng bị dùng lẫn lộn. 1. Fun có...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 07:38 PM
  fun or funny
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,479
  05-10-2013, 07:38 PM Đến bài cuối
 3. xx6 from or since

  From (pre): / frəm / or since (pre): /sɪns/ Đều có nghĩa là từ, từ khi. From có thể dùng chỉ thời gian và nơi chốn. Has the train from...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 07:20 PM
  from or since
  • Trả lời: 0
  • Xem: 634
  05-10-2013, 07:20 PM Đến bài cuối
 4. xx5 facing & across from

  facing (n): /ˈfeɪsɪŋ/ & across from Người Mỹ thường dùng across from với nghĩa đối diện hơn là opposite. Just across from her house there is a...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 07:07 PM
  facing & across from
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,313
  05-10-2013, 07:07 PM Đến bài cuối
 5. xx7 Friend. friendly & sympathetic

  Friend (n): /frend/, friendly (adj): /ˈfrendli / & sympathetic (adj): /ˌsɪmpəˈθetɪk/ 1, Friend là bạn, tức những người mà ta biết rõ và thích quan...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 01:36 PM
  friend. friendly & sympathetic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,523
  05-10-2013, 01:36 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Free or freely

  Free (adj): /friː / or freely (adv): /ˈfriːli/ 1. Nghĩa thông dụng của free là tự do. Ta dùng free để diễn tả những hoạt động không bị kiểm soát...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 01:22 PM
  free or freely
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,064
  05-10-2013, 01:22 PM Đến bài cuối
 7. xx13 Foreword or forward

  Foreword (n): / ˈfɔːwɜːd/ or forward (adv): /ˈfɔːwəd/ Hai từ này phát âm khá giống nhau, tuy nhiên ngữ nghĩa thì khác biệt. Foreword là lời...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 01:06 PM
  foreword or forward
  • Trả lời: 0
  • Xem: 629
  05-10-2013, 01:06 PM Đến bài cuối
 8. xx13 Forced or forcefulness

  Forced (adj): /fɔːst/ or forcefulness (n): /ˈfɔːsfl/ Hai từ này đều nói về sức mạnh. Nhưng ta cần phân biệt cách dùng của hai từ này. 1. Forced...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 12:58 PM
  forced or forcefulness
  • Trả lời: 0
  • Xem: 636
  05-10-2013, 12:58 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Forceful or forcible

  Forceful (adj): /ˈfɔːsfl/, forcible (adj): /ˈfɔːsəbl/ Là những từ liên quan đến sức mạnh, nhưng cách dùng khác nhau. Forcible là từ thông dụng...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 12:44 PM
  forceful or forcible
  • Trả lời: 0
  • Xem: 668
  05-10-2013, 12:44 PM Đến bài cuối
 10. xx9 Football, soccer, match & game

  Football (n): /ˈfʊtbɔːl /, soccer (n): /ˈsɒkə(r)/, match (n): /mætʃ/ & game (n): /ɡeɪm/ 1. Ở Anh, football là bóng đá, tức môn chơi giữa hai đội,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 12:31 PM
  football, match & game, soccer
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  05-10-2013, 12:31 PM Đến bài cuối
 11. xx5 Foot or feet

  Foot (n): /fʊt/ or feet /fiːt/ Là danh từ số ít và số nhiều chỉ bàn chân và đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Anh và Mỹ. Foot là bàn chân, bao...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 12:27 AM
  foot or feet
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8,352
  05-10-2013, 12:27 AM Đến bài cuối
 12. xx11 Folk or folks

  Folk (n): /fəʊk/ or folks Cả hai đều là danh từ số nhiều, có nghĩa: người, một nhóm người đặc biệt ( như những người thân thuộc chẳng hạn). Chúng...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-10-2013 12:00 AM
  folk or folks
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,583
  05-10-2013, 12:00 AM Đến bài cuối
 13. xx4 Floor or ground

  Floor (n): /flɔː(r)/ or ground (n): /ɡraʊnd/ 1. Floor là sàn nhà, nền nhà, tức mặt bằng của căn phòng mà ta đứng, đi lại, sinh hoạt trên đó....

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 11:44 PM
  floor or ground
  • Trả lời: 0
  • Xem: 747
  05-09-2013, 11:44 PM Đến bài cuối
 14. xx11 Flammable or inflammable

  Flammable (adj): /ˈflæməbl/ or inflammable (adj): /ɪnˈflæməbl / Hai tính từ này đều dùng để chỉ chất dễ cháy. They piled up all the flammable /...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 07:19 PM
  flammable or inflammable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 640
  05-09-2013, 07:19 PM Đến bài cuối
 15. xx13 Flack or flak

  Flack (n): /flæk/ or flak (n): /flæk / Là hai từ đồng âm dị nghĩa và rất dễ dùng lộn vì cách viết tương tự nhau. Flack là súng phòng không,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 02:57 PM
  flack or flak
  • Trả lời: 0
  • Xem: 625
  05-09-2013, 02:57 PM Đến bài cuối
 16. xx5 First two & two first

  First two & two first Việc sử dụng một số thứ tự đi cùng với một số đếm từng gây nhiều tranh cãi về vị trí của chúng. Khi first đi cùng với...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 02:44 PM
  first two & two first
  • Trả lời: 0
  • Xem: 723
  05-09-2013, 02:44 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Find or discover

  Find (v): /faɪnd/ or discover (v): /dɪˈskʌvə(r) Đều có nghĩa: tìm thấy, thấy. Find là kết quả của một cuộc tìm kiếm. Find là tìm thấy, phát...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 02:29 PM
  find or discover
  • Trả lời: 0
  • Xem: 700
  05-09-2013, 02:29 PM Đến bài cuối
 18. xx4 Female, feminine & effeminate

  Female (adj): /ˈfiːmeɪl/ , feminine (adj): /ˈfemənɪn/ & effeminate (adj): /ɪˈfemɪnət/ 1. Female là danh từ và tính từ có nghĩa liên quan tới giới...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 02:04 PM
  female, feminine & effeminate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 716
  05-09-2013, 02:04 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Fatal or fateful

  Fatal (adj): /ˈfeɪtl/ or fateful (adj): /ˈfeɪtfl/ Là hai tính từ liên quan đến số phận, định mệnh, những gì quan trọng và có tính quyết định. ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 01:29 PM
  fatal or fateful
  • Trả lời: 0
  • Xem: 597
  05-09-2013, 01:29 PM Đến bài cuối
 20. xx11 Fashion, style & vogue

  Fashion (n): /ˈfæʃn/, style (n): /staɪl / & vogue (n): /vəʊɡ/ Đều liên quan đến thời trang, mốt. 1. Fashion là những gì mô tả về đặc tính, đặc...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 01:17 PM
  fashion, style & vogue
  • Trả lời: 0
  • Xem: 741
  05-09-2013, 01:17 PM Đến bài cuối
 21. xx4 Fascinated by & Fascinated with

  Fascinated (adj): /ˈfæsɪneɪtɪd / by & Fascinated with Đều có nghĩa: hấp dẫn, mê hoặc ai. Trước đây, một số nhà ngôn ngữ học cho rằng,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 12:57 PM
  fascinated by & fascinated with
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,968
  05-09-2013, 12:57 PM Đến bài cuối
 22. xx11 Farther, farthest & further, furthest

  Farther (adv): /ˈfɑːðə(r) /, farthest (adv): /ˈfɑːðɪst/ & further (adv): /ˈfɜːðə(r)/, furthest (adj): /ˈfɜːðɪst/ Đây là các hình thức so sánh bậc...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-09-2013 12:39 PM
  farther, farthest & further, furthest
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,983
  05-09-2013, 12:39 PM Đến bài cuối
 23. xx8 Faithful, constant & loyal

  Faithful (adj): /ˈfeɪθfl/ , constant (adj): /ˈkɒnstənt/ & loyal (adj): /ˈlɔɪəl/ Là những từ nói về những gì liên quan đến sự trung thành, tận tụy,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-08-2013 11:59 PM
  constant & loyal, faithful
  • Trả lời: 0
  • Xem: 969
  05-08-2013, 11:59 PM Đến bài cuối
 24. xx3 Famous, well-known, notorious & infamous

  Famous (adj): /ˈfeɪməs/, well-known, notorious (adj): / nəʊˈtɔːriəs / & infamous (adj): /ˈɪnfəməs/ 1. Famous và well-known đều có nghĩa là nổi...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-08-2013 11:59 PM
  famous, notorious & infamous, well-known
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,268
  05-08-2013, 11:59 PM Đến bài cuối
 25. xx13 Quite or pretty

  Quite (adv): /kwaɪt/ or pretty (adv): /ˈprɪti / Quite và pretty có nghĩa là một cách vừa phải, kha khá. 1. Quite có ý nghĩa tùy thuộc khá...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 11:22 PM
  quite or pretty
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,100
  05-08-2013, 11:22 PM Đến bài cuối
 26. xx11 Fairly or rather

  Fairly (adv): /ˈfeəli/ or rather (adv): /ˈrɑːðə(r) / Cả fairly và rather đều có nghĩa là kha khá, vừa phải, nhưng fairly chủ yếu bổ nghĩa cho...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 11:04 PM
  fairly or rather
  • Trả lời: 0
  • Xem: 659
  05-08-2013, 11:04 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Fair or carnival

  Fair (adj): /fer/ or carnival (n): /ˈkɑːrnɪvl/ Ở đây ta chỉ phân biệt ngữ nghĩa về lễ hội của hai danh từ. Tại Anh, fair dùng để chỉ những lễ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 08:28 PM
  fair or carnival
  • Trả lời: 0
  • Xem: 602
  05-08-2013, 08:28 PM Đến bài cuối
 28. xx4 Factory, works, mill & plant

  Factory (n): /ˈfæktri/, works, mill (n): /mɪl/ & plant (n): /plɑːnt/ Là những từ chỉ địa điểm sản xuất ra hàng hóa, nhưng nói rõ sản phẩm hay cách...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 04:05 PM
  factory, mill & plant, works
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,609
  05-08-2013, 04:05 PM Đến bài cuối
 29. xx10 Explicit or implicit

  Explicit (adj): /ɪkˈsplɪsɪt/ or implicit (adj): /ɪkˈsplɪsɪt/ Explicit có nghĩa: rõ ràng, thẳng thắn, không che giấu hoặc ngụ ý điều gì, về người...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 01:17 PM
  explicit or implicit
  • Trả lời: 0
  • Xem: 778
  05-08-2013, 01:17 PM Đến bài cuối
 30. xx1 Experience or experiment

  Experience (n): /ɪkˈspɪəriəns/ or experiment (n): /experiment/ 1. Experience là kinh nghiệm, tức những kiến thức, kĩ năng học được trong quá trình...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 12:57 PM
  experience or experiment
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,480
  05-08-2013, 12:57 PM Đến bài cuối

Trang 12 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng