Trang 10 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 271 đến 300 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx9 Injure, hurt & wound

  Injure (v): /ˈɪndʒər/ , hurt (v); /hɜːt/ & wound (n): /wuːnd / Là những từ liên quan đến sự tổn thương, gây thương tích. 1. Injure là động từ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 12:25 PM
  hurt & wound, injure
  • Trả lời: 0
  • Xem: 757
  05-15-2013, 12:25 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Informer or informant

  Informer (n): /ɪnˈfɔːrmər/ or informant (n): /ɪnˈfɔːrmənt/ Informer có nghĩa:điềm chỉ viên, mật báo viên, người cung cấp thông tin. Informer...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 11:53 AM
  informer or informant
  • Trả lời: 0
  • Xem: 656
  05-15-2013, 11:53 AM Đến bài cuối
 3. xx6 Information & news

  Information (n): /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ & news (n): /njuːz/ Là hai từ nói về tin tức, thông tin. 1. Information là danh từ không đếm được. Ta không dùng...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 11:18 AM
  information & news
  • Trả lời: 0
  • Xem: 849
  05-15-2013, 11:18 AM Đến bài cuối
 4. xx6 Inflate or blow up

  Inflate (v): /ɪnˈfleɪt/ or blow up Đều có nghĩa: bơm đầy, bơm phồng lên. Khi ta inflate một vật, như ruột xe, nệm hơi hay khí cầu chẳng hạn,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 10:54 AM
  inflate or blow up
  • Trả lời: 0
  • Xem: 588
  05-15-2013, 10:54 AM Đến bài cuối
 5. xx6 Inferior or inform

  Inferior (adj): /ɪnˈfɪriər/ or inform (v): /ɪnˈfɔːm / 1. Inferior khi là tính từ thì có nghĩa: thấp hơn.Khi ta nói một vật inferior so với một...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 10:42 AM
  inferior or inform
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,803
  05-15-2013, 10:42 AM Đến bài cuối
 6. xx3 Inedible or uneatable

  Inedible (adj): / ɪnˈedəbl/ or uneatable (adj): /ʌnˈiːtəbl / Cả hai từ đều có nghĩa là không ăn được. Trước đây một số nhà văn phân biệt rằng,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 10:26 AM
  inedible or uneatable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 641
  05-15-2013, 10:26 AM Đến bài cuối
 7. xx4 Indoors or indoor

  Indoors (adv): /ˌɪnˈdɔːz/ or indoor (adj): /ˈɪndɔːr/ Indoors có nghĩa: ở trong nhà, ở bên trong tòa nhà. Một sự việc diễn ra indoors tức diễn ra...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 10:14 AM
  indoors or indoor
  • Trả lời: 0
  • Xem: 806
  05-15-2013, 10:14 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Indeed or indifferent

  Indeed (adv): /ɪnˈdiːd/ or indifferent (adj): /ɪnˈdɪfrənt/ 1. Indeed có nghĩa: đúng thế, thực thế, quả thực. Cấu trúc " very + indeed " dùng để...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 09:48 AM
  indeed or indifferent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,195
  05-15-2013, 09:48 AM Đến bài cuối
 9. xx13 Incredulous or incredible

  Incredulous (adj): /ɪnˈkredjələs/ or incredible (adj)": /ɪnˈkredəbl/ Incredulous có nghĩa: nghi ngờ, hoài nghi, không tin. Incredulous ám chỉ sự...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 09:33 AM
  incredulous or incredible
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,125
  05-15-2013, 09:33 AM Đến bài cuối
 10. xx6 In case, just in case, in that case & in which case

  In case, just in case, in that case & in which case 1. Ta dùng in case và just in case để nói rằng một ai đó đang làm một việc gì vì một vụ việc...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 09:19 AM
  in case, in that case & in which case, just in case
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,768
  05-15-2013, 09:19 AM Đến bài cuối
 11. xx6 In addition to or in connection with

  In addition to or in connection with Thêm vào đó, ngoài ra, và còn, và cũng. Trước đây, một số người chỉ trích việc dùng " in addition to " thay...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 08:59 AM
  in addition to or in connection with
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,680
  05-15-2013, 08:59 AM Đến bài cuối
 12. xx6 Imagine or incapable

  Imagine (v): /ɪˈmædʒɪn/or incapable (adj): /ɪnˈkeɪpəbl / 1. Imagine là động từ có nghĩa: hình dung, tưởng tượng. Nếu ta hình dung về một tình...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 12:42 AM
  imagine or incapable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,412
  05-15-2013, 12:42 AM Đến bài cuối
 13. xx13 In or into

  In or into In dùng để chỉ vị trí: trong, trên, tại, vào, ở,...Còn into thì đi với một động từ chỉ sự vận động diễn tả một chuyển động từ ngoài vào...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-15-2013 12:17 AM
  in or into
  • Trả lời: 0
  • Xem: 706
  05-15-2013, 12:17 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Immediately, the moment, the instant...

  Immediately (adv): /ɪˈmiːdiətli/, the moment, the instant... 1. Immediately được sử dụng thông thường trong vai trò làm trạng từ với nghĩa: tức...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 11:52 PM
  immediately, the instant..., the moment
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,126
  05-14-2013, 11:52 PM Đến bài cuối
 15. xx7 Imaginary or imaginative

  Imaginary (adj): /ɪˈmædʒɪnəri / or imaginative (adj): /ɪˈmædʒɪnətɪv/ Imaginary là tưởng tượng, là những gì không có thật trên thực tế, chỉ tồn tại...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 11:01 PM
  imaginary or imaginative
  • Trả lời: 0
  • Xem: 688
  05-14-2013, 11:01 PM Đến bài cuối
 16. xx5 Illness or disease

  Illness (n): /ˈɪlnəs/ or disease (n): /dɪˈziːz / 1. Illness có nghĩa: sự đau ốm, bệnh hoạn. Tình trạng đau ốm có thể trải qua một thời gian dài...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 10:35 PM
  illness or disease
  • Trả lời: 0
  • Xem: 773
  05-14-2013, 10:35 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Ill & sick, vomit & throw up

  Ill (adj): /ɪl/, sick (adj): /sɪk/, vomit (v): /ˈvɒmɪt / & throw up 1. Ở Anh, ill có nghĩa là: không được khỏe. Ill thông dụng trong vai trò làm...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 09:00 PM
  ill & sick, vomit & throw up
  • Trả lời: 0
  • Xem: 941
  05-14-2013, 09:00 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Idea or ideal

  Idea (n): /aɪˈdɪə/ or ideal (adj): /aɪˈdiːəl / Idea là ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm; còn ideal có nghĩa: lý tưởng. Hai từ này không thể thay thế cho...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 08:29 PM
  idea or ideal
  • Trả lời: 0
  • Xem: 909
  05-14-2013, 08:29 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Hunting or shooting

  Hunting (n): /ˈhʌntɪŋ / or shooting (n): /ˈʃuːtɪŋ / Ở Mỹ, hunting có nghĩa là đi săn thú hoang dã, chim muông các loại. Với người Mỹ, đó là môn...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 08:15 PM
  hunting or shooting
  • Trả lời: 0
  • Xem: 619
  05-14-2013, 08:15 PM Đến bài cuối
 20. xx4 Human or humane

  Human (adj): /ˈhjuːmən/ or humane (adj): /hjuːˈmeɪn/ Cả hai đều liên quan đến con người. Human có nghĩa: liên quan hoặc thuộc về con người. ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 07:49 PM
  human or humane
  • Trả lời: 0
  • Xem: 601
  05-14-2013, 07:49 PM Đến bài cuối
 21. xx6 However or how ever

  However (adv): /haʊˈevə(r)/ or how ever Chúng ta dùng however khi thêm vào một lời chú giải, bình luận, tương phản với những gì đã nêu trước đó....

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 07:39 PM
  however or how ever
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,255
  05-14-2013, 07:39 PM Đến bài cuối
 22. xx3 How or what...like

  How or what...like Khi muốn hỏi thăm sức khỏe của một ai, ta dùng cấu trúc How + be. How are you ? (bạn có khỏe không ?). How is your...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 07:25 PM
  how or what...like
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,645
  05-14-2013, 07:25 PM Đến bài cuối
 23. xx13 Sanatorium, sanitarium & hospice

  Sanatorium (n): /ˌsænəˈtɔːriəm /, sanitarium (n): /ˌsænəˈteəriəm/ & hospice (n): /ˈhɒspɪs/ Đều có nghĩa là bệnh viện, dưỡng đường. 1. Hospice...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 04:02 PM
  sanatorium, sanitarium & hospice
  • Trả lời: 0
  • Xem: 627
  05-14-2013, 04:02 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Hospital or clinic

  Hospital (n): /ˈhɒspɪtl/ or clinic (n): /ˈklɪnɪk/ Là những từ liên quan đến bệnh viện. 1. Hospital là từ tổng quát, thông dụng nhất, dùng để...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 03:38 PM
  hospital or clinic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 784
  05-14-2013, 03:38 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Horrible, horrific, horrifying & horrendous

  Horrible (adj): /ˈhɒrəbl/, horrific (adj): /həˈrɪfɪk /, horrifying (adj): /ˈhɒrɪfaɪɪŋ / & horrendous (adj): /hɒˈrendəs/ Đều là những từ diễn tả sự...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 02:44 PM
  horrible, horrific, horrifying & horrendous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 623
  05-14-2013, 02:44 PM Đến bài cuối
 26. xx13 Homely or hopefully

  Homely (adj): /ˈhəʊmli/ or hopefully (adv): /ˈhəʊpfəli/ 1. Homely là từ khá nguy hiểm cho những ai thích đoán từ vì ngữ nghĩa của chúng chẳng liên...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 02:11 PM
  homely or hopefully
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,826
  05-14-2013, 02:11 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Hope or wish

  Hope (v): /həʊp / or wish (v): /wɪʃ / Cả hai từ đều có nghĩa: hy vọng, ước mong. Ở đây, ta đề cập đến ý nghĩa và cách dùng trong chức năng động...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 01:42 PM
  hope or wish
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,508
  05-14-2013, 01:42 PM Đến bài cuối
 28. xx5 Homograph, homophone & homonym

  Homograph (n): /ˈhɒməɡrɑːf/ , homophone (n): /ˈhɒməfəʊn/ & homonym (n): /ˈhɒmənɪm / Homograph là những từ viết giống nhau nhưng khác nghĩa hoặc...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 01:10 PM
  homograph, homophone & homonym
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,246
  05-14-2013, 01:10 PM Đến bài cuối
 29. xx13 Homework or housework

  Homework (n): /ˈhəʊmwɜːk/ or housework (n): /ˈhaʊswɜːk/ Là hai danh từ không đếm được. Homework là bài tập ở nhà, tức phần bài tập được giao...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 12:59 PM
  homework or housework
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,088
  05-14-2013, 12:59 PM Đến bài cuối
 30. xx11 Home or house

  Home (n): /həʊm/ or house (n): /haʊs/ 1. Nghĩa đơn giản nhất của home là: nhà, gia đình, tức là nơi ta sống. Tuy nhiên, home cũng dùng để ám chỉ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-14-2013 12:48 PM
  home or house
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,051
  05-14-2013, 12:48 PM Đến bài cuối

Trang 10 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng