Trang 44 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1291 đến 1320 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Key: Adverbs-Part 1

  Choose the best words to complete the following sentences. ( Chọn từ đúng để hoàn thành câu). 1. A 2. B 3. B 4. A

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-30-2013 09:18 AM
  key: adverbs-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 613
  05-30-2013, 09:18 AM Đến bài cuối
 2. xx1 Exercise: Adverbs-Part 1

  Choose the best words to complete the following sentences.( Chọn từ đúng để hoàn thành câu). 1. Those apples look ________ . May I have one ? ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-30-2013 09:17 AM
  exercise: adverbs-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 693
  05-30-2013, 09:17 AM Đến bài cuối
 3. xx6 Key: Irregular verbs : Group 6 ( part 1 ).

  Check ( X ) the sentences that are true for you. Write the present form for each verb in italics. 1. know 6. draw

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 01:39 AM
  key: irregular verbs : group 6 ( part 1 ).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 582
  05-30-2013, 01:39 AM Đến bài cuối
 4. xx5 Exercise: Irregular verbs : Group 6 ( part 1).

  (Exercise 12) Check ( X ) the sentences that are true for you. Write the present form for each verb in italics. PRESENT FORM

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 01:38 AM
  exercise: irregular verbs : group 6 ( part 1).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 973
  05-30-2013, 01:38 AM Đến bài cuối
 5. xx5 Key: Irregular verbs : Group 5 ( part 2 ).

  Complete each sentence with the past tense form of the verb from the list . In some sentences, more than one verb is correct. The number in...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 01:15 AM
  key: irregular verbs : group 5 ( part 2 ).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 623
  05-30-2013, 01:15 AM Đến bài cuối
 6. xx6 Exercise: Irregular verbs : Group 5 ( part 2 ).

  (Exercise 11) Complete each sentence with the past tense form of the verb from the list . In some sentences, more than one verb is correct. The...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 01:13 AM
  exercise: irregular verbs : group 5 ( part 2 ).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 892
  05-30-2013, 01:13 AM Đến bài cuối
 7. xx4 Key: Irregular verbs : Group 5 ( part 1 ).

  Check ( X ) the sentences that are true for you. Write the present form for each verb in italics. 1. forget 7. lend

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 12:36 AM
  key: irregular verbs : group 5 ( part 1 ).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 512
  05-30-2013, 12:36 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Irregular verbs : Group 5 ( part 1 ).

  (Exercise 10) Check ( X ) the sentences that are true for you. Write the present form for each verb in italics. PRESENT FORM

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 12:30 AM
  exercise: irregular verbs : group 5 ( part 1 ).
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,242
  05-30-2013, 12:30 AM Đến bài cuối
 9. xx1 Key: Subject-verb agreement-Part 2

  Fill in each gap with a suitable verb to complete the following letter. (Điền vào chỗ trống động từ thích hợp để hoàn thành bức thư). 1. be...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-30-2013 12:20 AM
  key: subject-verb agreement-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 738
  05-30-2013, 12:20 AM Đến bài cuối
 10. xx1 Exercise: Subject-verb agreement-Part 2

  Fill in each gap with a suitable verb to complete the following letter. (Điền vào chỗ trống động từ thích hợp để hoàn thành bức thư). Dear Lily,...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-30-2013 12:20 AM
  exercise: subject-verb agreement-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,454
  05-30-2013, 12:20 AM Đến bài cuối
 11. xx4 Key: Using who ( part 3 )

  There were some parties last week. Write questions and answers using the words in the list. 1. Who gave an anniversary party ? Ray gave an...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 11:34 PM
  key: using who ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 611
  05-29-2013, 11:34 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Exercise: Using who ( part 3 )

  There were some parties last week. Write questions and answers using the words in the list. Questions: Who gave a/an ... party ?

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 11:33 PM
  exercise: using who ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,371
  05-29-2013, 11:33 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Key: Subject-verb agreement-Part 1

  In each of the following sentences, put the verb in brackets into the correct form. ( Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 11:14 PM
  key: subject-verb agreement-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,001
  05-29-2013, 11:14 PM Đến bài cuối
 14. xx1 Exercise: Subject-verb agreement-Part 1

  In each of the following sentences, put the verb in brackets into the correct form. ( Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 11:13 PM
  exercise: subject-verb agreement-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,472
  05-29-2013, 11:13 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Key: Using who ( part 2 )

  Make questions with who. 1. Who did you see ? 2. Who did you talk to ? 3. Who did you visit ? 4. Who answered the question ?

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 11:04 PM
  key: using who ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 609
  05-29-2013, 11:04 PM Đến bài cuối
 16. xx4 Exercise: Using who ( part 2 )

  Make questions with who. 1.A: Who did you see ? B: Ken. ( I saw Ken. ) 2.A: _____________________ B: Ken. ( I talked to Ken. )

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 11:02 PM
  exercise: using who ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,256
  05-29-2013, 11:02 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Key: Using who ( part 1 )

  Make question with who. 1.a. Who helped Judy ? b. Who did Ron help ? 2.a. Who did the doctor examine ? b. Who examined the patient ?

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 10:48 PM
  key: using who ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  05-29-2013, 10:48 PM Đến bài cuối
 18. xx4 Exercise: Using who ( part 1 )

  Make questions with who. 1. Ron helped Judy. a. Who helped Judy ? Ron. b. Who did Ron help ?

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 10:47 PM
  exercise: using who ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,202
  05-29-2013, 10:47 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Key: Nouns and noun phrases-part 3

  Choose the correct words in the parentheses to complete the following sentences. (Chọn từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. hair ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 10:33 PM
  key: nouns and noun phrases-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 627
  05-29-2013, 10:33 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Exercise: Nouns and noun phrases-part 3

  Choose the correct words in the parentheses to complete the following sentences. (Chọn từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. The woman who...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 10:32 PM
  exercise: nouns and noun phrases-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 711
  05-29-2013, 10:32 PM Đến bài cuối
 21. xx7 Exercise: Nouns and noun phrases-part 2

  Complete each of the unfinished sentences in the conversation with some or any and a word from the box. (Hoàn thành câu với “some” hoặc “any” kết...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:56 PM
  exercise: nouns and noun phrases-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 805
  05-29-2013, 09:56 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Key: Nouns and noun phrases-part 2

  Complete each of the unfinished sentences in the conversation with some or any and a word from the box. (Hoàn thành câu với “some” hoặc “any” kết...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:55 PM
  key: nouns and noun phrases-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 608
  05-29-2013, 09:55 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Key: Adjectives - Part 1

  Choose the best phrases to complete the following sentences. (Chọn cụm từ đúng để hoàn thành câu). 1. A 2. C 3. B 4. C 5. B

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:24 PM
  key: adjectives - part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 520
  05-29-2013, 09:24 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Exercise: Adjectives - Part 1

  Choose the best phrases to complete the following sentences. (Chọn cụm từ đúng để hoàn thành câu). 1. Susan has _______ car. A. an old blue...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:23 PM
  exercise: adjectives - part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 679
  05-29-2013, 09:23 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: What + verb review.

  Make questions. Pay attention to verb tenses. 1. What did you buy ? 2. Did you buy a digital camera ? 3. What did you study? 4. Did...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 01:37 PM
  key: what + verb review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 533
  05-29-2013, 01:37 PM Đến bài cuối
 26. xx4 Exercise: What + verb review.

  Make questions. Pay attention to verb tenses. 1.A: What did you buy ? B: A digital camera. ( We bought a digital camera. ) 2.A: Did you buy...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-29-2013 01:36 PM
  exercise: what + verb review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 536
  05-29-2013, 01:36 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Key: the gerund or the to-infinitive part 1

  Put the verbs in brackets into the correct forms. 1. leaving 2. to take 3. to come

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-28-2013 02:36 PM
  to verb, v-ing
  • Trả lời: 0
  • Xem: 702
  05-28-2013, 02:36 PM Đến bài cuối
 28. xx5 Key: Understanding questions with Who

  Write questions and short answers for the given sentences. 1.a. the police ? b. Julie call ? 2.a. Sara ? b. the children visit ? 3.a....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-28-2013 01:55 PM
  key: understanding questions with who
  • Trả lời: 0
  • Xem: 668
  05-28-2013, 01:55 PM Đến bài cuối
 29. xx5 Exercise: Understanding questions with Who

  Write questions and short answers for the given sentences. 1. Julie called the police. a. Who called the police? Julie. b. Who did Julie...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-28-2013 01:54 PM
  exercise: understanding questions with who
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,402
  05-28-2013, 01:54 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Key: Why didn't

  Make questions. Begin with Why didn't. Answers may vary. 1. Why didn't you call ? 2. Why didn't you come ? 3. Why didn't you ask for help...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-28-2013 01:38 PM
  key: why didn't
  • Trả lời: 0
  • Xem: 559
  05-28-2013, 01:38 PM Đến bài cuối

Trang 44 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng