Trang 42 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1231 đến 1260 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx6 Key: Review: past tense ( part 1 + 2 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc. ) PART I...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 12:15 PM
  key: review: past tense ( part 1 + 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 547
  06-01-2013, 12:15 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Exercise: Review: past tense ( part 1 + 2 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với các thì quá khứ của động từ trong ngoặc. ) PART I. ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 12:15 PM
  exercise: review: past tense ( part 1 + 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  06-01-2013, 12:15 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Key: Do or Make -Part A.2

  Fill in each gap with the correct form of do or make. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của Do hoặc Make). 1. make 2. does 3. do

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 03:15 PM
  key: do or make -part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 702
  05-31-2013, 03:15 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Exercise: Do or Make -Part A.2

  (Exercise 2) Fill in each gap with the correct form of do or make. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của Do hoặc Make). 1. I shall ______ all the...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 03:13 PM
  exercise: do or make -part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 860
  05-31-2013, 03:13 PM Đến bài cuối
 5. xx6 Key: Do or Make -Part A.1

  Fill in each gap with the correct form of do or make. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của Do hoặc Make). 1. done 2. do 3. made

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:56 PM
  key: do or make -part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 675
  05-31-2013, 02:56 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Exercise: Do or Make -Part A.1

  (Exercise 1) Fill in each gap with the correct form of do or make. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của Do hoặc Make). 1. I have ______ my duty. ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:55 PM
  exercise: do or make -part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 699
  05-31-2013, 02:55 PM Đến bài cuối
 7. xx3 Key: used to or be used to-Part 1

  Fill in each gap with the correct forms of used to or be used to. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của “used to” hoặc “be used to”). 1. used to...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:36 PM
  key: used to or be used to-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 854
  05-31-2013, 02:36 PM Đến bài cuối
 8. xx3 Exercise: used to or be used to-Part 1

  (Exercise 1) Fill in each gap with the correct forms of used to or be used to. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của “used to” hoặc “be used to”). ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:36 PM
  exercise: used to or be used to-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,300
  05-31-2013, 02:36 PM Đến bài cuối
 9. xx5 Key: Gerund or to-infinitive-Part 3

  Choose the best words or phrases to complete the following sentences. (Chọn từ hoặc cụm từ đúng đề hoàn thành câu). 1.A 2. D 3. C 4. A 5....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:09 PM
  key: gerund or to-infinitive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 553
  05-31-2013, 02:09 PM Đến bài cuối
 10. xx5 Exercise: Gerund or to-infinitive-Part 3

  Choose the best words or phrases to complete the following sentences. (Chọn từ hoặc cụm từ đúng đề hoàn thành câu). 1. Yasu and Sun-Young decide...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 02:08 PM
  exercise: gerund or to-infinitive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 826
  05-31-2013, 02:08 PM Đến bài cuối
 11. xx9 Key: Gerund or to-infinitive-Part 2

  Fill in each gap with one suitable verb given in the box in either the gerund or the to-infinitive forms. (Điền vào chỗ trống một động từ thích hợp...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 01:24 PM
  key: gerund or to-infinitive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 822
  05-31-2013, 01:24 PM Đến bài cuối
 12. xx9 Exercise: Gerund or to-infinitive-Part 2

  Fill in each gap with one suitable verb given in the box in either the gerund or the to-infinitive forms. (Điền vào chỗ trống một động từ thích hợp...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 01:24 PM
  exercise: gerund or to-infinitive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 820
  05-31-2013, 01:24 PM Đến bài cuối
 13. xx9 Key: The use of some English tenses-Part 4.2

  Put the verbs in brackets into the correct tense. (Chia thì đúng của động từ trong ngoặc). A. 1. works 2. started 3. decided

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 12:56 PM
  key: the use of some english tenses-part 4.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 600
  05-31-2013, 12:56 PM Đến bài cuối
 14. xx9 Exercise: The use of some English tenses-Part 4.2

  (Exercise 9) Put the verbs in brackets into the correct tense. (Chia thì đúng của động từ trong ngoặc). A. My sister ______ (1. work) for a...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 12:55 PM
  exercise: the use of some english tenses-part 4.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 865
  05-31-2013, 12:55 PM Đến bài cuối
 15. xx3 Key: The use of some English tenses-Part 4.1

  Put the verbs in brackets into the correct tense. (Chia thì đúng của động từ trong ngoặc). A. 1. has written 2. started 3. has live 4....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 11:59 AM
  key: the use of some english tenses-part 4.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 592
  05-31-2013, 11:59 AM Đến bài cuối
 16. xx3 Exercise: The use of some English tenses-Part 4.1

  (Exercise 8) Put the verbs in brackets into the correct tense. (Chia thì đúng của động từ trong ngoặc). A. Barbara Lively, the writer, is...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 11:59 AM
  exercise: the use of some english tenses-part 4.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,016
  05-31-2013, 11:59 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Key: The use of some English tenses-Part 3

  Put the verbs in brackets into correct tense: The Simple Past or The Present Perfect Tense. (Chia thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành cho động...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 11:09 AM
  key: the use of some english tenses-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 626
  05-31-2013, 11:09 AM Đến bài cuối
 18. xx6 Exercise: The use of some English tenses-Part 3

  (Exercise 7) Put the verbs in brackets into correct tense: The Simple Past or The Present Perfect Tense. (Chia thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 11:09 AM
  exercise: the use of some english tenses-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,075
  05-31-2013, 11:09 AM Đến bài cuối
 19. xx1 Key: The use of some English tenses-Part 2

  Put the verbs in brackets into the correct tense: The Simple Past or the Past Continuous tense. (Chia thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn cho...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 10:47 AM
  key: the use of some english tenses-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 730
  05-31-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 20. xx1 Exercise: The use of some English tenses-Part 2

  (Exercise 6) Put the verbs in brackets into the correct tense: The Simple Past or the Past Continuous tense. (Chia thì quá khứ đơn hoặc quá khứ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-31-2013 10:47 AM
  exercise: the use of some english tenses-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 841
  05-31-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Key: Review: Irregular verbs ( part 3 )

  Complete the sentences. Use the past form of the verbs in the list. 1. began 6. shook

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:59 AM
  key: review: irregular verbs ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 612
  05-31-2013, 12:59 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Exercise: Review: Irregular verbs ( part 3 )

  (Exercise 18) Complete the sentences. Use the past form of the verbs in the list. begin feed

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:52 AM
  exercise: review: irregular verbs ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,240
  05-31-2013, 12:52 AM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: Review: Irregular verbs ( part 2 )

  Complete the sentences. Use the past form of the verbs in the list. 1. threw 7. cost

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:38 AM
  key: review: irregular verbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 573
  05-31-2013, 12:38 AM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: Review: Irregular verbs ( part 2 )

  (Exercise 17) Complete the sentences. Use the past form of the verbs in the list. make know

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:36 AM
  exercise: review: irregular verbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,112
  05-31-2013, 12:36 AM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Review: Irregular verbs ( part 1 )

  Choose a sentence from the list that best completes each idea. 1. He said they were too noisy. 2. She caught a cold yesterday. 3. She found...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:17 AM
  key: review: irregular verbs ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 596
  05-31-2013, 12:17 AM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Review: Irregular verbs ( part 1 )

  (Exercise 16) Choose a sentence from the list that best completes each idea. It sold in three days. He ate too much for lunch.

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-31-2013 12:14 AM
  exercise: review: irregular verbs ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,000
  05-31-2013, 12:14 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Question review.

  Make questions. Use any appropriate question word: where, when, what time, why, who, what. 1. Where did Ann go ? 2. When did Ann go to the zoo...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 11:40 PM
  key: question review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 566
  05-30-2013, 11:40 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Question review.

  Make questions. Use any appropriate question word: where, when, what time, why, who, what. 1.A: Where did Ann go? B: To the zoo. ( Ann went to...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 11:39 PM
  exercise: question review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 574
  05-30-2013, 11:39 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: While + past progressive ( part 2 )

  I. Complete each sentence with the correct form of the verb. 1. was driving 5. noticed

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 11:14 PM
  key: while + past progressive ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 711
  05-30-2013, 11:14 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: While + past progressive ( part 2 )

  I. Complete each sentence with the correct form of the verb. While Tom ( drive ) (1) was driving down the road yesterday, his cell phone (ring)...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 05-30-2013 11:13 PM
  exercise: while + past progressive ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 960
  05-30-2013, 11:13 PM Đến bài cuối

Trang 42 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng