Trang 41 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1201 đến 1230 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx6 Key: Modals and phrasal modals- part 3

  Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. D 2. C 3. A 4. B 5. C

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 12:51 PM
  key: modals and phrasal modals- part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 544
  06-02-2013, 12:51 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Exercise: Modals and phrasal modals- part 3

  (Exercise 4) Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. " How did you get my telephone number? It's not...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 12:51 PM
  exercise: modals and phrasal modals- part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 790
  06-02-2013, 12:51 PM Đến bài cuối
 3. xx5 Key: Modals and phrasal modals- part 2

  Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. A 2. B 3. A 4. C 5. D

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 12:16 PM
  key: modals and phrasal modals- part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 541
  06-02-2013, 12:16 PM Đến bài cuối
 4. xx5 Exercise: Modals and phrasal modals- part 2

  (Exercise 3) Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. " My boss is always over my shoulder whenever I do...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 12:15 PM
  exercise: modals and phrasal modals- part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 948
  06-02-2013, 12:15 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Key: Modals and phrasal modals- part 1

  Choose the correct completion (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1.D 2. C 3. C 4. D 5. C

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 11:40 AM
  key: modals and phrasal modals- part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 593
  06-02-2013, 11:40 AM Đến bài cuối
 6. xx1 Exercise: Modals and phrasal modals- part 1

  (Exercise 2) Choose the correct completion (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. " It _________ rain this evening. Why don't you take...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 11:40 AM
  exercise: modals and phrasal modals- part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,013
  06-02-2013, 11:40 AM Đến bài cuối
 7. xx6 Key: Modals and phrasal modals

  Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. B 2. D 3. D 4. A 5. A

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 11:02 AM
  key: modals and phrasal modals
  • Trả lời: 0
  • Xem: 572
  06-02-2013, 11:02 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Modals and phrasal modals

  (Exercise 1) Choose the correct completion. (Chọn từ thích hợp nhất để hoàn thành câu). 1. All painted his bedroom black. It looks dark and...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 11:01 AM
  exercise: modals and phrasal modals
  • Trả lời: 0
  • Xem: 813
  06-02-2013, 11:01 AM Đến bài cuối
 9. xx1 Key: Would rather

  Directions: complete the sentences with the suggestions in the list or your own words. (Hoàn thành những câu sau dựa vào những gợi ý cho sẵn trong...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 10:18 AM
  key: would rather
  • Trả lời: 0
  • Xem: 614
  06-02-2013, 10:18 AM Đến bài cuối
 10. xx1 Exercise: Would rather

  Directions: complete the sentences with the suggestions in the list or your own words. (Hoàn thành những câu sau dựa vào những gợi ý cho sẵn trong...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 10:17 AM
  exercise: would rather
  • Trả lời: 0
  • Xem: 724
  06-02-2013, 10:17 AM Đến bài cuối
 11. xx6 Key: Using the present progressive for future time ( part 2)

  I. Write "P" if the sentence has a present meaning. Write "F" if the sentence has a future meaning. ( Viết “P” nếu câu có nghĩa sự việc xảy ra ở...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 01:11 AM
  using the present progressive for future time 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 644
  06-02-2013, 01:11 AM Đến bài cuối
 12. xx6 Exercise: Using the present progressive for future time ( part 2)

  I. Write "P" if the sentence has a present meaning. Write "F" if the sentence has a future meaning. ( Viết “P” nếu câu có nghĩa sự việc xảy ra ở...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 01:10 AM
  using the present progressive for future time 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 636
  06-02-2013, 01:10 AM Đến bài cuối
 13. xx6 Key: Using the present progressive for future time ( part 1)

  Rewrite the sentences using the present progressive for the future verbs. ( Viết lại câu với thì hiện tại tiếp diễn. ) 1. The Johnsons are...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:48 AM
  using the present progressive for future time 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 780
  06-02-2013, 12:48 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Exercise: Using the present progressive for future time ( part 1)

  Rewrite the sentences using the present progressive for the future verbs. ( Viết lại câu với thì hiện tại tiếp diễn. ) 1. The Johnsons are...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:47 AM
  using the present progressive for future time 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 781
  06-02-2013, 12:47 AM Đến bài cuối
 15. xx5 Key: Be going to ( part 4 )

  Complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. Use be going to. ( Hoàn thành câu bằng “be going to” và hình thức đúng...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:25 AM
  key: be going to ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 839
  06-02-2013, 12:25 AM Đến bài cuối
 16. xx6 Exercise: Be going to ( part 4 )

  (Exercise 4) Complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. Use be going to. ( Hoàn thành câu bằng “be going to” và hình...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:23 AM
  exercise: be going to ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,687
  06-02-2013, 12:23 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Key: Be going to: negative and question forms.

  Create your own chart by rewriting the given sentences as negatives and questions. ( Viết lại câu thành thể phủ định và nghi vấn của “be going...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:07 AM
  key: be going to: negative and question forms.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 932
  06-02-2013, 12:07 AM Đến bài cuối
 18. xx6 Exercise: Be going to: negative and question forms.

  (Exercise 5) Create your own chart by rewriting the given sentences as negatives and questions. ( Viết lại câu thành thể phủ định và nghi vấn của...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 12:05 AM
  exercise: be going to: negative & question forms.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,429
  06-02-2013, 12:05 AM Đến bài cuối
 19. xx6 Key: Be going to ( part 3 )

  Read the paragraph. Rewrite the paragraph using be going to. ( Đọc và viết lại đoạn văn dùng “be going to”. ) He is going to wake up at 9:00....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:50 PM
  key: be going to ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 832
  06-01-2013, 11:50 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Exercise: Be going to ( part 3 )

  (Exercise 3) Read the paragraph. Rewrite the paragraph using be going to. ( Đọc và viết lại đoạn văn dùng “be going to”. ) Ricky likes to relax...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:49 PM
  exercise: be going to ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,092
  06-01-2013, 11:49 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Key: Be going to ( part 2 )

  Complete the sentences. Use be going to and the given expression. ( Hoàn thành câu dùng “be going to” và các cụm từ cho sẵn. ) 1. am going to...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:27 PM
  key: be going to ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 934
  06-01-2013, 11:27 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Exercise: Be going to ( part 2 )

  (Exercise 2) Complete the sentences. Use be going to and the given expression. ( Hoàn thành câu dùng “be going to” và các cụm từ cho sẵn. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:27 PM
  exercise: be going to ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,912
  06-01-2013, 11:27 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: Be going to ( part 1 )

  Complete each sentence with the correct form of be going to. (Hoàn thành câu với dạng đúng của “be going to”. ) 1.A: Are you going to be B:...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:08 PM
  key: be going to ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,336
  06-01-2013, 11:08 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: Be going to ( part 1 )

  (Exercise 1) Complete each sentence with the correct form of be going to. (Hoàn thành câu với dạng đúng của “be going to”. ) 1.A: (you,be) Are...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 11:07 PM
  exercise: be going to ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,125
  06-01-2013, 11:07 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Forms of be going to.

  Create your own chart by completing each sentence with the correct form of be going to. ( Hoàn thành câu với dạng đúng của "be going to". 1....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 10:49 PM
  key: forms of be going to.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 792
  06-01-2013, 10:49 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Forms of be going to.

  (Exercise 6) Create your own chart by completing each sentence with the correct form of be going to. ( Hoàn thành câu với dạng đúng của "be going...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 10:47 PM
  exercise: forms of be going to.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,230
  06-01-2013, 10:47 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Review: past tense ( part 5 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc. ) PART V....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 10:27 PM
  key: review: past tense ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 536
  06-01-2013, 10:27 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Review: past tense ( part 5 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc. ) PART V....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 10:25 PM
  exercise: review: past tense ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 581
  06-01-2013, 10:25 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: Review: past tense ( part 3 + 4 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc ) PART...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 09:58 PM
  key: review: past tense ( part 3 + 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 550
  06-01-2013, 09:58 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Review: past tense ( part 3 + 4 )

  Complete the sentences with the past tense of the words in parentheses. ( Hoàn thành câu với các thì quá khứ của động từ trong ngoặc ) PART III....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-01-2013 09:57 PM
  exercise: review: past tense ( part 3 + 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 657
  06-01-2013, 09:57 PM Đến bài cuối

Trang 41 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng