Trang 40 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1171 đến 1200 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx6 Key: Forms of be going to and will.

  Complete each sentence with the correct form of the verb. ( Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ. ) BE GOING TO + GO WILL + GO

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:00 AM
  key: forms of be going to and will.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 649
  06-03-2013, 01:00 AM Đến bài cuối
 2. xx6 Exercise: Forms of be going to and will.

  Complete each sentence with the correct form of the verb. ( Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ. ) BE GOING TO + GO WILL + GO

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:59 AM
  exercise: forms of be going to and will.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 631
  06-03-2013, 12:59 AM Đến bài cuối
 3. xx6 Key: Will ( part 2 )

  Change the sentences by using will to express future time. ( Viết lại câu với “will” . ) 1. Class will finish a few minutes early today. 2....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:40 AM
  key: will ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 545
  06-03-2013, 12:40 AM Đến bài cuối
 4. xx6 Exercise: Will ( part 2 )

  (Exercise 2) Change the sentences by using will to express future time. ( Viết lại câu với “will” . ) 1. Class is going to finish a few minutes...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:40 AM
  exercise: will ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 626
  06-03-2013, 12:40 AM Đến bài cuối
 5. xx6 Key: Will ( part 1 )

  Imagine you are in a tourist in Paris. What are you going to do ? Complete the sentences with will or won't. ( Hoàn thành câu với “will” hoặc...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:25 AM
  key: will ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 602
  06-03-2013, 12:25 AM Đến bài cuối
 6. xx6 Exercise: Will ( part 1 )

  (Exercise 1) Imagine you are in a tourist in Paris. What are you going to do ? Complete the sentences with will or won't. ( Hoàn thành câu với...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:24 AM
  exercise: will ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 638
  06-03-2013, 12:24 AM Đến bài cuối
 7. xx6 Key: Forms of will.

  Create your own chart by completing the sentences with the correct forms of will. ( Hoàn thành câu bằng hình thức đúng của “will”. ) 1....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:08 AM
  key: forms of will.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 669
  06-03-2013, 12:08 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Forms of will.

  (Exercise 3) Create your own chart by completing the sentences with the correct forms of will. ( Hoàn thành câu bằng hình thức đúng của “will”. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 12:07 AM
  exercise: forms of will.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 620
  06-03-2013, 12:07 AM Đến bài cuối
 9. xx6 Key: Using today and this + time words.

  Read the description of Sophia's morning. Then choose the correct answer. ( Đọc đoạn miêu tả về buổi sáng của Sophia và chọn câu trả lời đúng. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:56 PM
  key: using today and this + time words.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 571
  06-02-2013, 11:56 PM Đến bài cuối
 10. xx6 Exercise: Using today and this + time words.

  Read the description of Sophia's morning. Then choose the correct answer. ( Đọc đoạn miêu tả về buổi sáng của Sophia và chọn câu trả lời đúng. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:55 PM
  exercise: using today and this + time words.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 569
  06-02-2013, 11:55 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Key: Using this with time words.

  Read the story about Sara. Then answer the questions. ( Đọc bài viết của Sara và trả lời câu hỏi. ) 1.a. She woke up late. b. She looked...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:34 PM
  key: using this with time words.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 530
  06-02-2013, 11:34 PM Đến bài cuối
 12. xx6 Exercise: Using this with time words.

  Read the story about Sara. Then answer the questions. ( Đọc bài viết của Sara và trả lời câu hỏi. ) Right now, I'm sitting in my kitchen. I'm...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:30 PM
  exercise: using this with time words.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 529
  06-02-2013, 11:30 PM Đến bài cuối
 13. xx6 Key: Using this with time words and today / tonight.

  Underline the meaning of each sentence: past, present or future tune. ( Xác định câu có nghĩa sự việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:12 PM
  using this with time words and today / tonight.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 543
  06-02-2013, 11:12 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Exercise: Using this with time words and today / tonight.

  Underline the meaning of each sentence : past, present or future time. ( Xác định câu có nghĩa sự việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 11:11 PM
  using this with time words and today / tonight.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 562
  06-02-2013, 11:11 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Key: Forming the passive-part 3

  Change these active sentences to passive if possible. Some of verbs are intransitive and cannot be changed. Keep the same tensen. (Chuyển những câu...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 06:08 PM
  key: forming the passive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 685
  06-02-2013, 06:08 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Exercise: Forming the passive-Part 3

  (Exercise 3) Change these active sentences to passive if possible. Some of verbs are intransitive and cannot be changed. Keep the same tensen....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 06:08 PM
  exercise: forming the passive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,210
  06-02-2013, 06:08 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Key: Transitive vs. intransitive verbs

  In these sentences, some of the verbs are transitive and some are intransitive. Identify the verb of the sentence. Then identify the object of the...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 03:54 PM
  key: transitive vs. intransitive verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 810
  06-02-2013, 03:54 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Exercise: Transitive vs. intransitive verbs

  In these sentences, some of the verbs are transitive and some are intransitive. Identify the verb of the sentence. Then identify the object of the...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 03:54 PM
  exercise: transitive vs. intransitive verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,932
  06-02-2013, 03:54 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Key: Forming the passive-Part 2

  In the following, active sentences are changed to passive sentences. Complete the passive sentences with the appropriate verb form. Keep the same...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 03:16 PM
  key: forming the passive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 640
  06-02-2013, 03:16 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Exercise: Forming the passive-Part 2

  (Exercise 2) In the following, active sentences are changed to passive sentences. Complete the passive sentences with the appropriate verb form....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 03:15 PM
  exercise: forming the passive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,924
  06-02-2013, 03:15 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Key: Using a couple of / a few with past and future.

  Make sentences using the given words. ( Viết câu với những từ cho sẵn. ) 1.a. I am going to leave in a few days. b. I left a few days ago....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 02:53 PM
  key:using a couple of/a few with past and future
  • Trả lời: 0
  • Xem: 686
  06-02-2013, 02:53 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Exercise: Using a couple of / a few with past and future.

  Make sentences using the given words. ( Viết câu với những từ cho sẵn. ) 1. I / leave a. ( in a few days ) I am going to leave in a few...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 02:52 PM
  using a couple of / a few with past and future.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 532
  06-02-2013, 02:52 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: Using "a couple of" with past and future.

  Check ( X ) the expressions that can mean a couple of. Rewrite the expressions using a couple of. ( Đánh dấu vào cụm từ có thể có nghĩa “a couple...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 02:40 PM
  key:using "a couple of" with past and future
  • Trả lời: 0
  • Xem: 482
  06-02-2013, 02:40 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: Using "a couple of" with past and future.

  Check ( X ) the expressions that can mean a couple of. Rewrite the expressions using a couple of. ( Đánh dấu vào cụm từ có thể có nghĩa “ a...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 02:40 PM
  using "a couple of" with past and future.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 539
  06-02-2013, 02:40 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Forming the passive-Part 1

  Change these sentences to the passive. (Chuyển những câu sau thành câu bị động). 1. a. Was that report written by Tom ? b. No, it wasn't...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 02:25 PM
  key: forming the passive-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 593
  06-02-2013, 02:25 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Forming the passive-Part 1

  (Exercise 1) Change these sentences to the passive. (Chuyển những câu sau thành câu bị động). 1. a. Question: Did Tom write that report...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 02:25 PM
  exercise: forming the passive-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,106
  06-02-2013, 02:25 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Using yesterday, last, tomorrow, next, in or ago.

  Complete the sentences. Use yesterday, last, tomorrow, next, in or ago. ( Hoàn thành câu với yesterday, last, tomorrow, next, in hoặc ago. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 01:51 PM
  last tomorrow, next in or ago, using yesterday
  • Trả lời: 0
  • Xem: 516
  06-02-2013, 01:51 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Using yesterday, last, tomorrow, next, in or ago.

  Complete the sentences. Use yesterday, last, tomorrow, next, in or ago. ( Hoàn thành câu với yesterday, last, tomorrow, next, in hoặc ago. ) 1....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-02-2013 01:50 PM
  last tomorrow, next in or ago, using yesterday
  • Trả lời: 0
  • Xem: 661
  06-02-2013, 01:50 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Key:Forming the passive

  Change the active to the passive by writing the correct form of be in the blanks. Use the same tense for be in the passive sentence that is used in...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 01:31 PM
  key:forming the passive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 690
  06-02-2013, 01:31 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Forming the passive

  (Exercise 4) Change the active to the passive by writing the correct form of be in the blanks. Use the same tense for be in the passive sentence...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-02-2013 01:30 PM
  exercise: forming the passive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 878
  06-02-2013, 01:30 PM Đến bài cuối

Trang 40 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng