Trang 39 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1141 đến 1170 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Key: Active and passive-Part 1

  Complete the sentences with the given words. Some of the sentences are passive and some are active. Use any appropriate tense. (Hoàn thành câu với...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:36 PM
  key: active and passive-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 834
  06-03-2013, 11:36 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Exercise: Active and passive-Part 1

  (Exercise 5) Complete the sentences with the given words. Some of the sentences are passive and some are active. Use any appropriate tense. (Hoàn...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:35 PM
  exercise: active and passive-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,356
  06-03-2013, 11:35 PM Đến bài cuối
 3. xx6 Key: Verb review: present, past and future ( part 4 )

  EVERY DAY/ NOW YESTERDAY TOMORROW 6. doesn't do isn't do didn't do

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 11:33 PM
  key: verb review: present, past and future ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 733
  06-03-2013, 11:33 PM Đến bài cuối
 4. xx6 Exercise: Verb review: present, past and future ( part 4 )

  (Exercise 17) Complete the chart with the correct forms of the verbs. ( Hoàn thành bảng sau với dạng đúng của động từ. ) EVERY DAY/ NOW...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 11:32 PM
  exercise: verb review: present, past and future ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 848
  06-03-2013, 11:32 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Key: The present & the past

  Use the present participle or the past participle of the given verbs to complete the centences. Use each verb only once. ( Dùng hiện tại phân từ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:24 PM
  key: the present & the past
  • Trả lời: 0
  • Xem: 679
  06-03-2013, 11:24 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Exercise: The present & the past

  Use the present participle or the past participle of the given verbs to complete the centences. Use each verb only once. ( Dùng hiện tại phân từ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:24 PM
  exercise: the present & the past
  • Trả lời: 0
  • Xem: 967
  06-03-2013, 11:24 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Key: Verb review: present, past and future ( part 3 )

  EVERY DAY / NOW YESTERDAY TOMORROW 1. drink am drinking drank

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 06:34 PM
  key: verb review: present, past and future ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 565
  06-03-2013, 06:34 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Verb review: present, past and future ( part 3 )

  (Exercise 16) Complete the chart with the correct forms of the verbs. ( Hoàn thành bảng sau với dạng đúng của động từ. ) EVERY DAY / NOW...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 06:33 PM
  exercise: verb review: present, past and future ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 886
  06-03-2013, 06:33 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Key: Simple present questions and Simple past questions.

  I. 1. Do 4. Do 7. Are 2. Do 5. Are

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 06:15 PM
  simple past questions, simple present questions
  • Trả lời: 0
  • Xem: 582
  06-03-2013, 06:15 PM Đến bài cuối
 10. xx6 Exercise: Simple present questions and Simple past questions.

  (Exercise 6) I. Complete the sentences with are or do ( Hoàn thành câu với “are” hoặc “do”. ) Jane is going to a new high school this morning....

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 06:11 PM
  simple past questions., simple present questions
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,045
  06-03-2013, 06:11 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Key: Verb review: be ( past 2 )

  1. am ... am ... am going to be / will be ... was ... am going to be / will be 2.A : were you ... Were you B: wasn't ... was A: was ......

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 05:50 PM
  key: verb review: be ( past 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 669
  06-03-2013, 05:50 PM Đến bài cuối
 12. xx5 Exercise: Verb review: be ( past 2 )

  (Exercise 10) Complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. ( Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ trong ngoặc....

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 05:49 PM
  exercise: verb review: be ( past 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 911
  06-03-2013, 05:49 PM Đến bài cuối
 13. xx6 Key: Verb review: be ( past 1 )

  1. Are you sick now ? 2. Are you going to be sick tomorrow ? OR Will you be sick tomorrow ? 3. Were you sick yesterday ? 4. Was Steve...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 05:33 PM
  key: verb review: be ( past 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 579
  06-03-2013, 05:33 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Exercise: Verb review: be ( past 1 )

  (Exercise 9) Make sentences with the given words. (Viết câu dựa trên những từ cho sẵn. ) 1. you / be / sick / now ? Are you sick now ? ...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 05:32 PM
  exercise: verb review: be ( past 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 966
  06-03-2013, 05:32 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Key: Passive modals

  Change the active sentences to the passive ( Chuyển câu chủ động thành câu bị động). 1. Pandas should be saved from extinction. 2. All traffic...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 04:49 PM
  key: passive modals
  • Trả lời: 0
  • Xem: 828
  06-03-2013, 04:49 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Exercise: Passive modals

  Change the active sentences to the passive ( Chuyển câu chủ động thành câu bị động). 1. People should save pandas from extinction. 2. People...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 04:49 PM
  exercise: passive modals
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,070
  06-03-2013, 04:49 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Key: Active vs. passive

  Complete the sentences with the words in parenthese. Some of the sentences are active and some are passive. Use any appropriate tense. (Hoàn thành...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:38 AM
  key: active vs. passive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 673
  06-03-2013, 11:38 AM Đến bài cuối
 18. xx6 Exercise: Active vs. passive

  (Exercise 8) Complete the sentences with the words in parenthese. Some of the sentences are active and some are passive. Use any appropriate tense....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 11:38 AM
  exercise: active vs. passive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,041
  06-03-2013, 11:38 AM Đến bài cuối
 19. xx6 Key: Indirect objects as passive subjects

  Identify the inderect object. Change the sentences to the passive by using the indirect object as the subject of the sentence. Use the by-phrase only...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 10:49 AM
  key: indirect objects as passive subjects
  • Trả lời: 0
  • Xem: 565
  06-03-2013, 10:49 AM Đến bài cuối
 20. xx6 Exercise: Indirect objects as passive subjects

  Identify the inderect object. Change the sentences to the passive by using the indirect object as the subject of the sentence. Use the by-phrase only...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 10:48 AM
  exercise: indirect objects as passive subjects
  • Trả lời: 0
  • Xem: 737
  06-03-2013, 10:48 AM Đến bài cuối
 21. xx1 Key:Using the by-phrase

  Change these active sentences to passive. Keep me same tense. Include the by-phrase only if necessary. (Chuyển những câu sau thành câu bị động, giữ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 09:56 AM
  key: using the by-phrase
  • Trả lời: 0
  • Xem: 655
  06-03-2013, 09:56 AM Đến bài cuối
 22. xx1 Exercise:Using the by-phrase

  Change these active sentences to passive. Keep me same tense. Include the by-phrase only if necessary. (Chuyển những câu sau thành câu bị động, giữ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-03-2013 09:55 AM
  exercise:using the by-phrase
  • Trả lời: 0
  • Xem: 787
  06-03-2013, 09:55 AM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: Verb review: present, past and future ( part 2 )

  1.is eating 2.eats 3.eats 4.ate 5.cooked 6.was ... loved

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:50 AM
  key: verb review: present, past and future ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 649
  06-03-2013, 01:50 AM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: Verb review: present, past and future ( part 2 )

  (Exercise 15) Complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:50 AM
  exercise: verb review: present, past and future ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 790
  06-03-2013, 01:50 AM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Verb review: present, past and future ( part 1 )

  Make questions with the given words. ( Viết câu hỏi dựa trên những từ cho sẵn. ) 1. Do you need help now ? 2. Are you going to need help...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:36 AM
  past and future ( part 1 ), verb review: present
  • Trả lời: 0
  • Xem: 797
  06-03-2013, 01:36 AM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Verb review: present, past and future ( part 1 )

  Make questions with the given words. ( Viết câu hỏi dựa trên những từ cho sẵn. ) 1. you / need / help / now ? Do you need help now ? 2....

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:34 AM
  past and future ( part 1 ), verb review: present
  • Trả lời: 0
  • Xem: 678
  06-03-2013, 01:34 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Questions with "will" ( part 2 )

  Read the story about Frank. Write questions with will. Then give short answers using will or won't. ( Đọc đoạn viết về Frank sau đó viết câu hỏi...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:24 AM
  key: questions with "will" ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 622
  06-03-2013, 01:24 AM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Questions with "will" ( part 2 )

  (Exercise 5) Read the story about Frank. Write questions with will. Then give short answers using will or won't. ( Đọc đoạn viết về Frank sau đó...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:23 AM
  exercise: questions with "will" ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,137
  06-03-2013, 01:23 AM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: Questions with "will" ( part 1 )

  Make questions using the given words. ( Viết câu hỏi dựa trên những từ cho sẵn. ) 1. Will you live to be 100 years old ? 2. Will your...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:09 AM
  key: questions with "will" ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 719
  06-03-2013, 01:09 AM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Questions with "will" ( part 1 )

  (Exercise 4) Make questions using the given words. ( Viết câu hỏi dựa trên những từ cho sẵn. ) In the future ... 1. you / live to be 100...

  Bắt đầu bởi vip.excer.pro, 06-03-2013 01:08 AM
  exercise: questions with "will" ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,046
  06-03-2013, 01:08 AM Đến bài cuối

Trang 39 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng