Trang 32 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 931 đến 960 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Key: Adjective clauses

  1. A, D 2. B, C, D 3. C, D 4. B 5. D 6. B, C 7. A 8. C, D

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 05:28 PM
  key: adjective clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 824
  06-12-2013, 05:28 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Exercise: Adjective clauses

  (Exercise 2) Choose the correct answer or answers. (Chọn một từ hoặc các từ thích hợp để hoàn thành câu). 1. Yoko told me about students_______...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 05:26 PM
  exercise: adjective clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,537
  06-12-2013, 05:26 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Key: Punctuating adjective clauses-Part 4

  1. A, D 2. C 3. A 4. A, B, D, E 5. B 6. A 7. C 8. A, D

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 05:03 PM
  key: punctuating adjective clauses-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 560
  06-12-2013, 05:03 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Exercise: Punctuating adjective clauses-Part 4

  (Exercise 4) Choose the correct answer or answers. (Chọn một từ hoặc các từ thích hợp để hoàn thành câu) 1. A woman___________ teaches...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 05:03 PM
  exercise: punctuating adjective clauses-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,010
  06-12-2013, 05:03 PM Đến bài cuối
 5. xx10 Bài tập Cách phát âm -ed

  Bài tập Cách phát âm -ed Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4

  Bắt đầu bởi Adminpro, 06-12-2013 04:46 PM
  bai tap cach phat am ed
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,576
  06-12-2013, 04:46 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Key: Adjective phrases-Part 1

  1. Louisville, the largest city in Kentucky, was founded in 1978. 2. John Quincy Adams, the sixth president of the United States, was born on...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 04:39 PM
  key: adjective phrases-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,031
  06-12-2013, 04:39 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Exercise: Adjective phrases-Part 1

  (Exercise 1) Combine the sentences. Use the second sentence as an adjective phrase. (Nối hai câu, dùng câu thứ hai thành cụm tính từ). 1....

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 04:38 PM
  exercise: adjective phrases-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,679
  06-12-2013, 04:38 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Key: Punctuating adjective phrases

  1. A national holiday has been established in memory of Martin Luther King, Jr., the leader of the civil rights movement in the United States in the...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 04:22 PM
  key: punctuating adjective phrases
  • Trả lời: 0
  • Xem: 660
  06-12-2013, 04:22 PM Đến bài cuối
 9. xx1 Exercise: Punctuating adjective phrases

  (Exercise 7) Add commas where necessary. (Thêm dấu phẩy nếu cần thiết) 1. A national holiday has been established in memory of Martin Luther...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-12-2013 04:22 PM
  exercise: punctuating adjective phrases
  • Trả lời: 0
  • Xem: 785
  06-12-2013, 04:22 PM Đến bài cuối
 10. xx10 Bài tập Be going to

  Bài tập Be going to Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5

  Bắt đầu bởi Adminpro, 06-12-2013 02:59 PM
  bai tap be going to
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12,476
  06-12-2013, 02:59 PM Đến bài cuối
 11. xx10 Bài tập câu hỏi Yes/No

  Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5 Exercise 6 Exercise 7 Exercise 8

  Bắt đầu bởi Adminpro, 06-11-2013 02:28 PM
  bai tap cau hoi yes no
  • Trả lời: 0
  • Xem: 553
  06-11-2013, 02:28 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Key: Adjective clauses: using whose

  1. Do you know the man whose car is parked over there? 2. I know the woman whose name is May Day. 3. The people whose homw we visited...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 02:19 PM
  key: adjective clauses: using whose
  • Trả lời: 0
  • Xem: 702
  06-10-2013, 02:19 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Exercise: Adjective clauses: using whose

  Combine the sentences, using whose in an adjective clause. (Nối câu, dùng “whose” và mệnh đề tính từ). 1. (a) Do you know the man? (b) His car...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 02:19 PM
  exercise: adjective clauses: using whose
  • Trả lời: 0
  • Xem: 668
  06-10-2013, 02:19 PM Đến bài cuối
 14. xx10 Bài tập về động từ Be

  Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5 Exercise 6 Exercise 7 Exercise 8

  Bắt đầu bởi Adminpro, 06-10-2013 02:10 PM
  bai tap ve dong tu be
  • Trả lời: 0
  • Xem: 559
  06-10-2013, 02:10 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Key: Adjective clause patterns

  1. Louis knows the woman who/ that is meeting us at the airport. 2. The chair which/ that/ X Sally inherited from her grandmother is an...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 02:03 PM
  key: adjective clause patterns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 666
  06-10-2013, 02:03 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Exercise: Adjective clause patterns

  (Exercise 5) Combine the sentences, using all possible forms. Use (b) as an adjective clause. (Nối câu, dùng tất cả các dạng có thể của mệnh đề...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 02:02 PM
  exercise: adjective clause patterns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 955
  06-10-2013, 02:02 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Key: Basic pattenrns of adjective clauses 3

  1. which/ that 2. who/ that 3. which/ that 4. which/ that 5. who/ that 6. which/ that/ X

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:44 PM
  key: basic pattenrns of adjective clauses 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 527
  06-10-2013, 01:44 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Exercise: Basic pattenrns of adjective clauses 3

  (Exercise 3) Write all the pronouns possible to complete each sentence. Write X if the sentence is correct without adding a pronoun. (Trong mỗi...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:43 PM
  exercise: basic pattenrns of adjective clauses 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 669
  06-10-2013, 01:43 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Key: Basic pattenrns of adjective clauses 2

  1. who/ that/X 2. who/ that 3. which/ that/ X 4. which 5. who/ that/ X 6. who/ that

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:29 PM
  key: basic pattenrns of adjective clauses 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 513
  06-10-2013, 01:29 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Exercise: Basic pattenrns of adjective clauses 2

  (Exercise 2) In the spaces, write all the pronouns possible to complete each sentences. Write X if the sentence is correct without adding a pronoun....

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:28 PM
  exercise: basic pattenrns of adjective clauses 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 655
  06-10-2013, 01:28 PM Đến bài cuối
 21. xx1 Key: Basic pattenrns of adjective clauses 1

  1. a. I told you about b. who I told you about. c. that I told you about d. about whom I told you about 5. Bob recommended 2. whose...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:11 PM
  key: basic pattenrns of adjective clauses 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 757
  06-10-2013, 01:11 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Exercise: Basic pattenrns of adjective clauses 1

  (Exercise 1) Underline the adjective clauses in these sentences. ( Gạch chân mệnh đề tính từ trong mỗi câu sau). 1. a. Dr. Jones is the...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 01:10 PM
  exercise: basic pattenrns of adjective clauses 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 712
  06-10-2013, 01:10 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Key: Basic pattenrns of adjective clauses

  1. a. that are marked with a small red dot b. which are marked with a small red dot. 2. a. who sits at the first desk on the right b. that sits at...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 12:31 PM
  key: basic pattenrns of adjective clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 558
  06-10-2013, 12:31 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Exercise: Basic pattenrns of adjective clauses

  (Exercise 4) Underline the adjective clauses in these sentences. ( Gạch chân mệnh đề tính từ trong mỗi câu sau). 1. a. The paintings that are...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 12:30 PM
  exercise: basic pattenrns of adjective clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 737
  06-10-2013, 12:30 PM Đến bài cuối
 25. xx1 Key: Noun clauses-Part A.2

  1. B 2. A 3. D 4. D 5. D 6. B 7. C 8. C

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 12:08 PM
  key: noun clauses-part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 583
  06-10-2013, 12:08 PM Đến bài cuối
 26. xx1 Exercise: Noun clauses-Part A.2

  In each sentence, select the one correct answer. (Chọn cách dùng đúng cho mỗi câu sau). 1. " It is true that you fell asleep in class yesterday ...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 12:07 PM
  exercise: noun clauses-part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 673
  06-10-2013, 12:07 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Key: Noun clauses-Part A.1

  1. B 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. D

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 11:37 AM
  key: noun clauses-part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 536
  06-10-2013, 11:37 AM Đến bài cuối
 28. xx1 Exercise: Noun clauses-Part A.1

  (Exercise 7) In each sentence, select the one correct answer. (Chọn cách dùng đúng cho mỗi câu sau). 1. I talked to Bod two weeks ago. I thought...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 11:35 AM
  exercise: noun clauses-part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 868
  06-10-2013, 11:35 AM Đến bài cuối
 29. xx1 Key: Using-ever words

  1. whenever 3. whatever 5. whatever 7. whichever 9. whatever 2. wherever 4. whichever 6. whoever

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 11:03 AM
  key: using-ever words
  • Trả lời: 0
  • Xem: 598
  06-10-2013, 11:03 AM Đến bài cuối
 30. xx1 Exercise: Using-ever words

  Complete these sentences by using-ever words. ( Hoàn thành câu với từ có -ever). 1. As vice-president of international sales, Robert has complete...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-10-2013 11:03 AM
  exercise: using-ever words
  • Trả lời: 0
  • Xem: 940
  06-10-2013, 11:03 AM Đến bài cuối

Trang 32 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng