Trang 28 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 811 đến 840 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Execise: In order to-Part 1

  (Exercise 1) Add in order if possible. If nothing should be added, write X. (Thêm “in order” vào câu nếu cần thiết. Nếu không cần thêm, dùng kí...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 02:46 PM
  execise: in order to-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 823
  06-14-2013, 02:46 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 14

  1. It is cruel to tease animals. 2. Finding their house wasn't difficult. 3. It is important to vote in every election. 4. Meeting the...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 02:06 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 14
  • Trả lời: 0
  • Xem: 667
  06-14-2013, 02:06 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 14

  (Exercise 14) Restate the sentences by changing a sentence with a gerund as the subject to a sentence with it + an infinitive phrase, and...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 02:05 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 14
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,133
  06-14-2013, 02:05 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 13

  1. hearing 2. to tell 3. being 4. eating 5. to know 6. to get

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:42 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 13
  • Trả lời: 0
  • Xem: 663
  06-14-2013, 01:42 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 13

  (Exercise 13) Create sentences from the following verb combinations. Select any tense for the first verb, but use a gerund or infinitive for the...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:41 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 13
  • Trả lời: 0
  • Xem: 817
  06-14-2013, 01:41 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Key: Modal auxiliaries.

  1. to 6. X 2. X 7. to 3. X 8. X

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 01:30 PM
  key: modal auxiliaries.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 585
  06-14-2013, 01:30 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 12

  1. playing 2. (someone) to save 3. telling 4. to get 5. someone to take 6. staying

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:30 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 12
  • Trả lời: 0
  • Xem: 564
  06-14-2013, 01:30 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 12

  Create sentences from the following verb combinations. Select any tense for the first verb, but use a gerund or infinitive for the second verb....

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:29 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 12
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,071
  06-14-2013, 01:29 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Exercise: Modal auxiliaries.

  Add to where necessary. If to is not necessary, write X. ( Thêm “to” vào những chỗ trống cần thiết. Nếu không cần thêm “to” vào chỗ trống, dùng kí...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 01:28 PM
  exercise: modal auxiliaries.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 531
  06-14-2013, 01:28 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 11

  1. A 2. B 3. A 4. A 5. B 6. A 7. B 8. B

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:13 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 11
  • Trả lời: 0
  • Xem: 571
  06-14-2013, 01:13 PM Đến bài cuối
 11. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 11

  (Exercise 11) Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.) 1. The groom anticipated ________________ the wedding ceremony....

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 01:12 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 11
  • Trả lời: 0
  • Xem: 827
  06-14-2013, 01:12 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 10

  1. to speak 2. receiving 3. to meet 4. getting 5. staying 6. to apologize 7. to obey 8. seeing

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:54 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 10
  • Trả lời: 0
  • Xem: 672
  06-14-2013, 12:54 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 10

  (Exercise 10) Complete the sentences with the correct form, genund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:53 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 10
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,072
  06-14-2013, 12:53 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Key: Imperative sentences ( part 3 )

  1. Show 2. Don't bring 3. Follow 4. Turn off 5. Don't play 6. Use

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:53 PM
  key: imperative sentences ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 571
  06-14-2013, 12:53 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Exercise: Imperative sentences ( part 3 )

  Use imperative sentences to write about what you should and shouldn't do. ( Dùng câu mệnh lệnh để viết những việc bạn nên và không nên làm. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:52 PM
  exercise: imperative sentences ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 924
  06-14-2013, 12:52 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Key: Imperative sentences ( part 2 )

  1. Sit 5. Don't copy ( also possible : Don't do ) 2. Don't chew 6. Work 3. Don't talk 7. Answer

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:42 PM
  key: imperative sentences ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 521
  06-14-2013, 12:42 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Exercise: Imperative sentences ( part 2 )

  Use imperative sentences to write what you should and shouldn't do at school. ( Dùng câu mệnh lệnh để viết những việc bạn nên và không nên làm ở...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:41 PM
  exercise: imperative sentences ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 651
  06-14-2013, 12:41 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 9

  1. to tell 2. practicing 3. to clean 4. reading 5. sending 6. to see 7. to go 8. taking

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:24 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 9
  • Trả lời: 0
  • Xem: 600
  06-14-2013, 12:24 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 9

  (Exercise 9) Complete the sentences with the correct form, genund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:23 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 9
  • Trả lời: 0
  • Xem: 848
  06-14-2013, 12:23 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 8

  1. to operate 2. to shoot 3. having 4. to go 5. getting 6. to attend 7. to come 8. to turn

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:06 PM
  key: gerund vs. infinitive-part 8
  • Trả lời: 0
  • Xem: 696
  06-14-2013, 12:06 PM Đến bài cuối
 21. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 8

  (Exercise 8) Complete the sentences with the correct form, genund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 12:06 PM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 8
  • Trả lời: 0
  • Xem: 800
  06-14-2013, 12:06 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Key: Imperative sentences ( part 1 )

  1. Put some oil in a pan. 2. Heat the oil. 3. Put the popcorn in a pan. 4. Cover the pan with a lid.

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:05 PM
  key: imperative sentences ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 564
  06-14-2013, 12:05 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Exercise: Imperative sentences ( part 1 )

  Describe how to make popcorn. Put the sentences in the correct order. ( Đánh số các câu theo thứ tự đúng các bước thực hiện món bỏng ngô. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 12:04 PM
  exercise: imperative sentences ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 560
  06-14-2013, 12:04 PM Đến bài cuối
 24. Key: Gerund vs. infinitive-Part 7

  1. painting 2. to get 3. paying 4. taking 5. to know 6. moving 7. to watch 8. to keep

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:47 AM
  key: gerund vs. infinitive-part 7
  • Trả lời: 0
  • Xem: 594
  06-14-2013, 11:47 AM Đến bài cuối
 25. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 7

  (Exercise 7) Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:46 AM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 7
  • Trả lời: 0
  • Xem: 824
  06-14-2013, 11:46 AM Đến bài cuối
 26. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 6

  1. thinking 2. to attend 3. to leave 4. to cut 5. to ignore 6. singing 7. avoiding 8. to count

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:32 AM
  key: gerund vs. infinitive-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 590
  06-14-2013, 11:32 AM Đến bài cuối
 27. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 6

  (Exercise 6) Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:32 AM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 802
  06-14-2013, 11:32 AM Đến bài cuối
 28. xx1 Key: Gerund vs. infinitive-Part 5

  1. to refund 2. to be 3. to buy 4. throwing 5. to get 6. to wear 7. to visit 8. to be

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:12 AM
  key: gerund vs. infinitive-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 647
  06-14-2013, 11:12 AM Đến bài cuối
 29. xx1 Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 5

  (Exercise 5) Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in parentheses. (Hoàn thành câu với dạng đúng của...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 11:11 AM
  exercise: gerund vs. infinitive-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 815
  06-14-2013, 11:11 AM Đến bài cuối
 30. xx1 Key: Simple present and present progressive

  1. usually drinks....is drinking 2. takes....usually waits 3. is raining....is standing....is holding....is waiting 4. is...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 10:51 AM
  key: simple present and present progressive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 764
  06-14-2013, 10:51 AM Đến bài cuối

Trang 28 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng