Trang 25 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 721 đến 750 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Bài tập dùng Will

  Bài tập dùng Will Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-17-2013 01:59 PM
  bai tap dung will
  • Trả lời: 0
  • Xem: 549
  06-17-2013, 01:59 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Key: Verb form review-Part 5

  1. to stop delivering...to fill 2. gazing...(in order) to cheer 3. having 4. being 5. to move 6. to help...resolve/ to resolve...not to...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-17-2013 11:36 AM
  key: verb form review-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 605
  06-17-2013, 11:36 AM Đến bài cuối
 3. xx1 Exercise: Verb form review-Part 5

  Complete each sentence with an appropriate form of the verb in parentheses. ( Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong ngoặc.) 1. I told ...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-17-2013 11:35 AM
  exercise: verb form review-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 649
  06-17-2013, 11:35 AM Đến bài cuối
 4. xx1 Key: Verb form review-Part 4

  1. to buy 2. opening 3. being asked 4. having 5. to wear...dressing 6. jumping...falling 7. being taken

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 11:38 PM
  key: verb form review-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 513
  06-16-2013, 11:38 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Exercise: Verb form review-Part 4

  Complete each sentence with an appropriate form of the verb in parentheses. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong ngoặc.) 1. Bill...

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 11:37 PM
  exercise: verb form review-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 773
  06-16-2013, 11:37 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Key: Verb form review-Part 3

  1. D 2. D 3. D 4. B 5. D 6. C

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 11:12 PM
  key: verb form review-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 517
  06-16-2013, 11:12 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Exercise: Verb form review-Part 3

  Choose the correct answer. (Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.) 1. The flight attendants made all the passengers_____________ their...

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 11:11 PM
  exercise: verb form review-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 653
  06-16-2013, 11:11 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Key: Verb form review-Part 2

  1. B 2. B 3. C 4. B 5. A 6. A 7. C

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 10:48 PM
  key: verb form review-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 510
  06-16-2013, 10:48 PM Đến bài cuối
 9. xx1 Exercise: Verb form review-Part 2

  Choose the correct answer. (Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.) 1. The store manager caught the cashier_____________ money from the...

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 10:47 PM
  exercise: verb form review-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 593
  06-16-2013, 10:47 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Key: Verb form review-Part 1

  1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. D 7. B

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-16-2013 10:06 PM
  key: verb form review-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 538
  06-16-2013, 10:06 PM Đến bài cuối
 11. xx1 Exercise: Verb form review-Part 1

  Choose the correct answer. (Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.) 1. I enjoy_____________to the park on summer evenings. A. to go...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-16-2013 10:05 PM
  exercise: verb form review-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 697
  06-16-2013, 10:05 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Key: Let and help and causative verbs

  1. C 2. A, B 3. A 4. A 5. C 6. B 7. A 8. A, B

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 04:44 PM
  key: let and help and causative verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 477
  06-16-2013, 04:44 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Exercise: Let and help and causative verbs

  Choose the correct answer. (Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.) 1. Instead of buying a new pair of shoes, I had my old...

  Bắt đầu bởi vip.luyentap, 06-16-2013 04:43 PM
  exercise: let and help and causative verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 715
  06-16-2013, 04:43 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Key: Subject - verb agreement with Every and All ( part 1 )

  1. B 5. A 2. A 6. B 3. B 7. A

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:54 AM
  subject-verb agreement with every and all 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 572
  06-16-2013, 01:54 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Exercise: Subject - verb agreement with Every and All ( part 1 )

  (Exercise 1) Choose the correct completion for each sentence. ( Chọn đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu. ) 1. All of the ___________ are ready to...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:53 AM
  subject - verb agreement with every and all
  • Trả lời: 0
  • Xem: 992
  06-16-2013, 01:53 AM Đến bài cuối
 16. xx6 Key: Idenfinite pronouns ( part 5 )

  1.A: something B: anything 4.A: anyone B: Someone 2.A: something/ anything B: anything 5.A: something/ anything B: anything

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:43 AM
  key: idenfinite pronouns ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 492
  06-16-2013, 01:43 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Exercise: Idenfinite pronouns ( part 5 )

  Complete the sentences with something , someone , anything or anyone. ( Hoàn thành câu với “something, someone, anything, anyone”. ) 1.A: Close...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:42 AM
  exercise: idenfinite pronouns ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 573
  06-16-2013, 01:42 AM Đến bài cuối
 18. xx6 Key: Idenfinite pronouns ( part 4 )

  1. anything 4. someone 2. anyone 5.a. something b. anything 3. something

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:33 AM
  key: idenfinite pronouns ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 454
  06-16-2013, 01:33 AM Đến bài cuối
 19. xx6 Exercise: Idenfinite pronouns ( part 4 )

  Complete the sentences with something , someone , anything or anyone. ( Hoàn thành câu với “something, someone, anything, anyone”. ) 1. I didn't...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:32 AM
  exercise: idenfinite pronouns ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 535
  06-16-2013, 01:32 AM Đến bài cuối
 20. xx6 Key: Idenfinite pronouns ( part 3 )

  Statement Negative 1. something anything 2. someone anyone

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:25 AM
  key: idenfinite pronouns ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 588
  06-16-2013, 01:25 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Exercise: Idenfinite pronouns ( part 3 )

  Complete the sentences with something, someone , anything or anyone. ( Hoàn thành câu với “something, someone, anything, anyone”. ) STATEMENT...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:25 AM
  exercise: idenfinite pronouns ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 570
  06-16-2013, 01:25 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Key: Idenfinite pronouns ( part 2 )

  1. anything 6. anyone 2. nothing 7. anything 3. anyone. No one 8. nothing

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:11 AM
  key: idenfinite pronouns ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 454
  06-16-2013, 01:11 AM Đến bài cuối
 23. xx6 Exercise: Idenfinite pronouns ( part 2 )

  Complete the sentences with nothing, anything, no one or anyone. ( Hoàn thành câu với “nothing, anything, no one, anyone”. ) 1. I shopped at the...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:10 AM
  exercise: idenfinite pronouns ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 722
  06-16-2013, 01:10 AM Đến bài cuối
 24. xx6 Key: Idenfinite pronouns ( part 1 )

  1.a. anyone b. no one 2.a. anything b. nothing 3.a. nothing b. anything

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:02 AM
  key: idenfinite pronouns ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 499
  06-16-2013, 01:02 AM Đến bài cuối
 25. xx6 Exercise: Idenfinite pronouns ( part 1 )

  Complete the sentences with nothing , anything , no one or anyone. ( Hoàn thành câu bằng “nothing, anything, no one, anyone”. ) 1.a. We didn't...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 01:00 AM
  exercise: idenfinite pronouns ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 593
  06-16-2013, 01:00 AM Đến bài cuối
 26. xx6 Key: Review: expressions of quantity ( part 2 )

  1. is 6. are 2. are 7. is 3. is 8. are

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 12:50 AM
  review: expressions of quantity ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 553
  06-16-2013, 12:50 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Exercise: Review: expressions of quantity ( part 2 )

  (Exercise 8) Choose the correct verb in each sentence. ( Chọn hình thức thích hợp của động từ. ) 1. All of your English work is , are correct. ...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-16-2013 12:50 AM
  review: expressions of quantity part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 685
  06-16-2013, 12:50 AM Đến bài cuối
 28. xx6 Key: Review: expressions of quantity ( part 1 )

  1. One of 6. One of 2. None of 7. None of 3. Almost all of 8. Some of

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 08:38 PM
  review: expressions of quantity ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 835
  06-15-2013, 08:38 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Exercise: Review: expressions of quantity ( part 1 )

  (Exercise 7) Complete the sentences with the following expressions : all of , almost all of, some of, one of or none of. (Hoàn thành câu bằng...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 08:37 PM
  review: expressions of quantity part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,564
  06-15-2013, 08:37 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Key: One of / None of.

  1. One of the test questions has a mistake. 2. None of the questions is / are easy. 3. One of my cousins works with me. 4. None of...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 06:38 PM
  key: one of / none of.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 561
  06-15-2013, 06:38 PM Đến bài cuối

Trang 25 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng