Trang 22 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 631 đến 660 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Exercise: Verb tenses in adverb clauses of time

  Choose the letter of the correct answer. (Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu.) 1. After Marco ____________ his degree, he plans to seek...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 03:22 PM
  exercise: verb tenses in adverb clauses of time
  • Trả lời: 0
  • Xem: 791
  06-19-2013, 03:22 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Key: Periods and commas-Part 6

  1. The lake was calm, so Tom went fishing. He caught two fish. 2. Because the lake was calm and quiet, Tom went fishing. 3. The lake...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 03:03 PM
  key: periods and commas-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 641
  06-19-2013, 03:03 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Exercise: Periods and commas-Part 6

  (Exercise 6) Add periods and commas as necessary. Do not change, add, or omit any words. Capitalize as necessary. (Thêm dấu (,) hoặc (.) cần thiết....

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 03:02 PM
  exercise: periods and commas-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 575
  06-19-2013, 03:02 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Key: Periods and commas-Part 5

  1. The lake was calm. Tom went fishing. 2. Because the lake was calm, Tom went fishing. 3. Tom went fishing because the lake was...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:48 PM
  key: periods and commas-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 630
  06-19-2013, 02:48 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Exercise: Periods and commas-Part 5

  (Exercise 5) Add periods and commas as necessary. Do not change, add, or omit any words. Capitalize as necessary. (Thêm dấu (,) hoặc (.) cần thiết....

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:47 PM
  exercise: periods and commas-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 728
  06-19-2013, 02:47 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Key: Adverbs Clauses

  1. We'll all take a walk in the park after Dad finishes working on the car. After Dad finishes working on the car, we'll all take a walk in the park...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:32 PM
  key: adverbs clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 629
  06-19-2013, 02:32 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Exercise: Adverbs Clauses

  Change the position of the adverb clause in the sentence. Underline the adverb clause in the given sentence, and underline the adverb clause in the...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:31 PM
  exercise: adverbs clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 742
  06-19-2013, 02:31 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Key: Possessive nouns ( part 1 )

  1. more than one 2. one 3. more than one 4. more than one

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:23 PM
  key: possessive nouns ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 511
  06-19-2013, 02:23 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Exercise: Possessive nouns ( part 1 )

  Choose the meaning of each boldfaced noun: " one " or " more than one. " ( Xác định ý nghĩa của các danh từ in đậm “một” hay “nhiều hơn một”. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:21 PM
  exercise: possessive nouns ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 753
  06-19-2013, 02:21 PM Đến bài cuối
 10. xx6 Key: Uses of nouns and connected nouns ( part 2 )

  7. a 10. c 8. d 11. a 9. c 12. a

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:10 PM
  key: uses of nouns and connected nouns ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 516
  06-19-2013, 02:10 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Exercise: Uses of nouns and connected nouns ( part 2 )

  Look at the underlined nouns. How are they used ? ( Xác định chức năng của các danh từ gạch chân. ) 7. Birds and fish eat baby turtles. a. as a...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:09 PM
  exercise: uses of nouns and connected nouns part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 573
  06-19-2013, 02:09 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Key: Periods and commas-Part 4

  Some of the most interesting working women of the American West in the nineteenth century were African-American women. Mary Fields was one of them....

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:05 PM
  key: periods and commas-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 573
  06-19-2013, 02:05 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Exercise: Periods and commas-Part 4

  (Exercise 4) Find and correct the errors in punctuation and capitalization. (Tìm và sửa lỗi sai về cách đặt dấu câu và viết hoa.) Some of the...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 02:04 PM
  exercise: periods and commas-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 555
  06-19-2013, 02:04 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Key: Uses of nouns and connected nouns ( part 1 )

  1. a 4. c 2. b 5. c 3. b 6. d

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:02 PM
  key: uses of nouns and connected nouns ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 495
  06-19-2013, 02:02 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Exercise: Uses of nouns and connected nouns ( part 1 )

  Look at the underlined nouns . How are they used ? ( Xác định chức năng của các danh từ gạch chân. ) 1. A turtle is a reptile. a. as a subject...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 02:02 PM
  exercise: uses of nouns and connected nouns part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 549
  06-19-2013, 02:02 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Key: Using commas with connected nouns.

  1. Ants , bees , and mosquitoes are insects. 2. ( no change ) 3. Bears , tigers , and elephants are animals.

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:52 PM
  key: using commas with connected nouns.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 533
  06-19-2013, 01:52 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Exercise: Using commas with connected nouns.

  Add commas where necessary. ( Thêm dấu phẩy nếu cần thiết. ) 1. Ants , bees , and mosquitoes are insects. 2. Ants and bees are insects. ( no...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:51 PM
  exercise: using commas with connected nouns.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  06-19-2013, 01:51 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Key: Periods and commas-Part 3

  I spent yesterday with my brother. We had a really good time. He's visiting me for a couple of days, so I decided not to go to work yesterday. We...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 01:39 PM
  key: periods and commas-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 583
  06-19-2013, 01:39 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Exercise: Periods and commas-Part 3

  (Exercise 3) Find and correct the errors in punctuation and capitalization. (Tìm và sửa lỗi sai về cách đặt dấu câu và viết hoa.) I spent...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 01:38 PM
  exercise: periods and commas-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 602
  06-19-2013, 01:38 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Key: Connected nouns

  1. apples, bananas; b 5. Jack, Olga ; c 2. apples, bananas, oranges ; b 6. Swimming , soccer ; a 3. Jack, Olga ; a 7. books , magazines...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:37 PM
  key: connected nouns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 503
  06-19-2013, 01:37 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Exercise: Connected nouns

  Underline the connected nouns and identify they are used. ( Gạch chân dưới các danh từ được nối với nhau và xác định chức năng của chúng trong câu....

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:36 PM
  exercise: connected nouns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 635
  06-19-2013, 01:36 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Key: Adjective and adverbs ( part 2 )

  1. slow 6. early 2. slowly 7. fluent ... fluent 3. hard 8. neat

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:23 PM
  key: adjective and adverbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 448
  06-19-2013, 01:23 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Exercise: Adjective and adverbs ( part 2 )

  Complete each sentence with the correct form of the given adjective or adverb. ( Hoàn thành câu bằng tính từ hoặc trạng từ của các từ cho sẵn. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:23 PM
  exercise: adjective and adverbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 452
  06-19-2013, 01:23 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Key: Adjective and adverbs ( part 1 )

  1. clearly ... clear 2. correctly ... correct 3. late ... late 4. beautiful ... beatifully

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:09 PM
  key: adjective and adverbs ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 460
  06-19-2013, 01:09 PM Đến bài cuối
 25. xx1 Key: Periods and commas-Part 2

  1. You can travel to England by plane, or you can go by ship if you prefer. 2. You can travel to England by plane or by ship. 3. Jason...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-19-2013 01:08 PM
  key: periods and commas-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 548
  06-19-2013, 01:08 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Adjective and adverbs ( part 1 )

  Complete each sentence with the adjective or adverb form of the given word. ( Hoàn thành câu bằng tính từ hoặc trạng từ của các từ cho sẵn. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 01:06 PM
  exercise: adjective and adverbs ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 569
  06-19-2013, 01:06 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Linking verbs , adjective and adverbs.

  1. nervous ... nervously ... nervously 2. beautifully ... beautiful ... beautiful 3. good ... well 4. good ... good

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 12:51 PM
  adjective and adverbs., key: linking verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 580
  06-19-2013, 12:51 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Linking verbs , adjective and adverbs.

  Complete the sentences with the adjective or adverb form of the given word. Remember, adjectives, not adverbs, follow linking verbs. ( Hoàn thành...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 12:50 PM
  adjective and adverbs., exercise: linking verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 668
  06-19-2013, 12:50 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: Adverbs ( part 2 )

  1. clearly 6. hard 2. easily 7. well 3. late 8. honestly

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 12:34 PM
  key: adverbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 490
  06-19-2013, 12:34 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Adverbs ( part 2 )

  Complete each sentence with the adverb form of the given adjective. ( Hoàn thành câu bằng trạng ngữ của các tính từ cho sẵn. ) 1. clear Our...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-19-2013 12:33 PM
  exercise: adverbs ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 632
  06-19-2013, 12:33 PM Đến bài cuối

Trang 22 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng