Trang 20 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 571 đến 600 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx6 Key: Pronoun and possessive adjective review

  1.A: yours B: mine ... her 3.B: theirs ... him A: her 2.A: them B: her A: He ... His ... him 4.A: yours

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:44 PM
  key: pronoun and possessive adjective review
  • Trả lời: 0
  • Xem: 622
  06-20-2013, 07:44 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Exercise: Pronoun and possessive adjective review

  Complete each sentence with correct pronoun or possessive adjective. ( Hoàn thành câu với đại từ hoặc tính từ sở hữu đúng. ) 1.A: Hi, Alice. This...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:43 PM
  exercise: pronoun and possessive adjective review
  • Trả lời: 0
  • Xem: 583
  06-20-2013, 07:43 PM Đến bài cuối
 3. xx6 Key: Pronoun review.

  1.A: your B: It's ... yours 2.B: mine C: hers D: his 3.A: it's B: Ours ... Our ... your A: Her ... us

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:30 PM
  key: pronoun review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 438
  06-20-2013, 07:30 PM Đến bài cuối
 4. xx6 Exercise: Pronoun review.

  Choose the correct word in each sentence. ( Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu. ) 1.A: Where is your, yours bike ? B: Its, It's near the school...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:29 PM
  exercise: pronoun review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 550
  06-20-2013, 07:29 PM Đến bài cuối
 5. xx6 Key: Review.

  1. B 5. D 2. D 6. C 3. B 7. A

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:17 PM
  key: review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 413
  06-20-2013, 07:17 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Exercise: Review.

  Choose the correct completions. ( Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. ) 1. This newspaper is yours. That newspaper is ________ . A. our B....

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 07:16 PM
  exercise: review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 514
  06-20-2013, 07:16 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Key: Whose ( part 2 )

  1. Whose pen is that ? 2. Whose children are those ? 3. Who is next ? 4. Whose shoes are on the floor ?

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 06:15 PM
  key: whose ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 486
  06-20-2013, 06:15 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Whose ( part 2 )

  Make sentences with the given words. ( Viết câu với những từ cho trước. ) 1. is / pen / that / whose Whose pen is that ? 2. whose / are /...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 06:14 PM
  exercise: whose ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 582
  06-20-2013, 06:14 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Key: Whose and Who's ( part 2)

  1. Who’s 6. Whose 2. Whose 7. Whose 3. Who’s 8. Who’s

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 06:06 PM
  key: whose and who's ( part 2)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 563
  06-20-2013, 06:06 PM Đến bài cuối
 10. xx6 Exercise: Whose and Who's ( part 2 )

  Complete the sentences with Whose and Who's. ( Hoàn thành câu với “Whose” hoặc “Who’s”. ) 1. Who's that ? 2. __________ is that ? 3....

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 06:06 PM
  exercise: whose and who's ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 706
  06-20-2013, 06:06 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Key: Whose ( part 1 )

  1. Whose book is this ? 2. Whose glasses are these ? 3. Whose toy is this ? 4. Whose keys are these ?

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 05:54 PM
  key: whose ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 616
  06-20-2013, 05:54 PM Đến bài cuối
 12. xx6 Exercise: Whose ( part 1 )

  Make question with whose. ( Viết câu hỏi với “whose”. ) 1. book / this Whose book is this ? 2. glasses / these __________________________ ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 05:53 PM
  exercise: whose ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 691
  06-20-2013, 05:53 PM Đến bài cuối
 13. xx6 Key: Whose and Who's ( part 1)

  1. A 5. A 2. A 6. B 3. A 7. B

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 05:41 PM
  key: whose and who's ( part 1)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 591
  06-20-2013, 05:41 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Exercise: Whose and Who's ( part 1)

  Choose the correct response for each sentence. ( Chọn đáp án thích hợp cho những câu sau. ) 1. Whose are these? A. Pat's. B. Pat.

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 05:39 PM
  exercise: whose and who's ( part 1)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 806
  06-20-2013, 05:39 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Key: Adjective clauses using where and when 1

  1. That is the lake where you went swimming. 2. That is the town where you grew up. 3. That is the day when the space...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 01:14 PM
  key: adjective clauses using where and when 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 503
  06-20-2013, 01:14 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Exercise: Adjective clauses using where and when 1

  (Exercise 1) Begin your response with “ That is…” Use where or when in an adjective clause. (Viết lại câu với “That is...” và có mệnh đề tính từ...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 01:08 PM
  exercise: adjective clauses using where and when 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 721
  06-20-2013, 01:08 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Key: Adjective clauses using where and when

  1. That is the room where we have class. 2. That is the restaurant where we ate dinner. 3. That is the building where Anna...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 01:04 PM
  key: adjective clauses using where and when
  • Trả lời: 0
  • Xem: 630
  06-20-2013, 01:04 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Exercise: Adjective clauses using where and when

  (Exercise 2) Begin you response with “ That is…” Use where or when in an adjective clause. (Tạo câu trả lời bắt đầu với “That is...” và có mệnh đề...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 01:01 PM
  exercise: adjective clauses using where and when
  • Trả lời: 0
  • Xem: 630
  06-20-2013, 01:01 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Key: Adjective phrases-Part 5

  1. Jasmine, a viny plant with fragrant flowers, grows only in warm places. 2. Arizona, once thought to be a useless desert, is today a...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:50 PM
  key: adjective phrases-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 788
  06-20-2013, 12:50 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Exercise: Adjective phrases-Part 5

  Change the adjective clauses to adjective phrases. (Chuyển mệnh đề tính từ thành cụm tính từ). 1. Jasmine, which is a viny plant with fragrant...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:48 PM
  exercise: adjective phrases-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,163
  06-20-2013, 12:48 PM Đến bài cuối
 21. xx1 Key: Adjective phrases-Part 4

  1. Only a few of the movie shown at the Gray Theater are suitable for children. 2. We visited Madrid, the capital of Spain. 3. The...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:43 PM
  key: adjective phrases-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 996
  06-20-2013, 12:43 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Exercise: Adjective phrases-Part 4

  (Exercise 4) Change the adjective clauses to adjective phrases. (Chuyển mệnh đề tính từ thành cụm tính từ). 1. Only a few of the movie that...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:42 PM
  exercise: adjective phrases-part 4
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,685
  06-20-2013, 12:42 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Key: Adjective clauses-Part 1

  1. ...offers, neither of which I accepted. 2. ...three brothers, two of whom are professional athletes. 3. ...business...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:33 PM
  key: adjective clauses-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,149
  06-20-2013, 12:33 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Exercise: Adjective clauses-Part 1

  (Exercise 1) Combine the sentences. Use the second sentence as an adjective clause. (Nối hai câu, dùng câu thứ hai làm mệnh đề tính từ). 1. I...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:31 PM
  exercise: adjective clauses-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,269
  06-20-2013, 12:31 PM Đến bài cuối
 25. xx1 Exercise: Adjective clauses-Part 1

  Combine the sentences. Use the second sentence as an adjective clause. (Nối hai câu, dùng câu thứ hai làm mệnh đề tính từ). 1. I received two...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:31 PM
  exercise: adjective clauses-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 525
  06-20-2013, 12:31 PM Đến bài cuối
 26. xx1 Key: Gerunds and infinitives-Part 1

  1. C 2. D 3. B 4. D

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:05 PM
  key: gerunds and infinitives-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 787
  06-20-2013, 12:05 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Exercise: Gerunds and infinitives-Part 1

  (Exercise 15) Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.) 1. The baby continued ________________ even after she was...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 12:04 PM
  exercise: gerunds and infinitives-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,131
  06-20-2013, 12:04 PM Đến bài cuối
 28. xx1 Key: Punctuating adjective clauses-Part 6

  1. NO 2. YES… Larry was very close to his only brother, who was a famous social historian. 3. NO

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 11:52 AM
  key: punctuating adjective clauses-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 573
  06-20-2013, 11:52 AM Đến bài cuối
 29. xx1 Exercise: Punctuating adjective clauses-Part 6

  (Exercise 6) Circle yes if the adjective clause requires commas and add them in the appropriate places. Circle no if the the adjective clause does...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 11:49 AM
  exercise: punctuating adjective clauses-part 6
  • Trả lời: 0
  • Xem: 755
  06-20-2013, 11:49 AM Đến bài cuối
 30. xx1 Key: Punctuating adjective clauses-Part 5

  1. YES… They climbed Mount Rainier, which is in the State of Washington, twice last year. 2. YES… Emeralds, which are valuable...

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-20-2013 11:40 AM
  key: punctuating adjective clauses-part 5
  • Trả lời: 0
  • Xem: 957
  06-20-2013, 11:40 AM Đến bài cuối

Trang 20 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng