Trang 8 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối
Chủ đề từ 211 đến 240 của 445

Diễn đàn: Grammar in Use

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

 1. xx13 Adverb order- Trật tự các loại trạng từ trong cùng một câu

  Adverb order- Trật tự trạng từ trong câu 1. Trạng ngữ chỉ cách thức(1) thường sẽ đứng trước trạng ngữ chỉ nơi chốn.(2) He climbed awkwardly out...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-14-2013 02:19 PM
  adverb order, dien dan ngoai ngu, trat cac tu trang tu trong cau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,305
  05-14-2013, 02:19 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Adverb of frequency - Trạng ngữ chỉ tần suất

  Adverb of frequency- Trạng ngữ chỉ tần suất 1.Khái quát chung: Ngay cái tên gọi đã cho ta biết về mục đích của loại trạng ngữ này. Trạng...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-14-2013 11:56 AM
  adverb of freqency, dien dan ngoai ngu, trạng ngữ chỉ tần suất
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,824
  05-14-2013, 11:56 AM Đến bài cuối
 3. xx4 Adverb of time and place Trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn

  1.Vị trí: Giống như trạng ngữ chỉ cách thức, trạng ngữ và cụm trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn thường được đặt ở cuối câu. Is there a phone...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-13-2013 04:43 PM
  adverb of time and place, dien dan ngoai ngu, trang ngu chi thoi gian va noi chon
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,231
  05-13-2013, 04:43 PM Đến bài cuối
 4. xx4 Adverb of manner Trạng ngữ chỉ cách thức

  Adverb of manner - Trạng ngữ chỉ cách thức 1.Định nghĩa: Trạng ngữ chỉ cách thức nói cho chúng ta biết sự việc xảy ra như thế nào (trả lời cho:...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-13-2013 03:57 PM
  adverb of manner, dien dan ngoai ngu, trang ngu chi thoi gian
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,987
  05-13-2013, 03:57 PM Đến bài cuối
 5. xx6 A, an và One

  "A", "an" đóng vai trò là tính từ trong câu. "One" đóng vai trò là tính từ hoặc đại từ trong câu. Cách dùng của A/An: 1.Vai trò là tính...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-13-2013 12:08 PM
  a an và one, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,250
  05-13-2013, 12:08 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Requests- câu đề nghị (2)

  Request với Could/Will/Would you A. Could you: Là hình thức đề nghị rất hay sử dụng trong tiếng Anh. Could you please show me the...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-10-2013 04:27 PM
  cau de nghi, dien dan ngoai ngu, request
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,412
  05-10-2013, 04:27 PM Đến bài cuối
 7. xx4 Requests- Câu đề nghị

  Request with Can/Could/May/Might Câu đề nghị bắt đầu với Can/Could/May/Might Khi bạn muốn hỏi xin hoặc đề nghị ai đó làm điều gì cho mình, bạn...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-10-2013 03:50 PM
  cau de nghi, dien dan ngoai ngu, may might can could, request
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,413
  05-10-2013, 03:50 PM Đến bài cuối
 8. xx4 There is no point in V-ing

  Thành ngữ+V-ing. Expression +V-ing Một số thành ngữ thường gặp: It's no use There is no point To have difficulty/trouble +Ving

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-10-2013 12:06 PM
  expressions + ving, thanh ngu voi dong tu -ing, there is no point in
  • Trả lời: 0
  • Xem: 38,088
  05-10-2013, 12:06 PM Đến bài cuối
 9. xx1 Ving or To Verb (Ving hay To Verb)

  Danh sách một số động từ đi với động từ To+Verb, hoặc +Ving tùy theo nghĩa: To forget To remember To hate To like To love

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-10-2013 10:38 AM
  dien dan ngoai ngu, ving hay to verb, ving or to verb
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,830
  05-10-2013, 10:38 AM Đến bài cuối
 10. xx3 Dùng thì tiếp diễn với "always" để phàn nàn

  USING PROGRESSIVE VERBS WITH "ALWAYS" TO COMPLAIN (a) Mary always leaves for school at 7:45. (Mary luôn rời nhà để đến trường lúc 7:45) ...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-10-2013 08:52 AM
  dung always
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12,400
  05-10-2013, 08:52 AM Đến bài cuối
 11. xx1 Verbal Noun (Danh từ kết thúc -ing)

  Trong loạt bài viết về danh động từ, mình đã giới thiệu với các bạn về hình thức V-ing có thể đóng vai trò làm: Danh từ (trường hợp của Gerund)...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-09-2013 04:35 PM
  danh tu ket thuc bang duoi -ing, dien dan ngoai ngu, verbal noun
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,280
  05-09-2013, 04:35 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Động từ "to be" và linking verb

  Động từ BE (a) John is (BE) a student (NOUN). (b) John is (BE) intelligent (ADJ). (c) John was (BE) at the library (PREP. PHRASE). ...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-09-2013 04:17 PM
  linking verb, to be
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,554
  05-09-2013, 04:17 PM Đến bài cuối
 13. xx3 Adjectives and Adverbs

  ADJECTIVE (a) Ann is an intelligent (ADJ) student (N). aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (b) The hungry (ADJ) ...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-09-2013 02:54 PM
  adjectives, adverbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,552
  05-09-2013, 02:54 PM Đến bài cuối
 14. xx3 Preposition and prepositional phrases

  Một số giới từ thường dùng: about at beyond into since up

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-09-2013 12:11 PM
  preposition, prepositional phrases
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,478
  05-09-2013, 12:11 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Pronoun/Possessive + Gerund (Đại từ nhân xưng/tính từ sở hữu với danh động từ)

  "I dislike his doing" hay "I dislike him doing"? Tìm sự khác biệt giữa hai câu sau: I saw Lan Anh swimming (*) (Tôi thấy Lan Anh đang bơi) ...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-09-2013 12:05 PM
  dai tu nhan xung/tính tu so huu voi danh dong tu, dien dan ngoai ngu, him doing, his doing, pronoun/possessive + gerund
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,306
  05-09-2013, 12:05 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Danh động từ đi sau động từ (Verb+Gerund)

  Danh Động Từ Đi Sau Giới Từ (Verb+ Gerund) Các động từ hay gặp : A To admit To anticipate To consider

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-09-2013 11:10 AM
  danh dong tu di sau dong tu, dien dan ngoai ngu, gerund after verb, verb + gerund
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,676
  05-09-2013, 11:10 AM Đến bài cuối
 17. xx3 Subjects, verbs, and Objects

  (a)Birds fly . S: Birds V: fly (b) The baby cried.S: baby V: cried aaaaaa (c) The student needs a pen. S:student V: needs

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-09-2013 11:00 AM
  objects, subjects, verbs
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,051
  05-09-2013, 11:00 AM Đến bài cuối
 18. xx1 Preposition + Gerund (Danh động từ đi sau giới từ)

  Preposition + gerund A. Động từ đi ngay sau giới từ, động từ sẽ có dạng Gerund. There's no point in waiting. (Chờ đợi chẳng có nghĩa lý gì...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-09-2013 10:14 AM
  danh dong tu di sau giơi tu, dien dan ngoai ngu, preposition and gerund
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,942
  05-09-2013, 10:14 AM Đến bài cuối
 19. xx1 Gerund+ Tobe (Danh động từ với Tobe)

  Danh động từ đứng sau động từ linking verb: Trường hợp này, danh động từ đóng vai trò là complement of subject,tức bổ nghĩa cho chủ từ. Quy tắc:...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-09-2013 09:24 AM
  danh dong tu dung sau tobe, dien dan ngoai ngu, gerund+ tobe
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,493
  05-09-2013, 09:24 AM Đến bài cuối
 20. xx13 The gerund as Subject-Danh động từ làm chủ ngữ

  The gerund as Subject-Danh động từ làm chủ ngữ Tương tự như nguyên mẫu đóng vai trò làm chủ ngữ, danh động từ cũng đóng vai trò làm chủ từ của...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-08-2013 03:53 PM
  danh dong tu lam chu ngu, dien dan ngoai ngu, the gerund as subject
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,725
  05-08-2013, 03:53 PM Đến bài cuối
 21. xx1 The Gerund (Danh động từ)

  Khái quát về danh động từ Danh động từ (Gerund) là những từ có hình thức giống như hiện tại phân từ Ving. Running,speaking, working,... Cách...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-08-2013 02:51 PM
  danh dong tu, dien dan ngoai ngu, the gerund
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,523
  05-08-2013, 02:51 PM Đến bài cuối
 22. xx1 The perfect infinitive continuous (Nguyên mẫu hoàn thành tiếp diễn)

  Form:To have been +VingHe seems to have been spying for both sides. (Anh ấy dường như đang làm gián điệp cho cả hai bên.) Cách dùng: Dùng sau...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-08-2013 01:59 PM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau hoan thanh tiep dien, the perfect infinitive continuous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,216
  05-08-2013, 01:59 PM Đến bài cuối
 23. The perfect Infinitive (Nguyên mẫu hoàn thành)

  Form: To have + Past participle (PII) Hình thức To+have+quá khứ phân từ hay động từ phân từ II. Tương tự như The continuous infinitive (nguyên...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-08-2013 12:02 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8,311
  05-08-2013, 12:02 PM Đến bài cuối
 24. xx1 The continuous infinitive Nguyên mẫu tiếp diễn

  Form: To+be+Present Participle (Ving) Hình thức: To+be+hiện tại phân từ (Ving) Nguyên mẫu tiếp diễn (tiếp diễn tức đang xảy ra) tức hành động...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-08-2013 10:59 AM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau tiep dien, the continuous infinitive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,670
  05-08-2013, 10:59 AM Đến bài cuối
 25. xx1 Too/Enough/So...As +Infinitive

  A. Too+Adj/Adv +Infinitive:quá...không thể làm gì. 1.Too+Adj+Infinitive: You're too young to drive a car. Con quá nhỏ tuổi nên không thể lái xe...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-07-2013 11:06 PM
  dien dan ngoai ngu, too/enough/so+ adj+infinitive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,755
  05-07-2013, 11:06 PM Đến bài cuối
 26. xx13 Nguyên mẫu sau danh từ

  The infinities after certain Nouns- Nguyên mẫu đi sau một số danh từ nhất định: Các danh từ bao gồm: Ability Ambition Anxiety Attempt...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-07-2013 10:22 PM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau sau danh tu, the infintive after certain nouns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,073
  05-07-2013, 10:22 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Sentence Patterns - Các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh

  Câu là một nhóm từ diễn đạt một ý hoàn chỉnh. Câu thường có chủ ngữ và vị ngữ Mr. Brown arrived early. I. Câu có thể có mệnh đề chính và...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-07-2013 04:46 PM
  cac mau cau co ban trong tieng anh, các mẫu câu cơ bản trong tiếng anh, sentence patterns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,300
  05-07-2013, 04:46 PM Đến bài cuối
 28. xx1 Nguyên mẫu thay cho mệnh đề quan hệ

  The infinitive used to replace a relative clause - Nguyên mẫu thay thế cho mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ dùng với so sánh hơn nhất hoặc...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-07-2013 04:23 PM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau thay cho menh de quan he, the infinitive used to replace a relative clause
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,236
  05-07-2013, 04:23 PM Đến bài cuối
 29. xx3 Quantifiers - Từ định lượng

  Từ định lượng là những từ dùng để đề cập đến số lượng Một số từ và cụm từ chỉ số lượng lớn và nhỏ là:a lot of / lots of a great deal of a large...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 05-07-2013 04:02 PM
  quantifiers, từ định lượng
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,337
  05-07-2013, 04:02 PM Đến bài cuối
 30. xx1 The infinitive of Purpose (Nguyên mẫu chỉ mục đích)

  The Infinitive of Purpose -Nguyên mẫu chỉ mục đích I’m calling to place an order for delivery. (Tôi gọi để order giao hàng ) John went to the door...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-07-2013 03:00 PM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau chi muc dich, the infinitive of purpose
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,804
  05-07-2013, 03:00 PM Đến bài cuối

Trang 8 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng