Trang 2 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối
Chủ đề từ 31 đến 60 của 445

Diễn đàn: Grammar in Use

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

 1. xx14 Diễn tả tương lai trong mệnh đề thời gian

  (a) Bob will come soon. When Bob comes, we will see him. (b) Linda is going to leave soon. Before she leaves, she is going to finish her work. ...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-27-2013 11:10 AM
  menh de thoi gian
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,338
  06-27-2013, 11:10 AM Đến bài cuối
 2. xx3 Nguyên mẫu với Too và Enough

  Using Infinitives with Too and Enough (Nguyên mẫu với Too và Enough) So sánh: a. That box is too heavy for Thu to lift. b. That box is...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:58 AM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau voi too va enough, using infinitives with too and enough
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,780
  06-27-2013, 10:58 AM Đến bài cuối
 3. xx14 Diễn tả tương lại trong mệnh đề thời gian

  (a) Bob will come soon. When Bob comes, we will see him. (b) Linda is going to leave soon. Before she leaves, she is going to finish her work. ...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-27-2013 10:43 AM
  menh de thoi gian
  • Trả lời: 0
  • Xem: 825
  06-27-2013, 10:43 AM Đến bài cuối
 4. xx5 Tính từ đi với động từ nguyên mẫu

  Adjectives Followed by to-Infinitives (to-infinitive sau tính từ) a. We were sorry to hear the bad news. (Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:36 AM
  adj + to-infinitive, dien dan ngoai ngu, tinh tu di voi dong tu nguyen mau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,920
  06-27-2013, 10:36 AM Đến bài cuối
 5. xx6 Nguyên mẫu chỉ mục đích: In order to

  Infinitive of Purpose: In Order To (Nguyên mẫu chỉ mục đích: In order to) a. He came here in order to study English. b. He came here to...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:04 AM
  dien dan ngoai ngu, in order to chi muc dich
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,712
  06-27-2013, 10:04 AM Đến bài cuối
 6. xx6 Gerund,to-Infinitive và It là chủ từ

  It + to-Infinitive; Gerunds and Infinitives As Subject (It + to-Infinitive; Gerund và to- Infinitive làm chủ từ) a. It's difficult to...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 09:52 AM
  dien dan ngoai ngu, it danh dong tu, to-infinitive lam chu tu cua cau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,473
  06-27-2013, 09:52 AM Đến bài cuối
 7. xx13 Danh sách động từ đi với to-Infinitive

  Reference List of Verbs Followed by Infinitives (Danh sách các động từ đi với động từ nguyên mẫu) A. Verbs Followed Immediately By An...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 05:24 PM
  danh sach dong tu di voi to-infinitive, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17,731
  06-26-2013, 05:24 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Danh sách động từ đi với Gerund

  Reference List of Verbs Followed by Gerunds (Danh mục tham khảo các động từ có danh động từ theo sau) Các động từ có dấu (*) cũng có thể có...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 04:32 PM
  danh sach dong tu di voi gerund, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,107
  06-26-2013, 04:32 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Động từ đi với to-Infinitive hoặc Gerund

  Common Verbs Followed by Either to-Infinitives or Gerunds (Các động từ đi với động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ) Một số động từ có thể...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 03:26 PM
  dien dan ngoai ngu, dong tu di voi gerund hoac to-infinitive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,472
  06-26-2013, 03:26 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Động từ đi với nguyên mẫu thường gặp

  Common Verbs Followed By Infinitives (Các động từ đi sau nguyên mẫu thường gặp) ĐỘNG TỪ+ NGUYÊN MẪU a. I hope to see you again soon. b....

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 02:16 PM
  dien dan ngoai ngu, dong tu di voi dong tu nguyen mau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,920
  06-26-2013, 02:16 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Các cụm từ đứng trước Gerund

  Special Expressions Followed By -Ing (Các cụm từ đặc biệt có -Ing theo sau) a. We had fun playing footbal. We had a good time playing...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 01:32 PM
  cac cum tu dung truoc gerund, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,469
  06-26-2013, 01:32 PM Đến bài cuối
 12. xx4 Danh động từ đi với Go

  Go + Gerund (Go + Danh động từ) a. Did you go shopping? b. We went finishing yesterday. Trong một số đặc ngữ, go đi với danh động từ phần...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 11:51 AM
  danh dong tu di voi go, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,696
  06-26-2013, 11:51 AM Đến bài cuối
 13. xx5 Động từ đi với danh động từ

  Common Verbs Followed by Gerund Động từ đi với danh động từ thường gặp a. I enjoy playing tennis. Danh động từ được dùng làm tân...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 11:28 AM
  dien dan ngoai ngu, dong tu di voi danh dong tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,142
  06-26-2013, 11:28 AM Đến bài cuối
 14. xx1 Giới từ đi với danh động từ

  Common Preposition Combinations Followed By Gerunds (Cách kết hợp giới từ thường có danh động từ theo sau) be excited about doing sth:...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 09:52 AM
  dien dan ngoai ngu, gioi tu + gerund, gioi tu di voi danh dong tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,106
  06-26-2013, 09:52 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Danh động từ làm tân ngữ của giới từ

  Using Gerunds as The Objects of Prepositions (Dùng danh động từ làm tân ngữ của giới từ) a. We talked about going to Canada for our...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 09:51 AM
  danh dong tu lam tan ngu gioi tu, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,196
  06-26-2013, 09:51 AM Đến bài cuối
 16. xx6 Giới thiệu về danh động từ

  Gerund: Introduction (Danh động từ: Giới thiệu) a. Playing tennis is fun. b. We enjoy playing tennis. c. He's excited about playing...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 09:10 AM
  dien dan ngoai ngu, gioi thieu ve danh dong tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,122
  06-26-2013, 09:10 AM Đến bài cuối
 17. xx14 (Mục lục) Các loại câu

  Trong tiếng Anh có bốn loại câu cơ bản phân loại theo loại và số lượng mệnh đề trong câu: Câu đơn Câu ghép Câu phức Câu tổng hợp Bài tập về cách...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-26-2013 09:01 AM
  cac loai cau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 992
  06-26-2013, 09:01 AM Đến bài cuối
 18. xx14 Câu tổng hợp trong tiếng Anh

  (Mệnh đề độc lập, mệnh đề phụ thuộc, câu đơn, câu ghép và câu phức cần được tìm hiểu trước khi đi đến câu tổng hợp) Mời các bạn tìm đọc tại đây về: ...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-26-2013 08:57 AM
  cau tong hop
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,132
  06-26-2013, 08:57 AM Đến bài cuối
 19. xx14 (Mục lục) Các loại và cách dùng dấu câu

  Dấu phẩy sau trạng từ hoặc cụm từ nối đầu câu Dấu phẩy trong chuỗi tính từ Dấu phẩy dùng trong chuỗi liệt kê hoặc danh sách Dấu chấm phẩy và dấu...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-26-2013 08:51 AM
  dau cau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 816
  06-26-2013, 08:51 AM Đến bài cuối
 20. xx14 (Mục lục) Các loại dấu câu

  Dấu phẩy sau trạng từ hoặc cụm từ nối đầu câu Dấu phẩy trong chuỗi tính từ Dấu phẩy dùng trong chuỗi liệt kê hoặc danh sách Dấu chấm phẩy và dấu...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-26-2013 08:47 AM
  cac loai dau cau
  • Trả lời: 0
  • Xem: 614
  06-26-2013, 08:47 AM Đến bài cuối
 21. xx14 (Mục lục) Mệnh đề là gì và các loại mệnh đề

  Mệnh đề là gì? Mệnh đề độc lập (Mệnh đề chính) Mệnh đề phụ thuộc (Mệnh đề phụ) Mệnh đề phụ danh từ Giới thiệu về mệnh đề danh từ Mệnh đề danh...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-25-2013 04:48 PM
  cac loại menh de
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,637
  06-25-2013, 04:48 PM Đến bài cuối
 22. xx1 (Mục lục) Các loại câu hỏi

  Câu hỏi YES/NO - Bài tập Câu hỏi YES/NO ngắn gọn Câu hỏi WH- - Bài tập Câu hỏi đuôi Câu hỏi phủ địnhĐẶT CÂU HỎI/1.41/

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-25-2013 04:38 PM
  cac loai cau hoi
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,198
  06-25-2013, 04:38 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Cụm trạng ngữ dùng Upond V-ing

  Using Upond+ -Ing in Modifying Adverbial Phrases (Dùng Upond + -Ing trong cụm trạng ngữ bổ nghĩa) a. Upond reaching the age of 21, I...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-25-2013 04:36 PM
  dien dan ngoai ngu, upond + -ing
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,008
  06-25-2013, 04:36 PM Đến bài cuối
 24. xx14 Câu hỏi Yes/No ngắn

  (a) Going to bed now? = Are you going to bed now? (b) Finish your work? = Did you finish your work? (c) Want to go to the movie with us? = Do...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-25-2013 04:35 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 829
  06-25-2013, 04:35 PM Đến bài cuối
 25. xx5 Cụm trạng ngữ chỉ nguyên nhân và kết quả

  Expressing Cause and Effect in Modifying Adverbial Phrases (Cụm trạng ngữ bổ nghĩa chỉ nguyên nhân và kết quả) a. Because she needed some...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-25-2013 04:34 PM
  cum trang ngu chi nguyen nhan va ket qua, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,879
  06-25-2013, 04:34 PM Đến bài cuối
 26. xx1 Câu hỏi phủ định

  (a) Doesn't she live in the dormitory? (b) Does she not live in the dormitory? (very formal) Trong câu hỏi Yes/no có động từ ở dạng phủ định, ta...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-25-2013 04:20 PM
  cau hoi phu dinh
  • Trả lời: 0
  • Xem: 879
  06-25-2013, 04:20 PM Đến bài cuối
 27. xx4 Rút gọn mệnh đề trạng ngữ với While

  Expressing The Idea of "During The Same Time" in Modifying Adverbial Phrases (Cụm trạng ngữ bổ nghĩa diễn đạt ý "trong khi") a. While I...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-25-2013 04:18 PM
  adverbial clause reduction, dien dan ngoai ngu, rut gon menh de trang ngu voi while
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,963
  06-25-2013, 04:18 PM Đến bài cuối
 28. xx5 Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Changing Time Clauses To Modifying Adverbial Phrases (Đổi mệnh đề thời gian thành cụm trạng ngữ bổ nghĩa) a. Mệnh đề: Since Toan came...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-25-2013 03:22 PM
  adverbial clause reduction, dien dan ngoai ngu, rut gon menh de trang ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,591
  06-25-2013, 03:22 PM Đến bài cuối
 29. xx10 (Phụ lục) Phủ định và đảo ngữ

  Dùng NOT và các từ phủ định khác Tránh phủ định hai lần Đảo ngữ với từ phủ định đặt ở đầu câu ĐẶT CÂU HỎI/1.33/

  Bắt đầu bởi Adminpro, 06-25-2013 02:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 969
  06-25-2013, 02:34 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Giới thiệu về rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Introduction a. Mệnh đề trạng ngữ b. Cụm từ bổ nghĩa c. Mệnh đề trạng ngữ d.Cụm từ bổ nghĩa

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-25-2013 02:29 PM
  dien dan ngoai ngu, gioi thieu ve rut gon menh de trang ngu, introduction about adverb clause reduction
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,214
  06-25-2013, 02:29 PM Đến bài cuối

Trang 2 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng