Trang 15 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Chủ đề từ 421 đến 445 của 445

Diễn đàn: Grammar in Use

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

 1. xx1 Cách dùng A, An và The

  Sử dụng A, an và the 1. Indefinite articles ( Mạo từ bất định ) + A: đi trước Danh từ số ít đếm được, bắt đầu bằng một phụ âm. E.g: a...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-22-2013 03:16 PM
  an và the, cách dùng a
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,382
  01-22-2013, 03:16 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Cách dùng Dare

  Cách sử dụng động từ "dare": dám, liều, mạo hiểm. Dare /deə(r)/ Dùng "dare (to) do something". + Meaning 1: to be brave enough to do...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-22-2013 02:19 PM
  cách dùng dare
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,359
  01-22-2013, 02:19 PM Đến bài cuối
 3. xx3 Cách dùng "will" và "shall"

  Sử dụng "will" và "shall" 1. Will /wɪl/ + Meaning 1: Used for talking about or predicting the future. => Được dùng để nói về hay dự đoán về...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-22-2013 12:07 PM
  cách dùng "will" và "shall"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 27,864
  01-22-2013, 12:07 PM Đến bài cuối
 4. xx13 Cách dùng May và Might (1)

  Sử dụng "may" và "might" 1. May /meɪ/ + Meaning 1: Used to say that something is possible. => Nghĩa: Được dùng để nói một điều gì đó có...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-21-2013 04:19 PM
  cách dùng may và might (1)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,893
  01-21-2013, 04:19 PM Đến bài cuối
 5. xx6 Cách dùng Can, could và be able to

  1. Sử dụng "can" và "could", (can/could (not) + V) + Dùng can để nhấn mạnh khả năng làm việc gì đó. E.g: Jonas can play chess. => Jonas có...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-21-2013 03:46 PM
  cách dùng can, could và be able to, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 21,083
  01-21-2013, 03:46 PM Đến bài cuối
 6. xx5 Cách dùng "in time" và "on time"

  1. Cách dùng " In time " (for something / to do something): vừa đúng lúc / kịp lúc ( làm gì đó ) Will you be home in time for dinner? (= soon enough...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 01-21-2013 10:25 AM
  cách dùng "in time" và "on time"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,587
  01-21-2013, 10:25 AM Đến bài cuối
 7. xx1 Cách dùng Some và Any

  1. Cách dùng " Some ": Một vài, một ít Chúng ta dùng "some" trong câu khảng định. He is buzy. He's got some work to do. Some +...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 01-03-2013 03:56 PM
  cách dùng some và any, diễn đàn ngoại ngữ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,005
  01-03-2013, 03:56 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Cách dùng " As "

  1. " As" với nghĩa " because ": bởi vì As it was a public holiday, all the shops were shut (= because it was a public holiday). We watched...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 01-02-2013 10:08 AM
  cach dung as, cách dùng " as ", diễn đàn ngoại ngữ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,364
  01-02-2013, 10:08 AM Đến bài cuối
 9. xx1 Cách dùng mệnh để " if "

  Câu điều kiện loại 1: If + simple presents, simple future. If you see him, give him this note. You can stay for the weekend if you like. ...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-24-2012 03:09 PM
  cách dùng mệnh để " if ", diễn đàn ngoại ngữ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11,460
  12-24-2012, 03:09 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Cách dùng Should

  1. Should (not) + Verb.Để nói một điều gì đó là đúng khi chỉ trích hành động của ai đó. You shouldn't drink and drive. Được sử dụng để cho lời...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 12-18-2012 03:52 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,243
  12-18-2012, 03:52 PM Đến bài cuối
 11. xx13 Cách dùng Need

  Cách sử dụng động từ "need": Cần thiết, quan trọng. 1. Sử dụng "need + Verb" Trường hợp này chúng ta sử dụng như động từ khiếm khuyết.She need...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 12-18-2012 03:17 PM
  cach dung need, cách dùng need
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,408
  12-18-2012, 03:17 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Cách dùng must

  Công thức: Must + Verb. She is a really nice person. You must meet her. Thường để nói một thứ gì cần thiết và quan trọng. Cars must not...

  Bắt đầu bởi vip.pro.02, 12-18-2012 02:53 PM
  cach dung must va have to, cách dùng must và have to
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,727
  12-18-2012, 02:53 PM Đến bài cuối
 13. xx13 Cách dùng be going to V

  1. Xem trước một số ví dụ: A: There is a film on television tonight. Are you going to watch it? (Có một bộ phim trên TV tối nay. Bạn có định xem...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-18-2012 10:46 AM
  cách dùng be going to v
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,057
  12-18-2012, 10:46 AM Đến bài cuối
 14. xx1 cách sử dụng Used to verb

  1. Xem trước một số ví dụ: I used to play tennis a lot but I don't play very often now. Diane used to travel a lot. These days she doesn't go...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-15-2012 11:49 PM
  cach su dung used to, cách sử dụng used to verb
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,759
  12-15-2012, 11:49 PM Đến bài cuối
 15. xx13 Phân biệt " have" với " have got"

  1. Nghĩa của "have" và "have got" là: có, sở hữu, làm chủ. We have got a new car hoặc we have a new car. 2. Cách dùng " have" Chúng ta sử...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-14-2012 04:21 PM
  phan biet have va have got, phân biệt " have" với " have got"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12,343
  12-14-2012, 04:21 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Thi tương lai hoàn thành - Future perfect

  1. Hình thức S + will (not) have p.p. 2. Nghĩa của thì tương lai hoàn thành Thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động sẽ được hoàn tất...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-14-2012 03:56 PM
  thi tương lai hoàn thành - future perfect
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,609
  12-14-2012, 03:56 PM Đến bài cuối
 17. xx8 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Past perfect continous.

  Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Past perfect continous. 1. Xem trước một số tình huống. Yesterday morning I got up and looked...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-14-2012 03:40 PM
  khứ hoàn thành tiếp diễn - past perfect continous.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,686
  12-14-2012, 03:40 PM Đến bài cuối
 18. xx6 Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh - irregular verbs

  Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh Infinitive - V P.I P.II Nghĩa

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-14-2012 03:17 PM
  động từ bất quy tắc trong tiếng a nh
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,309
  12-14-2012, 03:17 PM Đến bài cuối
 19. xx13 Thì tương lai tiếp diễn - Future continuous

  1. Hình thức S + will/ won't be + V_ing She will be watching TV at 8 p.m tomorrow. Wh + will/won't + S + be V_ing ? What time will John...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-13-2012 04:11 PM
  thì tương lai tiếp diễn - future continuous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,724
  12-13-2012, 04:11 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continous

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continous 1. Xem trước một số tình huống: Is it raining? No, but the ground is wet. => It...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-13-2012 02:38 PM
  thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,245
  12-13-2012, 02:38 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect

  1. Một số ví dụ: Tom is looking for his key. He can't find it. He has lost his key (He lost it and he still hasn't got it) He told me his...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-12-2012 03:20 PM
  thì hiện tại hoàn thành - present perfect, thi hien tai hoan thanh
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,862
  12-12-2012, 03:20 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Thì tương lai đơn - simple future

  1. Hình thức S + will/shall(not) + base form of verb John will tell Merry tomorrow morning. We shall come there the next week. Wh +...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-07-2012 02:11 PM
  simple future, thì tương lai đơn - simple future, thi tuong lai don
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,515
  12-07-2012, 02:11 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Thì quá khứ đơn - simple past

  1. Hình thức Câu khẳng định: S + Verb-ed / irregular verbs He worked in this company last year. She wrote this letter last night. Chú ý:...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-06-2012 02:57 PM
  thì quá khứ đơn - simple past, thi qua khu don - simple past
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,079
  12-06-2012, 02:57 PM Đến bài cuối
 24. xx13 Thì hiện tại đơn - simple present

  Cách sử dụng thì hiện tại đơn - simple present 1. Công thức chung: Câu khẳng định: I, You, We, They + V + O. ; He, She, It + Vs(es) + O. ...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-04-2012 05:04 PM
  thì hiện tại đơn - simple present, thi hien tai don
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,822
  12-04-2012, 05:04 PM Đến bài cuối
 25. xx4 Thì hiện tại tiếp diễn - present continous

  1. Công thức chung S + is/are (not) + V_ing + ( O ). She is driving to work. -> Cô ấy đang lái xe đi làm. They are not reading a book now. ->...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 11-30-2012 10:45 PM
  thì hiện tại tiếp diễn - present continous, thi hien tai tiep dien
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,627
  11-30-2012, 10:45 PM Đến bài cuối

Trang 15 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng