Trang 14 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối
Chủ đề từ 391 đến 420 của 445

Diễn đàn: Grammar in Use

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

 1. xx7 Cách dùng Like và As (2)

  1. Like + danh từ, đại từ, -ing hoặc someone/something (giống như...) Like là một giới từ, vì vậy nó được theo sau bởi: danh từ, đại từ, -ing...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-22-2013 03:34 PM
  cách dùng like và as (2), diendanngoaingu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,495
  03-22-2013, 03:34 PM Đến bài cuối
 2. xx7 Cách dùng Even

  Chúng ta dùng Even (thậm chí) nói về một việc gì đó là bất thường, hoặc đáng ngạc nhiên. E.g.1. It's a very rich country. Even the poorest people...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-22-2013 02:46 PM
  cách dùng even, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 26,373
  03-22-2013, 02:46 PM Đến bài cuối
 3. Cách dùng Quite và Rather

  1. Quite: + Không bằng "Very" nhưng nhiều hơn hoặc lớn hơn "A litlle", thường dùng trong câu với nghĩa tích cực. E.g. I'm surprised you...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-22-2013 02:21 PM
  cách dùng quite và rather, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12,430
  03-22-2013, 02:21 PM Đến bài cuối
 4. xx5 Cách dùng Enough và Too

  1. Enough (đủ) Tính từ / trạng từ + enough enough + danh từ + for/to E.g.1. He didn't get the job because he wasn't experienced aenough....

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-22-2013 01:37 PM
  cách dùng enough và too, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,898
  03-22-2013, 01:37 PM Đến bài cuối
 5. xx3 Cách dùng một số tính từ và trạng từ đặc biệt

  1. Good/well (tốt): Good là tính từ có trạng từ là Well. E.g. Your English is very good. => Tiếng Anh của bạn rất tốt. Chúng ta thường dùng...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-22-2013 10:09 AM
  cách dùng một số tính từ và trạng từ đặc biệt, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,111
  03-22-2013, 10:09 AM Đến bài cuối
 6. xx5 Cách dùng Chance và Opportunity

  1. have a chance of doing something: có cơ hội để làm gì E.g. Do you think I have a chance of passing the examination? => Bạn có nghĩ là tôi có...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-21-2013 02:29 PM
  cách dùng chance và opportunity, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,614
  03-21-2013, 02:29 PM Đến bài cuối
 7. xx9 See someone do và See someone doing

  1.See someone do: Chứng kiến ai làm việc gì đó, tức là chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra sự việc.( Chú ý nếu ở dạng bị động thì dùng Seen to be do...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-21-2013 01:22 PM
  diein dan ngoai ngu, see someone do và see someone doing
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,978
  03-21-2013, 01:22 PM Đến bài cuối
 8. xx3 Cách dùng It's time...

  It's time for someone to do something: Đã đến lúc ai đó phải làm gì. E.g.1. It's time to go home. => Đã đến lúc phải về nhà. E.g.2. It's...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-21-2013 11:30 AM
  cách dùng it's time..., dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,962
  03-21-2013, 11:30 AM Đến bài cuối
 9. xx3 Cách dùng Prefer và Would rather

  1. Prefer to do và Prefer doing: thích hơn. Chúng ta có thể dùng "Prefer to do" và "Prefer doing" nhưng "Prefer to do" thường được dùng nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-21-2013 10:47 AM
  cách dùng prefer và would rather, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17,241
  03-21-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 10. xx3 Động từ nguyên mẫu

  Động từ nguyên mẫu là các động từ theo sau một động từ khác ở dạng nguyên mẫu có 'to' hoặc không có 'to'. 1. Dạng nguyên mẫu có 'to': V + (not)TO...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-21-2013 10:04 AM
  dien dan ngoai ngu, động từ nguyên mẫu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,720
  03-21-2013, 10:04 AM Đến bài cuối
 11. xx14 Danh động từ

  V-ing được sử dụng theo 2 hình thức là danh động từ và phân từ (ở thì hiện tại hoặc thì quá khứ hoặc thì tương lai). 1. Danh động từ xuất hiện khi...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 04:12 PM
  danh động từ, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,135
  03-20-2013, 04:12 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Cách dùng Câu gián tiếp

  Chúng ta có 2 cách để thuật lại những điều mà người khác nói: (1) Trích dẫn chính xác những gì ai đó đã nói, lời trích dẫn nằm trong dấu ngoặc...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 03:18 PM
  cách dùng câu gián tiếp, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8,623
  03-20-2013, 03:18 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Cách dùng Have Something done

  Have/has something done = Get something done (nhưng get something done chủ yếu dùng trong văn nói, không trang trọng). Have something done: +...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 02:29 PM
  cách dùng have something done, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,681
  03-20-2013, 02:29 PM Đến bài cuối
 14. xx3 Cách dùng Unless và As long as

  1. Unless: trừ khi, nếu không (= if... not), thường dùng trong lời cảnh báo. E.g.1. Don't tell Ann what I said unless she asks you. => Đừng có...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 01:57 PM
  cách dùng unless và as long as, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,303
  03-20-2013, 01:57 PM Đến bài cuối
 15. xx14 Cách dùng Should(2)

  1. Should: Chúng ta dùng Should để nói về một điều gì đó rất có thể sẽ xảy ra.(Should = Ought to). E.g. She's been studying very hard, so she...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 11:49 AM
  cách dùng should(2), dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 947
  03-20-2013, 11:49 AM Đến bài cuối
 16. xx7 Cách dùng Must và Have to

  "Must" và "Have to" đều có nghĩa là "phải" : để chỉ sự cần thiết phải làm một việc gì đó. E.g. Oh,dear. It's later than I thought. I must/have to...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 11:21 AM
  cách dùng must và have to, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 47,308
  03-20-2013, 11:21 AM Đến bài cuối
 17. xx9 Cách dùng Must và Can't

  Must (ở hiện tại) Must (ở quá khứ) ...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 10:33 AM
  cách dùng must và can't, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,413
  03-20-2013, 10:33 AM Đến bài cuối
 18. xx1 Cách dùng Thì quá khứ hoàn thành

  1. Hình thức:Cấu trúc ngữ pháp: Subject + had + p.p. 2. Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành được dùng để nói về một sự việc hoàn thành trước...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 03-20-2013 09:48 AM
  cách dùng thì quá khứ hoàn thành, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,231
  03-20-2013, 09:48 AM Đến bài cuối
 19. xx5 Cách dùng mạo từ "a/an, the" với cụm từ chỉ thời gian

  Trong cụm từ chỉ thời gian, thường dùng 1 danh từ đơn và không có mạo từ. in winter on Monday Nhưng sử dụng mạo từ với tính từ hay có cụm từ...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 04:14 PM
  cách dùng mạo từ "a/an, the" với cụm từ chỉ thời gian
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,386
  02-21-2013, 04:14 PM Đến bài cuối
 20. xx13 A/an, the in Phrases of Time

  Trong cụm từ chỉ thời gian, thường dùng 1 danh từ đơn và không có mạo từ.in winter on Monday Nhưng sử dụng mạo từ với tính từ hay có cụm từ...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 03:54 PM
  a/an và the trong cụm từ chỉ thời gian
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,175
  02-21-2013, 03:54 PM Đến bài cuối
 21. xx3 Cách dùng when, as, as soon as, just as

  Mệnh đề bắt đầu bằng: when, as, as soon as = just as, before, after, by the time, once, the moment, till (until)

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 03:11 PM
  cách dùng when và as soon as
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,363
  02-21-2013, 03:11 PM Đến bài cuối
 22. xx12 Cách dùng Adverb clauses of Time

  Mệnh đề bắt đầu bằng: when, as, as soon as = just as, before, after, by the time, once, the moment, till (until)

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 02:12 PM
  cách dùng adverb clauses of time
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,140
  02-21-2013, 02:12 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Cách dùng đặc biệt của That và Which

  I. Cách dùng đặc biệt của That 1. It is + S + that (who) + V ... => Chính là ... mà (khẳng định việc gì do ai đó làm) E.g: It is he that...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 01:23 PM
  cách dùng đặc biệt của that
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,763
  02-21-2013, 01:23 PM Đến bài cuối
 24. xx13 Mệnh đề so sánh (Adverb clauses of Comparison)

  I. Comparative (so sánh hơn) He is taller than his classmates. (Cậu ấy cao hơn những bạn cùng lớp) She is more beautiful than her friend. (Cô ấy...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-21-2013 11:17 AM
  mệnh đề so sánh (adverb clauses of comparison)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,210
  02-21-2013, 11:17 AM Đến bài cuối
 25. xx1 Cách dùng so ...that, such ...that, too...to

  Adverb clauses of Result ( mệnh đề kết quả ) I. Formulas ( Cấu trúc câu ) 1. S + be/Verb + so + adj/adv + that ... 2. S + be + so + adj +...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 02-20-2013 10:09 AM
  cách dùng so ...that, such ...that, too...to
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,025
  02-20-2013, 10:09 AM Đến bài cuối
 26. xx6 Cách dùng Infinitive (động từ nguyên mẫu) (2)

  I. Purpose ( Mục đích ) A to-infinitive clause can express purpose. => Mệnh đề động từ nguyên mẫu có to dùng để nhấn mạnh mục đích. E.g:...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-20-2013 09:56 AM
  cách dùng infinitive (động từ nguyên mẫu) (2)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,733
  02-20-2013, 09:56 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Cách dùng Adverb Clauses of Result

  Adverb clauses of Result ( mệnh đề kết quả ) I. Formulas ( Cấu trúc câu ) 1. S + be/Verb + so + adj/adv + that ... 2. S + be + so + adj +...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-20-2013 08:49 AM
  cách dùng adverb clauses of result
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,214
  02-20-2013, 08:49 AM Đến bài cuối
 28. xx5 Cách dùng Tag question ( Câu hỏi đuôi )

  A. Cách dùng Tag Question: Mai: It's a lovely day, isn't it? (Hôm nay thật đẹp trời đúng không?) Minh: Beautiful. We're having a glorious...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-19-2013 04:03 PM
  cách dùng tag question ( câu hỏi đuôi )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,310
  02-19-2013, 04:03 PM Đến bài cuối
 29. xx9 Cách dùng Adjective + to-infinitive

  1. Mẫu câu thông dụng: It + linking verb + adj + to-infinitive clause. E.g 1: It is easy to answer the question. E.g 2: It was good to see you...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-19-2013 02:16 PM
  cách dùng adjective + to-infinitive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,008
  02-19-2013, 02:16 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Cách dùng Infinitive ( động từ nguyên mẫu ) (1)

  I. An infinitive can be with to or without to. => Động từ nguyên mẫu có thể kèm to hoặc không kèm to. E.g 1: I’d prefer to sit at the back. ...

  Bắt đầu bởi vip.nhung.pro.26, 02-19-2013 10:43 AM
  cách dùng infinitive ( động từ nguyên mẫu ) (1)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,523
  02-19-2013, 10:43 AM Đến bài cuối

Trang 14 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng