Trang 1 của 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối
Chủ đề từ 1 đến 30 của 445

Diễn đàn: Grammar in Use

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

 1. xx3 Từ và cụm từ chỉ số lượng

  Expressions of Quantity (Các cụm từ chỉ số lượng) Từ/cụm từ chỉ số lượng Dùng với danh từ đếm được

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 04:21 PM
  dien dan ngoai ngu, quantity, tu/ cum tu chi so luong
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,111
  06-28-2013, 04:21 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Cách dùng mạo từ

  General Guidelines for Article Usage (Nguyên tắc chung về cách dùng mạo từ) a. The sun is bright today. Please hand this book to the...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 04:01 PM
  article usage, cach dung mao tu, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,376
  06-28-2013, 04:01 PM Đến bài cuối
 3. xx5 Cách dùng cơ bản A/an/The và Some

  Basic Article Usage (Cách dùng cơ bản của mạo từ) I. Với danh từ chung: Với danh từ chung, ta dùng A hoặc không dùng gì. Danh từ đếm được...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 03:43 PM
  a an the some, basic usage of a/ an / the/some, cach dung co ban a/an/the/ some, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,544
  06-28-2013, 03:43 PM Đến bài cuối
 4. xx3 Danh từ không đếm được thường gặp

  Some Common Non-count Nouns (Danh từ không đếm được thường gặp) a. Danh từ tổng thể: Baggage; clothing; equipment; food; fruit; furniture;...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 03:05 PM
  danh tu khong dem duoc, dien dan ngoai ngu, noncount nouns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,572
  06-28-2013, 03:05 PM Đến bài cuối
 5. xx14 A great deal of, a large amount/number of

  A great deal of / a large amount of và a large number of Những thành ngữ này đề cập đến số lượng lớn. A great deal of / a large amount of được...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-28-2013 03:04 PM
  a great number of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,304
  06-28-2013, 03:04 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Danh từ không đếm được

  Noncount Nouns (Danh từ không đếm được) a. I bought some chairs, tables, and desks. In other words, I bought some furniture. b. I put some...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 02:33 PM
  danh tu khong dem duoc, dien dan ngoai ngu, non-count noun
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,033
  06-28-2013, 02:33 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Danh từ đếm được và không đếm được

  Countable and Uncountable Nouns (Danh từ đếm được và không đếm được) a. I bought a chair. Sam bought three chairs. b. We bought some...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 01:58 PM
  countable and uncountable noun, danh tu dem duoc va khong dem duoc, dien dan ngoai ngu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,707
  06-28-2013, 01:58 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Danh từ dùng như tính từ

  Using Nouns as Modifiers - Dùng danh từ làm bổ nghĩa The soup has vegetables in it. a. It's vegetable soup. The building has offices in...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 01:40 PM
  danh tu dung nhu tinh tu, dien dan ngoai ngu, noun + noun
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,763
  06-28-2013, 01:40 PM Đến bài cuối
 9. xx5 Danh từ sở hữu (Possessive nouns)

  Possessive Nouns - Danh từ sở hữu Singular Noun a. the girl b. Tom c. my wife

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 12:13 PM
  danh tu so huu, dien dan ngoai ngu, possessive nouns
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,069
  06-28-2013, 12:13 PM Đến bài cuối
 10. xx14 Although/Though/Even though

  Although / Though /Even though Although / Though /Even thoughher job is hard, her salary is low. (Mặc dù công việc vất vả nhưng lương...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-28-2013 11:54 AM
  in spite of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,232
  06-28-2013, 11:54 AM Đến bài cuối
 11. xx11 Mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ thời gian

  Using Adverb Clauses to Show Time Relationships (Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian) after (*) h before

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 11:35 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi thoi gian, time adverb clause
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,985
  06-28-2013, 11:35 AM Đến bài cuối
 12. xx14 (Mục lục) Giới từ

  Giới từ và cụm giới từ - Bài tập Giới từ in/on/at - Bài tập ĐẶT CÂU HỎI /1.3/

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-28-2013 11:12 AM
  gioi tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,605
  06-28-2013, 11:12 AM Đến bài cuối
 13. (Mục lục) Giới từ

  Giới từ và cụm giới từ - Bài tập Giới từ in/on/at - Bài tậpĐẶT CÂU HỎI /1.3/

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-28-2013 11:10 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,342
  06-28-2013, 11:10 AM Đến bài cuối
 14. xx11 Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  Adverb Clauses of Time: Form a. When the phone rang, the baby woke up. kkk adverb clause kkkkkkk main clause Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:47 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi thoi gian, time adverbial clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,701
  06-28-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Only If

  Adverb Clauses of Condition: Using Only If (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện Only If) a. The picnic will be canceled only if it rains. b. If...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:25 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, only if
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,978
  06-28-2013, 10:25 AM Đến bài cuối
 16. xx4 Unless

  Adverb Clauses of Condition: Uisng Unless (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: Unless) a. I'll go swimming tomorrow unless it's cold. b....

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:07 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, unless ; if not
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,533
  06-28-2013, 10:07 AM Đến bài cuối
 17. xx5 In Case và In the event that

  Adverb Clauses of Condition: Using In Case and In The Event That (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: In Case và In The Event That) a. I'll be...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:56 AM
  dien dan ngoai ngu, in case va in the event that, menh de trang ngu chi dieu kien
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8,789
  06-28-2013, 09:56 AM Đến bài cuối
 18. xx13 Whether or not và Even if

  Adverb clauses of Condition: Using Whether Or Not and Even If (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: Whether or not và Even if) WHETHER OR NOT...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:46 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, whether or not va even if
  • Trả lời: 0
  • Xem: 22,931
  06-28-2013, 09:46 AM Đến bài cuối
 19. xx5 Mệnh đề If (If clauses)

  Expressing Conditions in Adverb Clauses: If Clauses (Mệnh đề trạng ngữ If diễn tả điều kiện) a. If it rains, the streets get wet. Mệnh...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:30 AM
  dien dan ngoai ngu, if clause, menh de if, menh de trang ngu chi dieu kien
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,996
  06-28-2013, 09:30 AM Đến bài cuối
 20. xx5 Even though

  Expressing Contrast: Using Even Though Diễn tả sự tương phản, dùng Even Though a. Because the weather was cold, I didn't go swimming....

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:17 AM
  dien dan ngoai ngu, even though, menh de trang ngu, tuong phan even though
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,639
  06-28-2013, 09:17 AM Đến bài cuối
 21. xx5 While và Whereas

  Showing Direct Contrast: While And Whereas (Sự tương phản dùng While và Whereas) a. Mary is rich, while John is poor. b. John is poor,...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:16 AM
  dien dan ngoai ngu, tuong phan dung whereas, tuong phan dung while, while va whereas
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13,556
  06-28-2013, 09:16 AM Đến bài cuối
 22. xx11 Gerund và bare-Infinitive sau Make, have, let

  Using Causative Verbs: Make, Let, Help (Dùng động từ sai khiến: Make, Let và Help) a. I made my brother carry my suitcase. b. I had my...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 04:08 PM
  dien dan ngoai ngu, gerund va bare-infinitive sau let, make help
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14,515
  06-27-2013, 04:08 PM Đến bài cuối
 23. xx8 Bare-infinitive sau Let và Help

  Using The Simple Form After Let And Help (Dùng dạng đơn của động từ sau Let và Help) a. My father lets me drive his car. b. I let my...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 03:32 PM
  bare-infinitive sau let va help, dien dan ngoai ngu, nguyen mau sau let & help
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,182
  06-27-2013, 03:32 PM Đến bài cuối
 24. xx9 Động từ chỉ giác quan với Gerund và bare-Infinitive

  Using Verbs of Perception - Dùng các động từ chỉ giác quan a. I saw my friend run down the street. b. I saw my friend running down the...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 02:50 PM
  bare-infinitive, dien dan ngoai ngu, dong tu chi giac quan voi gerund
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18,272
  06-27-2013, 02:50 PM Đến bài cuối
 25. xx8 Các mẫu thường gặp của mệnh đề tính từ

  (a) Usual: I like the people who live next to me. Less usual: I like the people that live next to me. Trong cách dùng thân mật hàng ngày, ta...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-27-2013 02:21 PM
  menh de tinh tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,455
  06-27-2013, 02:21 PM Đến bài cuối
 26. xx5 Dạng sở hữu đi với Gerund

  Using a Possessive To Modify a Gerund (Dùng dạng sở hữu để bổ nghĩa cho danh động từ) We came to class late. Mr.Lee complained about...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 02:17 PM
  dang so huu di voi gerund, dien dan ngoai ngu, dung so huu de bo nghia cho danh dong tu
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,930
  06-27-2013, 02:17 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Gerund hoặc to-Infinitive dạng bị động sau Need

  Using Gerund or Passive Infinitives Following Need (Dùng danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu dạng bị động sau Need) a. I need to borrow...

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 02:04 PM
  danh dong tu, dien dan ngoai ngu, dong tu nguyen mau sau need
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,454
  06-27-2013, 02:04 PM Đến bài cuối
 28. xx14 (Mục lục) Danh động từ và động từ nguyên mẫu

  Danh động từ (Gerunds) và động từ nguyên mẫu (Infinitives) Phần 1 Giới thiệu về gerunds Gerunds làm tân ngữ của giới từ Các kết hợp giới từ...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-27-2013 01:29 PM
  gerunds, infinitives
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,812
  06-27-2013, 01:29 PM Đến bài cuối
 29. (Mục lục) Danh động từ và động từ nguyên mẫu

  Danh động từ (Gerunds) và động từ nguyên mẫu (Infinitives) Phần 1 Giới thiệu về gerunds Gerunds làm tân ngữ của giới từ Các kết hợp giới từ...

  Bắt đầu bởi vip.link.pro, 06-27-2013 01:27 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,088
  06-27-2013, 01:27 PM Đến bài cuối
 30. xx5 Dạng bị động & quá khứ của to-Infinitive và Gerund

  FORMS Hiện tại Quá khứ

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 11:43 AM
  bi dong cua danh dong tu, bi dong cua to-infinitive, dien dan ngoai ngu, qua khu cua danh dong tu, qua khu cua to-infinitive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 22,502
  06-27-2013, 11:43 AM Đến bài cuối

Trang 1 của 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng