Cách sử dụng thành ngữ Терять/ потерять голову :

1. Cuống lên, rối lên không biết xử lí ra sao

Ани очень вольна,
...