Cuốn sách Cách dùng giới từ tiếng Nga miêu tả ý nghĩa của từng giới từ khi kết hợp với danh từ và làm biến đổi cách của danh từ ấy, đây cũng...