Nếu bạn nào chưa biết địa điểm học tiếng Lào thì tham khảo nha:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Bình Thạnh: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
...