Tôi dành nhiều thời gian học bảng chữ cái mà vẫn không học thuộc đựơc, bạn nào giúp tôi được không?