Cuốn sách Giao tiếp Nga - Việt được biên soạn dành cho lớp độc giả chưa biết tiếng Nga, mới biết một ít hoặc biết nhưng lâu năm không dùng nên...