DẠY KÈM TIẾNG HOA CẤP TỐC

Chương trình dạy: Giao tiếp, phát âm, xuất cảnh, xuất khẩu lao động luyện viết, ngữ pháp,...