Cách sử dụng câu nghi vấn trong tiếng Hàn

Câu nghi vấn dùng để hỏi đối phương về ý đồ của người nói cùng với
...