Năm 2020 sẽ có 6 đợt thi TOPIK cụ thể như sau:
Topik 68. Thi vào ngày 12/01/2020.
Topik 69. Thi vào ngày 12/04/2020.
...