Xin chào, mình có 1 thắc mắc mong mọi người giải đáp hộ mình. Dạng bài tập điền dạng đúng của từ vào chỗ trống....