Ở Hà Nội có trung tâm Tiếng Trung Vui vẻ của cô Trần Ngọc Thu, mình học ở đấy, cô dậy nhiệt tình, dễ hiểu, mỗi khoá...