bắt đầu từ 1 ng mất căn bản,cái gì cũng mới mẻ nên cứ dễ bị chán chán sao ak,