Ai đã từng luyện thi Ieltsrồi thì chắc sẽ biết được không dễ để có thể cầm trong tay tấm bằng Ielts trên 6.0, tuy nhiên...