Quan trọng nhất là cần cù siêng năng, học là phải chịu tư duy và luyện tập sẽ nhanh chóng thành công